ระบบงานพัสดุคลังย่อย ฝ่ายช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย


เลขที่หนังสือผู้เบิกจากหน่วยงานวันที่สิ่งของจำนวนสถานะหมายเหตุ
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว สำหรับใช้กับแคร่โบกี้ รถโดยสาร ขนาด 49.5 x 65 x 125 มม.2001.ตั้งเบิกต้องการใช้งานด่วน
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีเหลือง จุถังละ 5 แกลลอน101.ตั้งเบิกต้องการใช้งานด่วน
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00สลักเกลียว พร้อมแป้น 3/4" x 7"5001.ตั้งเบิก 
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00ดอกสว่านก้านตรงชนิดฮายสปีด ขนาด 5 มม.1001.ตั้งเบิก 
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00เทปพลาสติกสีดำ ขนาด 0.125" X 19 มม. X 10 เมตร1001.ตั้งเบิก 
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00เทปพลาสติกสีขาว ขนาด 0.125" X 19 มม. X 10 เมตร1001.ตั้งเบิก 
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม.1001.ตั้งเบิก 
รง.293/รส.6/2552  ผพง.มส.9/9/2552 0:00:00เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด 3/8" X 4 ฟุต X 8 ฟุต 101.ตั้งเบิกต้องการใช้งานด่วน
รง.1/ทส.156/2553  ผพง.มส.9/7/2553 0:00:00ก๊อกน้ำแบบกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ ขนาด 1/2 นิ้ว201.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.155/2553  ผพง.มส.9/7/2553 0:00:00ท่อลมอัดต่อขบวน(BRAKE HOSE # 2A 3774/60)501.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.154/2553  ผพง.มส.9/7/2553 0:00:00แบตเตอรี่กรด ชนิด 2 โวลท์ (TRA-12)721.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00กรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ ( จ้างซ่อม )11.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00ดานขัด ขอพ่วงแนทมอลล์(Locker)จัดซื้อ21.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00ลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติชนิดปลดล่าง (จ้างซ่อม)11.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00ปากขอพ่วงแนทมอลล์(รถตัดบัญชี)11.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00สลักขอพ่วงอัตโนมัติ แนทมอลล์21.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00แหนบยางเครื่องฉุดลากเครื่องพ่วงอัตโนมัติ(จัดซื้อ)11.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00สลักเกี้ยงชุบผิวแข็งขนาด 40x25x75x8มม.(จัดซื้อ)2001.ตั้งเบิก 
รง.078/รส.6/2553  สบค.บซ.21/5/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็ก หัวจมพร้อมแป้น ขนาด3/4"x2"301.ตั้งเบิก 
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00CARBON BRUSH GRADE T9004001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00ELEMENT WF.2076401.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00น้ำยาผสมน้ำ DCA.4 70 L2001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00GASKET,FLANGE (48)401.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00GASKET,TURBO TO EXHAUST MANIFOLD (30) #206576401.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.08/2553  ผพฟ.มส.23/1/2553 0:00:00CONTACT HOLDER,COMB.#5.8311.110 (ASST.HE.38-10)301.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00FILTER FUEL601.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00GASKET,FLANGE (48)601.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00GASKET,TURBO TO EXHAUST MANIFOLD (30) #206576601.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00O-RING (24)5001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00GASKET,TUBE (44)401.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00FUEL FILTER #FF-202601.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00PRIMARY FILTER OR CARTRIGE FOR FUELFILTER NO.132 X301.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00RING SEALING4001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00O-RING 2001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00O-RING4001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00O-RING (39) #(144967) 30105104001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.02/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00GASKET,ROCKER HOUSING COVER (23) #30084014001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00CONTACT HOLDER,COMB.#5.8311.110 (ASST.HE.38-10)101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00CARBON HOLDER,ASSEMBLY 101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00RING,5/8" OD.SUPPLY V.SEAL (9) #5238422001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00SEALING RING 3/4" O.D.(35) #5318682001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00DIAPHRAGM,SMALL (8) # 546353201.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00DIAPHRAGM REF.8 #5263462001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00O-RING 3/4" O.D.(5) #5640561001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00BULB (SPEED RECORDER) DIAL ILLUMINATION,HASLER LTD1001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00CARBON BRUSH DRG.NO.1-4001D18-003/1MARK 1,2 #882841001.ตั้งเบิกซ่อมวา่ระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00CARBON BRUSH WITH PIGTAIL AND TERMINAL DRG.NO.2-405001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.01/2553  ผพฟ.มส.12/1/2553 0:00:00LAMINATED GLASS,SAFETY END FIXED,FRONT,436.6MM. BY101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.03/2553  ผพง.มส.12/1/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-62910001.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.03/2553  ผพง.มส.12/1/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-64910001.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.03/2553  ผพง.มส.12/1/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-66920001.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.03/2553  ผพง.มส.12/1/2553 0:00:00ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 12 ขนาด 2.5 X 300501.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.03/2553  ผพง.มส.12/1/2553 0:00:00โซดาไฟมีความบริสุทธิ์ 93% ขึ้นไป จุกระป๋อง 50 กก.1001.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สกรูเหล็กเกลียวตลอด หจ.ผ่า ขนาด 5/8" X 1.3/4"10001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3"3001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00แหวนเหล็กแบน ขนาด 3/4" หนา 3.2 มม.10001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.20 X 80 (3/4"x3")2001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 502001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 405001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.47/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.8 X 25( 5/16นิ้วx1นิ้ว)2001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.46/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2463 TYPE 1 แผ่นกันสึก 2รู-4รูย้ำ2001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00STUD REF.30 #24.042.0130002001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
รง.1/ทส.46/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2462 MARK1 TYPE 1 3 รูย้ำ 3001.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00Gasket2001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00FLEXIBLE HOSE (CONNECT RADIATOR TOHEADER)1001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
รง.1/ทส.45/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00เหล็กเหนียวกลม ขนาด 0 1.1/8" (28 - 30 มม.)101.ตั้งเบิกอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.45/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00ถุงมือหนังใช้สำหรับงานเชื่อม ยาว 14.1/2" (370 มม.)601.ตั้งเบิกป้องกันอันตราย
รง.1/ทส.45/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สายพานผ้าใบอาบยาง ชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 4"2081.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
รง.1/ทส.45/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอน1001.ตั้งเบิกโป๊ะเลียวรถโดยสาร
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00WARNING HORN BIG (LOW TONE) TYPE BUG 450 (131) #0731.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00"MAMOXYD" SINGLE PRESSURE GAUGE (GOVERNOR AIR GAUG51.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
รง.1/ทส.45/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00สีน้ำมันเคลือบเงา ชนิดทาสีน้ำเงิน(ROYAL BLUE)จุถัง101.ตั้งเบิกทาสีรถโดยสาร
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00DUPLEX PRESSURE GAUGE (BC AND BC) TYPE DIA 80 (11251.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00DUPLEX PRESSURE GAUGE (MR AND BP) TYPE DIA 80 (11151.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
รง.1/ทส.44/2553  ผพง.มส.8/3/2553 0:00:00แบตเตอรี่กรด ชนิด 2 โวลท์ (TRA-12)721.ตั้งเบิกเปลี่ยนใช้กับรถโดยสาร
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00DUPLEX VACUUM GAUGE (VBP AND VR) TYPE DIA 120 (11051.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00ELECTRICAL PARTS FOR ALSTHOM DIESEL1001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00117 034/1VALVE(PART OF ELECTRO-VALVE, WESTINGHOUSE501.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00184 588 VALVE(PART OF ELECTRO-VALVEWESTINGHOUSE TY501.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.16/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00ELECTRO-VALVE,WESTINGHOUSE TYPE 21CCODE 111.601.0551.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00ELECTRO-VALVE,WESTINGHOUSE TYPE 21CCODE 103.601.05151.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00ELECTRO-PNEUMATIC VALVE EVI 650 WITH 90V.,D.C. COI151.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00RESISTOR,SFERNICE TYPE RSSD 30250 CS TUBE OF 3.9 0101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00VIGILANCE PUSH-BUTTON REF.BPHM BPESD (LIFTED WHITE101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00SANDING PUSH-BUTTON REF. BPSA (LIFTED YELLOW BUTTO101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00DIESEL STOP PUSH-BUTTON REF.BPA (LIFTED RED BUTTON101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00DIESEL STARTING PUSH-BUTTON (DESK)REF.BPLC (LIFTED101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00Packing Piston Reversing drum1001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00CIRCUIT BREAKER,TYPE S 5221-10 REF.CC STC 41-51-60201.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00CIRCUIT BREAKER,TYPE S 1222-10 REF.CCC 41-62-10A201.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00CIRCUIT BREAKER,TYPE S 1222-10 REF.CE 11 41-62-6A201.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.15/2553  ผพฟ.มส.24/2/2553 0:00:00CIRCUIT BREAKER,TYPE S 1222-10 REF.CCV 41-62-0.5A.101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00ELECTRIC BULB FOR LOCOMOTIVE SERVICE, VIBRATION PR2001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00RELAY,MTI TYPE EP 571,UIC COIL 90V.DC MAX REF.QVEA101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00RELAY,MTI TYPE EP 371,UIC COIL 90V.DC MAX REF.QMH101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00O-RING SEAL,ITEM 82 #404 833 SD301.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00JOINT REF.33 #24.044.93471001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00O-RING REF.15 #00653229363501.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00Pressure Plug A401.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00OIL INLET REF.19 #24.448.8019201.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00HOLLOW SCREW REF.26 #2.911.201.702101.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00CONNECTION REF.16 #24.020.0016161.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00CYLINDER HEAD GASKET REF.30 #24.018.01062001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
ธบ.14/2553  ผพฟ.มส.19/2/2553 0:00:00LUBRICATING OIL PAD2001.ตั้งเบิกซ่อมวาระ
บซ.51/พด.14/2554  ผพฟ.9/2/2554 0:00:00DAMPER,VERTICAL PRIMARY41.ตั้งเบิก 
ศบ.41/ฟร./53  โรงงาน8/11/2553 0:00:00ปลอกรัดท่อยาง เบอร์ 1 (27-40 มม.)2001.ตั้งเบิก 
ศบ.41/ฟร./53  โรงงาน8/11/2553 0:00:00STATIC TRANSISTOR BALLAST 10 W.3001.ตั้งเบิก 
ศบ.41/ฟร./53  โรงงาน8/11/2553 0:00:00STATIC TRANSISTOR BALLAST 20 W.3001.ตั้งเบิก 
ศบ.41/ฟร./53  โรงงาน8/11/2553 0:00:00แปรงถ่านปปั๊มน้ำ ฟูจิ แบบมีสปริง20001.ตั้งเบิก 
ศบ.41/ฟร./53  โรงงาน8/11/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว1001.ตั้งเบิก 
รง.143/รส.6/2553  ผพง.มส.6/9/2553 0:00:00HARD BOARD ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็งสีเขียวอ่อน ขนาด2501.ตั้งเบิก 
ศบ.15/ฟร.2/54  โรงงาน8/8/2554 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-66910001.ตั้งเบิก 
ศบ.14/ฟร.2/54  โรงงาน8/8/2554 0:00:00ปลั๊กไฟฟ้ารถโดยสารพร้อมสาย1001.ตั้งเบิก 
ศบ.14/ฟร.2/54  โรงงาน8/8/2554 0:00:00ลวดเชื่อมไฟฟ้า FT-51 เบอร์ 10 ขนาด 3.2 * 350 มม.301.ตั้งเบิก 
ศบ.14/ฟร.2/54  โรงงาน8/8/2554 0:00:00Locking plug 4 poles 20 A.250 V. ปลั๊กอีกาล๊อก 4 ขา201.ตั้งเบิก 
ศบ.14/ฟร.2/54  โรงงาน8/8/2554 0:00:00แปรงถ่านปปั๊มน้ำ ฟูจิ แบบมีสปริง20001.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.120/2553  สบค.บซ.7/6/2553 0:00:00แหวนยางอัดก้านลิ้นระบายลม1001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.120/2553  สบค.บซ.7/6/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็ก หห.ขนาด3/4"x4.1/2"2001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.123/2553  ผพง.มส.7/6/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 4.6 X 16 X 48 มม.5001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.123/2553  ผพง.มส.7/6/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/8" X 1.1/2"5001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.123/2553  ผพง.มส.7/6/2553 0:00:00สลักเกลียวพร้อมแป้น 7/8*3.1/21001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.123/2553  ผพง.มส.7/6/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็ก หห.ขนาด3/4"x4.1/2"3001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.084/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00เทปกระดาษทากาว ขนาด 1" X 60 หลา 30 มม.1201.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอน3001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-6695001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00HARD BOARD ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็งสีเขียวอ่อน ขนาด2001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว ขนาด25-33-12 มม.2001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00แผ่นหินตัด ขนาด 16"X1/8"X1" หรือ 405X3X25.4 มม.1001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00รายการนี้ไม่มีในคลัง1001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00รายการนี้ไม่มีในคลัง1001.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00ออยเดมเปอร์ KTZ. 3 60A แคร่จีน501.ตั้งเบิก 
รง.083/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 70 KG/CM/SEC.TYPE A ออยเดมเปอร์ 70A501.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 22 X 75 มม.10001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 4.6 X 16 X 48 มม.10001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ชนิดเดย์ไลท์601.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00สวิทซ์ไฟฟ้าขนาด 5-6 แอมป์ 250 โวลท์(สวิทซ์ หางหนู)601.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00ลวดเชื่อมไฟฟ้าทานแรงดึงสูงFT-51 เบอร์ 10 ขนาด 3.2 X 350มม.2001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 12 ขนาด 2.5 X 3002001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม. สั้น1001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00ถุงมือหนังใช้สำหรับงานเชื่อม ยาว 14.1/2" (370 มม.)1001.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว1201.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 1.1/2 นิ้ว1201.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 1 นิ้ว1201.ตั้งเบิก 
รง.082/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)8/6/2553 0:00:00น้ำยาล้างบานเกล็ด 101.ตั้งเบิก 
ศบ.46/ฟร./53  โรงงาน8/12/2553 0:00:00กระจุ๊บแป้นเกลียวชนิดทองเหลืองขั้วธรรมดา3001.ตั้งเบิก 
ศบ.46/ฟร./53  โรงงาน8/12/2553 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 3/4"20001.ตั้งเบิก 
บซ.304/พด.14/2552  ผพฟ.8/10/2552 0:00:00AIR FILTER201.ตั้งเบิก 
บซ.303/พด.14/2552  ผพฟ.8/10/2552 0:00:00TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.220001.ตั้งเบิก 
บซ.302/พด.14/2552  ผพฟ.8/10/2552 0:00:00WICK ASSEMBLY1001.ตั้งเบิก 
บซ.001/พด.14/2553  ผพฟ.8/1/2553 0:00:00FUEL FILTER #FF-2023001.ตั้งเบิก 
รง.251/รส.6/2552  สบค.บซ.7/8/2552 0:00:00Return Spring รถ บทต.51.ตั้งเบิกเพื่อสำรองใช้การ
รง.251/รส.6/2552  สบค.บซ.7/8/2552 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด 7/8" x 5,1/2"1001.ตั้งเบิกของหมด / ต้องการใช้งานด่วน
รง.251/รส.6/2552  สบค.บซ.7/8/2552 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด 7/8" x 5"1001.ตั้งเบิกของหมด / ต้องการใช้งานด่วน
รง.251/รส.6/2552  สบค.บซ.7/8/2552 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด 1" x 14"1001.ตั้งเบิกของหมด / ต้องการใช้งานด่วน
อน10/004  สรจ.รส7/8/2552 0:00:00OIL FILTER ELEMENT (2654407) กรองหล่อลื่น FC 308101.ตั้งเบิกของเหลือน้อย
อน10/004  สรจ.รส7/8/2552 0:00:00AIR FILTER กรองอากาศ FCA D107101.ตั้งเบิกของเหลือน้อย
อน10/004  สรจ.รส7/8/2552 0:00:00KIT ELEMENT (3) #26561117 กรองเชื้อเพลิง FC 522 1.ตั้งเบิกของเหลือน้อย
อน10/003  สรจ.รส7/8/2552 0:00:00เหล็กเสียบแท่งห้ามล้อ301.ตั้งเบิกของเหลือน้อยครับ
บซ.250/พด.14/2554  ผพฟ.7/7/2554 0:00:00HS -4 CONTROL AIR VALVE KIT.201.ตั้งเบิก 
บซ.249/พด.14/2554  ผพฟ.7/7/2554 0:00:00COLLECTOR ASS,Y 60V.#5.8311.160/04(SAME ST.HE38-4)301.ตั้งเบิก 
บซ.248/พด.14/2554  ผพฟ.7/7/2554 0:00:00F - 1 SELECTOR VALVE RUBBER KIT.401.ตั้งเบิก 
บซ.247/พด.14/2554  ผพฟ.7/7/2554 0:00:0028 - VB CONTROL VALVE RUBBER KIT.301.ตั้งเบิก 
บซ.242/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00AIR FILTER251.ตั้งเบิก 
บซ.241/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00CARBON BRUSH GRADE T9008001.ตั้งเบิก 
บซ.240/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00AIR FILTER251.ตั้งเบิก 
บซ.239/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00SENSOR SPEED101.ตั้งเบิก 
บซ.238/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00GUTTER301.ตั้งเบิก 
บซ.237/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00น้ำยาผสมน้ำ DCA.4 70 L3001.ตั้งเบิก 
บซ.236/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00ELEMENT WF.2076601.ตั้งเบิก 
บซ.235/พด.14/2554  ผพฟ.4/7/2554 0:00:00AIR FILTER301.ตั้งเบิก 
บซ.234/พด.14/2554  ผพจ.4/7/2554 0:00:00CARBON BRUSH DRG.NO.1-4001D18-003/1MARK 1,2 #88284501.ตั้งเบิก 
บซ.103/พด.14/2553  ผพฟ.28/4/2553 0:00:00CARBON BRUSH WITH PIGTAIL AND TERMINAL DRG.NO.2-402001.ตั้งเบิก 
บซ.090/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00RADIATOR COMPLETE DRG.NO.41D70077021.ตั้งเบิก 
บซ.089/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00ELEMENT LUBE OIL FILTER LF.33253001.ตั้งเบิก 
บซ.088/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00FILTER,BYPASS LF777(6) 3001.ตั้งเบิก 
บซ.087/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00AIR FILTER241.ตั้งเบิก 
บซ.087/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00AIR FILTER241.ตั้งเบิก 
บซ.086/พด.14/2553  ผพฟ.20/4/2553 0:00:00น้ำยาผสมน้ำ DCA.4 70 L3001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00CARBON HOLDER,ASSEMBLY 201.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00CARBON BRUSH DRG.NO.1-4001D18-003/1MARK 1,2 #88284801.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00CARBON BRUSH WITH PIGTAIL AND TERMINAL DRG.NO.2-405001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00GATE HI-POWER V-BELT C81 FOR COOLING FAN (MATCH 461.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00STUD REF.30 #24.042.0130001501.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00SLEEVE REF.29 #24.042.008700501.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00CASE REF.2 #25.042.029300501.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00EXHAUST ELBOW REF.47 #74.042.00530061.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00EXHAUST PIPE REF.46 #24.042.03460061.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00EXHAUST PIPE REF.45 #24.042.03370061.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00EXHAUST PIPE REF.42 #74.042.00520061.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00O-RING #25 J 41501.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00O-RING REF.6 #006522953632001.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00SCREW REF.14 #000171003024001.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00HOSE DIA.1.3/4" REQUIREMENT NO.R-95/2527/2151.ตั้งเบิก 
ธบ.69/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00THERMOSTAT HIGH TEMP. WATER AND OILTHERMOSTAT SAFE101.ตั้งเบิก 
ธบ.68/2553  ผพง.มส.28/9/2553 0:00:00แบตเตอรี่กรด 6 โวลท์481.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-60910001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-66920001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00ผงเคมีผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนตร์{Nalc0}4801.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00VACUUM BRAKE HOSE PIPES 51 X 560 MM.(2" X 22")(ท่อยางลมดูดใหญ่ต่อขบวน)601.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00ผ้าเย็บวน3001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00ผ้าแอสเบสโต๊ส หนา 1/8" กว้าง 1 เมตร1001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/16" X 4"10001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/16" X 2"10001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/16" X 1.1/2"5001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 240C ขนาด 9" X 11"2001.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว601.ตั้งเบิก 
ธบ.67/2553  ผพง.มส.20/9/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 1 นิ้ว601.ตั้งเบิก 
ธบ.59/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00HYDRAULIC HOSE SIZE-10(ID.1/2"(12.7MM.) OD.0.92"(21001.ตั้งเบิก 
ธบ.59/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00HYDRAULIC HOSE SEZE-8(ID.13/32"(10.3MM.) OD.0.77"(1001.ตั้งเบิก 
ธบ.59/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00HYDRAULIC HOSE SIZE-6(ID.5/16"(7.9MM.)OD. .67"(17.1001.ตั้งเบิก 
ธบ.59/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00RUBBER HOSE(WATER),DRAWING NO.D-145-03670 REF.3201.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00DIAPHRAGM REF.21 #183 182201.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00ELECTRICAL PARTS FOR ALSTHOM DIESEL1001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00Hose size 51001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00O-RING SEAL,ITEM 82 #404 833 SD401.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00GASKET REF.17 #24.028.0417501.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00O-RING REF.17 #00652116634001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00LUBRICATING OIL PAD3001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00CYLINDER HEAD GASKET REF.30 #24.018.01063001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00HOSE DIA.3" REQUIREMENT NO.R-95/2527/2201.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00CARBON BRUSH FOR RAGONOT MOTOR, TYPE MC6 X FH B 50501.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00CARBON BRUSH (TRACTION MOTOR) GRADEEG 98B DRG.NO.16001.ตั้งเบิก 
ธบ.58/2553  ผพฟ.มส.24/8/2553 0:00:00LINER GASKET REF.8 #00 656 1935054001.ตั้งเบิก 
ธบ.48/2553  ผพฟ.มส.23/7/2553 0:00:00RADIATOR COMPLETE DRG.NO.41D70077021.ตั้งเบิก 
ธบ.47/2553  ผพฟ.มส.23/7/2553 0:00:00PAULSTRA ELASSTIC SUPPORT DRG.NO. 7023 9585001.ตั้งเบิก 
ธบ.47/2553  ผพฟ.มส.23/7/2553 0:00:00FLEXIBLE HOSE (CONNECT RADIATOR TOHEADER)2001.ตั้งเบิก 
ธบ.47/2553  ผพฟ.มส.23/7/2553 0:00:00RADIATOR COMPLETE(RBT,RHT) DRG.NO.2-4101D21-001 #641.ตั้งเบิกซ่อมรถจักร
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00ELEMENT LUBE OIL FILTER LF.33251001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00GASKET,FLANGE (48)601.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00GASKET,TURBO TO EXHAUST MANIFOLD (30) #206576601.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00FILTER,BYPASS LF777(6) 561.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00RING SEALING4001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00GASKET,ROCKER HOUSING COVER (23) #30084013001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00GASKET,ROCKER LEVER HOUSING 1001.ตั้งเบิก 
ธบ.70/2553  ผพฟ.มส.28/9/2553 0:00:00CONTACT HOLDER,COMB.#5.8311.110 (ASST.HE.38-10)201.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.148/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 80 KG/CM/SEC.TYPE A ออยเดมเปอร์ 80A201.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.148/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 70 KG/CM/SEC.TYPE A ออยเดมเปอร์ 70A201.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.147/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2463 TYPE 1 แผ่นกันสึก 2รู-4รูย้ำ2001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.147/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2462 MARK2 TYPE 13001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.147/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2462 MARK1 TYPE 1 3 รูย้ำ 2001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.146/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00STATIC TRANSISTOR BALLAST 20 W.501.ตั้งเบิกระบบไฟฟ้า
รง.1/ทส.146/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00STATIC TRANSISTOR BALLAST 10 W.301.ตั้งเบิกระบบไฟฟ้า
รง.1/ทส.146/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00กระจุ๊บแป้นเกลียวชนิดทองเหลืองขั้วธรรมดา1201.ตั้งเบิกติดตั้งหลอดไฟ
รง.1/ทส.146/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 1/2"5001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.146/2552  ผพง.มส.7/10/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 1/2"5001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.5/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00ANGLE COCK LH3 LEFT # I 46210 แองค์เกิลก๊อกท่อลมแอร์เบรค (L)101.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.5/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว ขนาด 50X60X25 มม.1001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.5/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2462 MARK2 TYPE 13001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.5/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00สลักเกลียวเหล็ก ชนิดหัวผ่าแฉก หจ. พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 5/8"X 2".1/2"3001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.5/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีขาว(OYSTER WHITE) จุถังละ101.ตั้งเบิกทาสีรถโดยสาร
รง.1/ทส.4/2553  คลังพัสดุโรงงาน6/1/2553 0:00:00กระจุ๊บแป้นเกลียวชนิดทองเหลืองขั้วธรรมดา1201.ตั้งเบิกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
รง.247/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00กุญแจมือปิดประตูชาน รถ บชส.201.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ 3-11TP2-0011001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ 3-2TP2-0061001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00ผ้าเย็บวน1001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว ขนาด25-33-12 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว สำหรับใช้กับแคร่โบกี้รถโดยสาร แบบ ขนาด 28 x 38 x 15 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว สำหรับใช้กับแคร่โบกี้รถโดยสาร แบบ ขนาด 50 x 60 x 34 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ชเหล็กเหนียวขนาด30-40-25มม.5001.ตั้งเบิก 
อน10/002  สรจ.รส6/8/2552 0:00:00แท่งห้ามล้อ LV.4-2058 ใช้งานกับรถโดยสาร หรือ รถสินค้าแคร่ แควู รถดีเซลราง THN บพห501.ตั้งเบิกของเหลือน้อยแล้วครับ กรุณาส่งให้ด้วยครับ
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ซเหล็กเหนียว สำหรับใช้กับแคร่โบกี้รถโดยสาร แบบ ขนาด 40 x 50 x 25 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00บู๊ซเหล๊กเหนียว สำหรับใช้กับแคร่โบกี้รถโดยสาร แบบ ขนาด 60 x 50 x 50 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00Locking receptacle 2 poles 20 A.501.ตั้งเบิกต้องการใช้งานด่วน
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00สีแดงกันสนิม (RED IRON ANTICORROSIVE PAINT)จุถังละ 5 แกลลอน101.ตั้งเบิกใช้ในงานทั่วไป
รง.246/รส.6/2552  ผพง.มส.5/8/2552 0:00:00HARD BOARD ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็งสีเขียวอ่อน ขนาด 1501.ตั้งเบิกของหมด / ต้องการใช้งานด่วน
กค.641/พด./2552  ผพฟ.มส.6/8/2552 0:00:00Carbon brush T.9002001.ตั้งเบิกไปรับของที่คลัง
กค.639/พด./2552  ผพฟ มส.6/8/2552 0:00:00Carbon brush2001.ตั้งเบิกไปรับของที่คลัง
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 3/8"10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 1/4"10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กแบน ขนาด 7/8" หนา 4.5 มม.10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กแบน ขนาด 3/8" หนา 1.6 มม.10001.ตั้งเบิกใช้งานซ่อมรถ
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00เทปพลาสติกสีดำ ขนาด 0.125" X 19 มม. X 10 เมตร2001.ตั้งเบิกใช้งานในโรงรถ
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-66920001.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00เทปกระดาษทากาว ขนาด 1" X 60 หลา 30 มม.481.ตั้งเบิกใช้งานทั่วไป
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00เทปกระดาษทากาว ขนาด 2" X 60 หลา361.ตั้งเบิกงานทั่วไป
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00ผงเคมีผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนตร์รถ ดีเซล ยี่ห้อ4501.ตั้งเบิกใช้สำหรับรถจักร
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00ผ้าแอสเบสโต๊ส หนา 1/8" กว้าง 1 เมตร1001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ศบ.15/ฟร./2552  โรงงาน4/11/2552 0:00:00แบตเตอรี่กรด ชนิด 2 โวลท์ (TRA-12)901.ตั้งเบิกเบิกเพิ่มเติม
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00ไม้ด้ามฆ้อน ขนาด 14"201.ตั้งเบิกใช้งานในโรงรถจักรธนบุรี
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00ไม้ด้ามฆ้อน ขนาด 18"201.ตั้งเบิกใช้งานในโรงรถจักร
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00กากเพชรสำหรับตัดเหล็ก ขนาด 305 X 2.5 X 25.4 มม.501.ตั้งเบิกใช้งานในโรงรถจักร
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 3"501.ตั้งเบิกใช้งานในโรงรถจักรธนบุรี
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2"501.ตั้งเบิกใช้งานประจำโรงรถจักร
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00LIQUID SOLVEX ICE 111 บรรจุถังละ 200 ลิตร 1.ตั้งเบิก 
ธบ.65/2552  ผพง.7/9/2552 0:00:00LIQUID SOLVEX ICE 111 บรรจุถังละ 200 ลิตร51.ตั้งเบิกใช้งานประจำโรงรถจักร
ธบ.31/2552  ผพง.มส.3/5/2552 0:00:00แบตเตอรี่กรด 6 โวลท์481.ตั้งเบิกใช้งานด่วน
ธบ.57/2551  ผพง.มส.3/9/2551 0:00:00แบตเตอรี่กรด 6 โวลท์291.ตั้งเบิกใช้งานด่วน
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00ปลอกรัดท่อยาง เบอร์ 1 (27-40 มม.)1001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/4" X 2"5001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 5/8"10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 5/16"10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
ธบ.68/2552  ผพง.มส.11/9/2552 0:00:00แหวนเหล็กสปริง ขนาด 1/2"10001.ตั้งเบิกใช้สำหรับซ่อมรถจักร
กค.681/พด./2552  สบซ.บซ.4/8/2552 0:00:00น้ำมันหล่อลื่น PTT.D.350001.ตั้งเบิกได้จัดส่งรถ ตญ.150245 ซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำมันหล่อลื่นส่งให้สบซ.บซ.วันที่ 4 ส.ค.2552
ศบ.15/ฟร./2552  โรงงาน4/11/2552 0:00:00แบตเตอรี่กรด ชนิด 2 โวลท์ (TRA-12)241.ตั้งเบิก 
ศบ.14/ฟร./2552  โรงงาน26/10/2552 0:00:00แบตเตอรี่กรด ชนิด 2 โวลท์ (TRA-12)1201.ตั้งเบิก 
บซ.006/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00FILTER FUEL3001.ตั้งเบิก 
บซ.005/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00ELEMENT LUBE OIL FILTER LF.33253001.ตั้งเบิก 
บซ.004/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00FILTER,BYPASS LF777(6) 2401.ตั้งเบิก 
บซ.003/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00PRIMARY FILTER OR CARTRIGE FOR FUELFILTER NO.132 X2001.ตั้งเบิก 
บซ.002/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.220001.ตั้งเบิก 
บซ.001/พด.14/2554  ผพฟ.4/1/2554 0:00:00AIR FILTER ELEMENT601.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00CARBON HOLDER,ASSEMBLY 101.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00RING,5/8" OD.SUPPLY V.SEAL (9) #5238422001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00SEALING RING 3/4" O.D.(35) #5318682001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00DIAPHRAGM,SMALL (8) # 546353201.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00DIAPHRAGM REF.8 #5263462001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00O-RING 3/4" O.D.(5) #5640561001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00BULB (SPEED RECORDER) DIAL ILLUMINATION,HASLER LTD1001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00CARBON BRUSH DRG.NO.1-4001D18-003/1MARK 1,2 #882841001.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00CARBON BRUSH WITH PIGTAIL AND TERMINAL DRG.NO.2-4050.01.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00LAMINATED GLASS,SAFETY END FIXED,FRONT,436.6MM. BY101.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00V-BELT C.120201.ตั้งเบิก 
ธบ.32/2553  ผพฟ.มส.21/5/2553 0:00:00TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.25001.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00HOSE DIA.3.1/2" REQUIREMENT NO.R-95/2527/2 LENGTH121.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00HOSE DIA 29 X L120301.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00COOLANT HOSE ID 1" OR 25.4 MM.X 3 FEET301.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00SLEEVE REF.29 #24.042.008700401.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00CASE REF.26 #24.042.037300401.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00PISTON RING REF.24 #24.042.0131015001.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00EXHAUST PIPE REF.46 #24.042.03460051.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00EXHAUST PIPE REF.45 #24.042.03370051.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00EXHAUST ELBOW REF.43 #74.042.00510051.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00FLEXIBLE HOSE (CONNECT RADIATOR TOHEADER)2001.ตั้งเบิก 
ธบ.28/2553  ผพฟ.มส.14/5/2553 0:00:00BLADE ARM #1160-107101.ตั้งเบิก 
บซ.233/พด.14/2552  ผพฟ.30/7/2552 0:00:00GASKET,ROCKER LEVER HOUSING 1001.ตั้งเบิก 
บซ.229/พด.14/2552  ผพฟ.30/7/2552 0:00:00TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.220001.ตั้งเบิก 
บซ.227/พด.14/2552  ผพฟ.30/7/2552 0:00:00FILTER FUEL FF12162101.ตั้งเบิก 
บซ.161/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00C - 2 RELAY VALVE RUBBER KIT.501.ตั้งเบิก 
บซ.161/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00N - 1 REDUCING VALVE RUBBER KIT.501.ตั้งเบิก 
บซ.161/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00MU - 2B VALVE RUBBER KIT.501.ตั้งเบิก 
บซ.160/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00F - 1 SELECTOR VALVE RUBBER KIT.301.ตั้งเบิก 
บซ.159/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00SA - 9 INDEPENDENT BRAKE VALVE RUBBER KIT.501.ตั้งเบิก 
บซ.159/พด.14/2553  ผพฟ.30/6/2553 0:00:00A - 9 AUTOMATIC BRAKE VALVE RUBBER KIT.501.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00ปลอกรัดท่อยาง เบอร์ 1 (27-40 มม.)3001.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00แปรงถ่านปปั๊มน้ำ ฟูจิ แบบมีสปริง20001.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00แปรงถ่าน 6 X 7.75 X 25 มม.20001.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.6X2520001.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 240C ขนาด 9" X 11"2001.ตั้งเบิก 
ศบ.09/ฟร./54  โรงงาน30/5/2554 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว2001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00แผ่นหินตัด ขนาด 16"X1/8"X1" หรือ 405X3X25.4 มม.501.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 1 นิ้ว1201.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว1201.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอน2001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 12 ขนาด 2.5 X 3002001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม. สั้น1001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00เทปกระดาษทากาว ขนาด 2" X 60 หลา1201.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด 3/16" X 4 ฟุต X 8 ฟุต (4.5-5201.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00ยางปูพื้นสีเขียวรถโดยสารขนาด 4.76-5 x 806 x 17.70 มม.51.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00แป้นเกลียวเหล็ก หห. ขนาด 1/2"5001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00HARD BOARD ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็งสีเขียวอ่อน ขนาด1001.ตั้งเบิก 
รง.054/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)29/3/2553 0:00:00เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด 3/32" X 5 ฟุต X 10 ฟุต (2.3 X301.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00CABLE TIES CAT. NO.41-6693001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00เทปพลาสติกสีดำ ขนาด 0.125" X 19 มม. X 10 เมตร1001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว ขนาด 39.5x140x55x10 มม.1001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00ถุงมือหนังใช้สำหรับงานเชื่อม ยาว 14.1/2" (370 มม.)1001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ขนาด 10 มม. * 4 * 8 ฟุต101.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00ออยเดมเปอร์ KTZ. 3 60A แคร่จีน501.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 22 X 75 มม.10001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00แผ่นรองกันสึก DRG.NO.2-DP2-004 MARK2 TYPE 2 แผ่นกันสึก 4รู-13รูย้ำ1001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00แผ่นรองกันสึก 2DP.2-006501.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00แป้นเกลียวเหล็ก หห. ขนาด 3/8"3001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00สลักเกลียว หห.พร้อมแป้น ขนาด 3/4"x 4" (มส.)3001.ตั้งเบิก 
รง.050/รส.6/2553  พัสดุโรงงาน (ผพง.มส.)16/3/2553 0:00:00สลักผ่ากลม ขนาด 1/2x 51201.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00สวิทซ์ไฟฟ้าธรรมดา 5 แอมป์1001.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00Locking receptacle 4 poles 20 A.201.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00แปรงทาสีแบน ขนาด 2 นิ้ว2001.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00แปรงถ่าน 6 X 7.75 X 25 มม.20001.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00สวิทซ์ไฟฟ้าขนาด 5-6 แอมป์ 250 โวลท์(สวิทซ์ หางหนู)10001.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00STATIC TRANSISTOR BALLAST 20 W.3001.ตั้งเบิก 
ศบ.08/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00หลอดไฟฟ้าขั้วเขี้ยว 24 โวลท์ 20 วัตต์20001.ตั้งเบิก 
ศบ.07/ฟร./54  โรงงาน30/3/2554 0:00:00สายพานผ้าใบอาบยาง ชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 4"10801.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00ANGLE COCK LH3 LEFT # I 46210 แองค์เกิลก๊อกท่อลมแอร์เบรค (L)101.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00สกรูเหล็กเกลียวตลอด หจ.ผ่า ขนาด 5/8" X 1.3/4"10001.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00สกรูเหล็กเกลียวตลอด หจ. ขนาด 5 X 30 มม.5001.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00สลักเกลียวเหล็ก ชนิดหัวผ่าแฉก หจ. พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 5/8"X 2".1/2"3001.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีขาว(OYSTER WHITE) จุถังละ101.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.156/2552  สรง.ทส.30/10/2552 0:00:00เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอน1001.ตั้งเบิก 
บซ.200/พด.14/2553  ผพฟ.3/8/2553 0:00:00SEALED BEAM LAMP (PAR LAMP) #200PAR56 LOCOMOTIVE H1801.ตั้งเบิก 
บซ.200/พด.14/2553  ผพฟ.3/8/2553 0:00:00ELECTRIC LAMP BULB FOR LOCOMOTIVE SERVICE OR ROUGH2001.ตั้งเบิก 
บซ.199/พด.14/2553  ผพฟ.2/8/2553 0:00:00 1801.ตั้งเบิก 
บซ.198/พด.14/2553  ผพฟ.2/8/2553 0:00:00FILTER,BYPASS LF777(6) 2401.ตั้งเบิก 
บซ.197/พด.14/2553  ผพฟ.2/8/2553 0:00:00FILTER FUEL1801.ตั้งเบิก 
บซ.196/พด.14/2553  ผพฟ.2/8/2553 0:00:00ELEMENT LUBE OIL FILTER LF.33253001.ตั้งเบิก 
บซ.188/พด.14/2553  ผพฟ.21/7/2553 0:00:00COLLECTOR ASS,Y 60V.#5.8311.160/04(SAME ST.HE38-4)301.ตั้งเบิก 
บซ.163/พด.14/2553  ผพฟ.7/7/2553 0:00:00TRANDUCER COOLANT PRESSURE 0.2 Bar301.ตั้งเบิก 
บซ.162/พด.14/2553  ผพฟ.7/7/2553 0:00:00TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.23001.ตั้งเบิก 
บซ.054/พด.14/2553  ผพฟ.3/3/2553 0:00:00TRANDUCER OIL PRESSURE 0.5 Bar101.ตั้งเบิก 
บซ.42/พด.14/2554  ผพฟ.1/2/2554 0:00:00GUTTER301.ตั้งเบิก 
บซ.41/พด.14/2554  ผพฟ.1/2/2554 0:00:00LINER KIT #3007525101.ตั้งเบิก 
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00สลักเกลียว หห.พร้อมแป้นเกลียวชนาด 1x14"2001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00สลักเกลียว หห.พร้อมแป้นเกลียวขนาด 1"x12"2001.ตั้งเบิกซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00เทปพลาสติกสีขาว ขนาด 0.125" X 19 มม. X 10 เมตร501.ตั้งเบิกพันเกลียวอุปกรณ์ต่าง ๆ
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00หลอดไฟฟ้าขั้วเขี้ยว 24 โวลท์ 20 วัตต์2001.ตั้งเบิกใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00กุญแจมือบิดประตูชานข้างโคร้ง (ด้านซ้าย) 501.ตั้งเบิกเปลี่ยนซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00กุญแจมือกระจับ501.ตั้งเบิกเปลี่ยนซ่อมรถโดยสาร
รง.1/ทส.28/2553  ผพง.มส.3/2/2553 0:00:00