เลขที่คลังวันที่เลขที่เอกสารเลขที่สิ่งของจำนวนรับจำนวนคงเหลือราคารายการสิ่งของประเภทเอกสารเวลาทำรายการ
52 17/10/2560 0:00:00 บซ.408/2560 39000 200022850077.71น้ำมันดีเซล ส.4631/10/2560 9:31:19
52 9/8/2560 0:00:00 บซ.392/2560 39000 2000047677.702น้ำมันดีเซล ส.469/8/2560 14:13:09
52 24/5/2560 0:00:00 บซ.378/2560 39000 2000049477.87น้ำมันดีเซล ส.4630/5/2560 11:39:52
52 4/3/2560 0:00:00 บซ.361/2560 39000 2000052277.846น้ำมันดีเซล ส.4610/3/2560 11:07:06
52 17/12/2559 0:00:00 บซ.341/2559 39000 2000047077.86น้ำมันดีเซล ส.4620/12/2559 10:35:26
31 29/9/2559 0:00:00 พฟ.224/อด./2559 al.336-8 9090123841.8ELECTRICAL PARTS FOR ALSTHOM DIESELส.4629/9/2559 7:39:28
52 12/9/2559 0:00:00 บซ.314/2559 39000 2000045677.872น้ำมันดีเซล ส.4613/9/2559 8:45:56
31 3/9/2559 0:00:00 พฟ.225/อด./2559 al.31-1 500500235935CARBON BRUSH (TRACTION MOTOR) GRADEEG 98B DRG.NO.1ส.463/9/2559 10:15:32
31 3/9/2559 0:00:00 พฟ.226/อด./2559 al.122-27 100100117469.85LUBRICATING OIL PADส.463/9/2559 10:20:23
31 30/8/2559 0:00:00 พง.676/2559 20062 12127036.32สีแดงเคลือบชนิดพ่นส.4630/8/2559 7:39:14
31 30/8/2559 0:00:00 พง.676/2559 20065 12126407.16สีฟ้าอ่อนชนิดทา NO.346 จุ 1 US.GALLON.ส.4630/8/2559 7:40:37
31 25/8/2559 0:00:00 ลส.13/59 byal.31086 392344110732.16แท่งห้ามล้อส.4625/8/2559 13:42:14
31 25/8/2559 0:00:00 ลสจ.10/08/59 29201/1 30056139590.46แท่งห้ามล้อLV4-2058ส.4625/8/2559 12:51:32
31 24/8/2559 0:00:00 พฟ.199/อด./2559 gea.21-1 201853072AIR FILTERส.4624/8/2559 12:29:16
31 24/8/2559 0:00:00 พฟ.199/อด./2559 gea.21-2 201826536AIR FILTERส.4624/8/2559 12:30:18
31 22/8/2559 0:00:00 พง.647/2559 29201 1000872526699.71แท่งห้ามล้อ ไฟเบอร์ NON METALLICส.4622/8/2559 9:29:11
31 18/8/2559 0:00:00 ลส.20/59 byal.31086 196055366.08แท่งห้ามล้อส.4618/8/2559 8:11:12
31 17/8/2559 0:00:00 พง.612/2559 21022 5004602070สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.10 X 25ส.4617/8/2559 8:03:12
31 17/8/2559 0:00:00 พง.612/2559 21023 5005001540.8สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.10 X 30ส.4617/8/2559 8:04:31
31 17/8/2559 0:00:00 พง.612/2559 21041 5005002765.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 40ส.4617/8/2559 8:05:50
31 17/8/2559 0:00:00 พง.612/2559 21043 5005003086.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 50ส.4617/8/2559 8:07:06
31 25/7/2559 0:00:00 ลสจ.8/07/59 29201/1 100052246.06แท่งห้ามล้อLV4-2058ส.4625/7/2559 8:40:23
31 29/6/2559 0:00:00 พฟ.146/อด./59 al.59-3 100100156611.89PURFLUX FILTER A 447 (494X494X56)ส.4629/6/2559 7:58:02
52 28/6/2559 0:00:00 บซ.297/2559 39000 2000049277.78น้ำมันดีเซล ส.4628/6/2559 14:33:00
31 31/5/2559 0:00:00 บซ.004/อด./59 al.42-5 846019.34V-BELT FOR T.M.BLOWER C93 (8 PCS./SET)ส.4631/5/2559 7:51:19
31 28/5/2559 0:00:00 ลส.4/18/59 3104002 858580036แท่งห้ามล้อ 4GM4-058/1 (9*4) ตญ.15 ตัน รถ พหส.4628/5/2559 12:09:15
31 29/4/2559 0:00:00 มส.(พอ)1/รจ./58 byge.31026 264264140392.56แท่งห้ามล้อส.4629/4/2559 8:36:37
57 28/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.171/4/59 E-1828 73274302.02ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.461/5/2559 8:55:45
52 22/4/2559 0:00:00 บซ.283/59 39000 2000043677.828น้ำมันดีเซล ส.4622/4/2559 12:21:28
57 21/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.164/4/59 E-1828 70266148.62ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4622/4/2559 14:42:57
57 21/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.165/4/59 E-1828 70266022.02ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4622/4/2559 14:45:01
57 19/4/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.4/2558 E-0201 449929.6แก๊สส.4622/4/2559 9:06:35
57 19/4/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.4/2558 E-0101 12112734.92อ๊อกซิเย่นส.4622/4/2559 9:07:59
57 19/4/2559 0:00:00 พง.366/2559 20047 20018039804เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอนส.4622/4/2559 9:20:28
57 11/4/2559 0:00:00 พง.2/ส.16/018/2559 25286/95 44142524ชุดล๊อกประตูรถ บนท.ป. ขวาส.4620/4/2559 15:18:17
57 11/4/2559 0:00:00 พง.380/2559 21041 5005002765.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 40ส.4620/4/2559 9:43:45
57 11/4/2559 0:00:00 พง.381/2559 21041 5005002765.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 40ส.4620/4/2559 9:47:42
57 11/4/2559 0:00:00 พง.382/2559 21043 5004803086.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 50ส.4620/4/2559 13:51:01
57 11/4/2559 0:00:00 พง.383/2559 21071 5004805119.95สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/8"x2"( M.16 X 50)ส.4620/4/2559 13:53:52
57 11/4/2559 0:00:00 พง.384/2559 29205/51 30030047411.7สลักเกลียว หห.พร้อมแป้นเกลียวขนาด 1"x12"ส.4620/4/2559 14:08:35
57 11/4/2559 0:00:00 พง.385/2559 21480 2001403436สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3.1/2"ส.4620/4/2559 14:16:58
57 11/4/2559 0:00:00 พง.386/2559 21485 100010003970สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 4.6 X 12 X 38 มม.ส.4620/4/2559 14:47:30
57 11/4/2559 0:00:00 พง.387/2559 21071 1000100010239.9สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/8"x2"( M.16 X 50)ส.4620/4/2559 13:57:21
57 11/4/2559 0:00:00 พง.388/2559 21480 1001001718สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3.1/2"ส.4620/4/2559 14:19:35
57 11/4/2559 0:00:00 พง.389/2559 22414 27278320.32เหล็กเหนียวแบน ขนาด 1/4" X 1.1/2" (6 X 38 มม.)ส.4620/4/2559 14:51:09
57 11/4/2559 0:00:00 พง.390/2559 23091 1201003210ดอกสว่านก้านตรงชนิดฮายสปีด ขนาด 4.5 มม.ส.4620/4/2559 14:58:01
57 11/4/2559 0:00:00 พง.390/2559 23093 1001002782ดอกสว่านก้านตรงชนิดฮายสปีด ขนาด 5.5 มม.ส.4620/4/2559 14:59:41
57 11/4/2559 0:00:00 พง.391/2559 23407/1 2001954216ใบเลื่อยตัดเหล็กขนาด 12"x1"ส.4620/4/2559 15:06:48
57 11/4/2559 0:00:00 พง.391/2559 25251/1 404051360กุญแจมือบิดประตูเลื่อนหน้าอุดรถไม้ส.4620/4/2559 15:07:34
57 11/4/2559 0:00:00 พง.392/2559 21485/1 3000278017334สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 16 X 48 มม.ส.4620/4/2559 15:10:58
57 11/4/2559 0:00:00 พง.392/2559 21486/1 3000287025423.2สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 22 X 75 มม.ส.4620/4/2559 15:11:48
57 11/4/2559 0:00:00 พง.393/2559 21480 1001001718สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3.1/2"ส.4620/4/2559 14:22:00
57 11/4/2559 0:00:00 พง.393/2559 21479 5005006452.1สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3"ส.4620/4/2559 14:23:17
57 11/4/2559 0:00:00 พง.417/2559 29205/6 15013616804.5สลักเหล็กขวางหม้อเพลาหห.ขนาด 20 X 350 มม.ส.4620/4/2559 15:21:08
57 11/4/2559 0:00:00 พง.418/2559 29201/1 15001436646815แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.4620/4/2559 15:24:10
57 8/4/2559 0:00:00 คก.111/2/3/59 E-1822 24245654ขอพ่วง SUMITOMO LVS-1002ส.4612/4/2559 15:02:45
57 8/4/2559 0:00:00 ชอ.วจ.22/4/59 E-1825 608121.3ขอพ่วง CONTROL SIACK LVS-2039 (ตัน-ไม่ตัน)ส.4612/4/2559 14:59:23
57 8/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.155/4/59 E-1828 30119557.38ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4612/4/2559 9:54:12
57 8/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.155/4/59 E-1827 1139852.46ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-25ส.4612/4/2559 9:55:28
57 8/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.157/4/59 E-1828 80266983.22ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4612/4/2559 10:08:02
57 5/4/2559 0:00:00 ลอ.52/4/59 E-1827 44203690.56ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-25ส.4612/4/2559 9:41:45
57 5/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.151/4/59 E-1828 70199823.87ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4612/4/2559 9:46:21
57 5/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.152/4/59 E-1828 1022017.23ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4612/4/2559 9:49:10
57 5/4/2559 0:00:00 ลอ.ย.152/4/59 Q-7027 2244034.47ล้อพร้อมเพลา แคร่ JR-WESTส.4612/4/2559 9:51:26
57 4/4/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.19/พด.2/2559 F-2143 100100197308บานพับตีนกูบรถโดยสาร (ซ้าย-ขวา)ส.4622/4/2559 8:59:32
22 4/4/2559 0:00:00 พฟ.059/กค/2559 AL.31-1 500464235935CARBON BRUSH (TRACTION MOTOR) GRADEEG 98B DRG.NO.13ส.464/4/2559 10:40:11
57 4/4/2559 0:00:00 ลก.ข.13/59 K-2231 27195133.04สปริงก้านชานปะทะส.4612/4/2559 15:07:17
52 1/4/2559 0:00:00 ลลจ.40/4/59 52/9040164 440หม้อสูบห้ามล้อลมอัดขนาด12นิ้วส.4622/4/2559 12:18:31
40 30/3/2559 0:00:00 ชพ.16/162/2559 AL.31-1 500476235935CARBON BRUSH (TRACTION MOTOR) GRADEEG 98B DRG.NO.13ส.465/4/2559 12:46:49
40 30/3/2559 0:00:00 ชพ.16/162/2559 AL.510-5 20020010808PAULSTRA ELASSTIC SUPPORT DRG.NO. 7023 958ส.465/4/2559 12:49:40
40 30/3/2559 0:00:00 ชพ.16/162/2559 GE.(K)273-5 101036621.2กรองอากาศส.465/4/2559 12:57:11
40 30/3/2559 0:00:00 ชพ.16/162/2559 GEA.315-15 200200239680CARBON BRUSH GRADE T900ส.465/4/2559 12:59:07
40 30/3/2559 0:00:00 ชพ.16/173/2559 GE.32-15 10010048150CARBON BRUSH WITH PIGTAIL ส.465/4/2559 13:02:44
21 30/3/2559 0:00:00 พยข.4/59 21/40015 150015002584.34ยางกันกระแทกบานเกล็ดหน้าต่าง EP-275ส.464/4/2559 10:23:25
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/154/2559 22567 1010116523เหล็กเหนียวแผ่น ขนาด 1" X 4 ฟุต X 8 ฟุต (25- 26 Xส.465/4/2559 14:20:48
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/164/2559 44218-000-00 1010727600Distributor Valve KE1 csL (P)ส.466/4/2559 7:51:00
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/164/2559 27825 40040024184ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 10 ขนาด 3.2 X 350( FT-51)ส.465/4/2559 13:34:26
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/164/2559 20047 30030059706เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอนส.465/4/2559 13:25:39
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/164/2559 27245 2424214428แบตเตอรี่กรด 6 โวลท์ส.465/4/2559 13:32:09
40 29/3/2559 0:00:00 ชพ.16/167/2559 29201/1 660660284598.6แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.465/4/2559 13:21:14
57 29/3/2559 0:00:00 ชอ./วจ.21/3/59 E-1825 405414.2ขอพ่วง CONTROL SIACK LVS-2039 (ตัน-ไม่ตัน)ส.4612/4/2559 14:45:15
57 28/3/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.3/2558 E-0201 449929.6แก๊สส.4630/3/2559 8:42:14
57 28/3/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.3/2558 E-0101 1202734.92อ๊อกซิเย่นส.4630/3/2559 8:43:27
57 28/3/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.144/พด.2/2558 F-2073 5030459565โครงกูบพร้อมผ้าใบกูบ ทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาว ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS 13-003ส.4630/3/2559 8:49:20
57 28/3/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.146/พด.2/2558 K-2169 5050123050ผ้าใบกูบรถโดยสาร ตามแผนผังเลขที่ 1-9BNS 13-003 (MAKE7)ส.4630/3/2559 8:36:18
31 28/3/2559 0:00:00 ธบ.36/58 29201/1 5280242932.8แท่งห้ามล้อLV4-2058ส.4628/3/2559 13:37:12
53 28/3/2559 0:00:00 พง.367/2559 21461 200020007680สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/4" X 2.1/2"ส.4631/3/2559 9:35:47
53 28/3/2559 0:00:00 พง.368/2559 27513 1001002172หลอดไฟฟ้าขั้วเขี้ยว 24 โวลท์ 20 วัตต์ส.4631/3/2559 9:41:11
53 28/3/2559 0:00:00 พง.373/2559 21486/1 4000397933897.6สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 22 X 75 มม.ส.4631/3/2559 9:43:30
53 28/3/2559 0:00:00 พง.374/2559 26046/1 2002003574บู๊ซเหล็กเหนียว ขนาด 28x38x19 มม.ส.4631/3/2559 9:45:25
53 28/3/2559 0:00:00 พง.375/2559 21041 2000200011063.8สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.12 X 40ส.4631/3/2559 9:49:10
53 28/3/2559 0:00:00 พง.375/2559 21437 800762464สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/8" X 1.1/2"ส.4631/3/2559 9:49:52
53 28/3/2559 0:00:00 พง.375/2559 21461 200020007680สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/4" X 2.1/2"ส.4631/3/2559 9:50:58
53 28/3/2559 0:00:00 พง.375/2559 27825 20201209.2ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 10 ขนาด 3.2 X 350ส.4631/3/2559 9:51:58
53 28/3/2559 0:00:00 พง.375/2559 29205/51 25025039509.75สลักเกลียว หห.พร้อมแป้นเกลียวขนาด 1"x12"ส.4631/3/2559 9:53:16
53 28/3/2559 0:00:00 พง.397/2559 21485/1 5000490828890สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 16 X 48 มม.ส.4631/3/2559 10:04:52
53 28/3/2559 0:00:00 พง.397/2559 21479 2000198525808.4สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 3"ส.4631/3/2559 10:03:14
53 28/3/2559 0:00:00 พง.397/2559 21482 5004987848.45สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 3/8" X 4"ส.4631/3/2559 10:03:50
57 26/3/2559 0:00:00 ชอ./วจ.18/3/59 E-1825 202707.1ขอพ่วง CONTROL SIACK LVS-2039 (ตัน-ไม่ตัน)ส.4629/3/2559 9:24:15
57 26/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.140/3/59 E-1828 2076280.92ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4629/3/2559 9:12:42
57 26/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.140/3/59 F-2083 10064200ตลับลูกปืน JB-IDส.4629/3/2559 9:20:16
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/0106004 8710186.4Friction Springแคร่ Ride control Sumitomo Class Cส.4618/4/2559 10:39:54
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 25900 887276FRICTION SHOEส.4618/4/2559 10:44:39
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/0105201 161679436.8Outer Coil Spring แคร่ Ride Control Class B(จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 10:49:04
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/1306010 1201951.68สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็งแบบ P.ขนาด 27.5-44-103-10 มม.ส.4618/4/2559 10:54:26
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/1602502 6659706บานเกร็ดอลูมิเนียม รถ บพห.บานบนส.4618/4/2559 10:55:14
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/1602503 6649434บานเกร็ดอลูมิเนียม รถ บพห.บานล่างส.4618/4/2559 10:56:32
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 5000 4040451.68เหล็กเสียบแท่งห้ามล้อส.4618/4/2559 10:57:42
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/1602505 2214980บานกระจกอลูมิเนียมติดตั้งห้องน้ำ รถ บพห.ส.4618/4/2559 10:58:38
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 52/1602506 228988บานเกล็ดอลูมิเนียมติดตั้งห้องน้ำ รถ บพห.(จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 10:59:13
51 23/3/2559 0:00:00 บค.52/090/59 29207 2002839.8เหล็กขวางหม้อเพลา Ride Control รถ 8 ล้อส.4618/4/2559 10:46:21
57 22/3/2559 0:00:00 ลลว.16/3/59 K-2208 2102153.55ปะเก็นฝาหม้อเพลาแคร่ PC-24 (ฝานูน)ส.4623/3/2559 9:47:39
57 22/3/2559 0:00:00 ลลว.16/3/59 K-2207 2331768.7ปะเก็นฝาหม้อเพลาแคร่ PC-25 (ฝาแบน)ส.4623/3/2559 9:48:38
57 22/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.134/3/59 E-1828 70229595.28ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4623/3/2559 9:32:13
57 22/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.135/3/59 E-1828 70391766.92ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4623/3/2559 9:35:05
52 21/3/2559 0:00:00 พง.350/2559 21364/2 1200120036298.68สลักเกลียวหัวจมมีเขี้ยวพร้อมแป้น ขนาด 5/8" x 2,3/8"ส.4622/3/2559 8:35:08
52 21/3/2559 0:00:00 พง.350/2559 21485/1 6000580234668สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 16 X 48 มม.ส.4622/3/2559 8:36:38
52 21/3/2559 0:00:00 พง.350/2559 29201 700023113520300แท่งห้ามล้อ ไฟเบอร์ NON METALLIC( คงคลัง)ส.4622/3/2559 8:37:10
53 21/3/2559 0:00:00 ลส.11/59 3104006 10010046705แท่งห้ามล้อ LV.4-2058 ใช้งานกับรถโดยสาร หรือ รถสินค้าแคร่ แควู รถดีเซลราง THN บพหส.4631/3/2559 9:23:07
57 21/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.133/3/59 E-1828 40158725.04ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4622/3/2559 9:02:12
57 19/3/2559 0:00:00 มส.(พด)5/บด.กท./59 E-1826 90231122.49ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4621/3/2559 9:53:07
57 19/3/2559 0:00:00 มส.(พด)5/บด.กท./59 E-1827 62154081.66ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-25ส.4621/3/2559 9:54:13
57 19/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.132/3/59 E-1828 2057050.88ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4620/3/2559 9:22:30
21 18/3/2559 0:00:00 คก.1/3/59 21/30996 11229.83ลำตัวเครื่องพ่วง แนทมอลล์ (ของซ่อม)ส.4628/3/2559 13:52:13
21 18/3/2559 0:00:00 คก.2/3/59 21/30995 11228.98ลำตัวเครื่องพ่วง บาร์เทียร์ (ของซ่อม)ส.4628/3/2559 13:55:09
21 18/3/2559 0:00:00 คก.3/3/59 21/30998 11187.41ลำตัวเครื่องพ่วง Shibata (ของซ่อม)ส.4628/3/2559 13:57:15
21 18/3/2559 0:00:00 คก.3/3/59 21/30996 22374.82ลำตัวเครื่องพ่วง แนทมอลล์ (ของซ่อม)ส.4628/3/2559 13:58:04
57 18/3/2559 0:00:00 ลล.85/3/59 E-1849 101216.33DISTRIBUTOR VALVE KE-1 CSL.ส.4620/3/2559 8:50:58
57 18/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.128/3/59 E-1826 2050490.3ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4620/3/2559 9:18:30
52 18/3/2559 0:00:00 อป.7/มีค./59 52/0808000 40390ดานขัด เบลเยี่ยม (มส.)ส.4622/3/2559 8:40:15
52 18/3/2559 0:00:00 อป.7/มีค./59 52/0801700 60560สำนักคันปลดขอพ่วงชนิดปลดล่าง รถ ขต.(มส.)ส.4622/3/2559 8:40:58
52 18/3/2559 0:00:00 อป.7/มีค./59 52/0808200 100990ตัวดันดานขัดขอพ่วง เบลเยี่ยม(มส.)ส.4622/3/2559 8:41:27
52 18/3/2559 0:00:00 อป.7/มีค./59 52/1302100 90900สลักขอพ่วงอัตโนมัติ ญี่ปุ่นส.4622/3/2559 8:42:07
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/0804401 203937.6กรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 ( จัดซื้อ )ส.4618/4/2559 10:23:54
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/6100600 1203839.16สลักหัวกลมขนาด3/4ยึดความหนาระหว่าง 1-1.1/4พร้อม Coller (จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 10:27:37
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/1602502 6059706บานเกร็ดอลูมิเนียม รถ บพห.บานบนส.4618/4/2559 10:29:47
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/1602505 2014980บานกระจกอลูมิเนียมติดตั้งห้องน้ำ รถ บพห.ส.4618/4/2559 10:32:53
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/1602506 208988บานเกล็ดอลูมิเนียมติดตั้งห้องน้ำ รถ บพห.(จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 10:34:10
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/0804000 201811แผ่นรองรับเครื่องฉุดลาก ขนาด 16x200x510 มม.ส.4618/4/2559 10:35:03
51 17/3/2559 0:00:00 บค.52/086/59 52/1602503 6049434บานเกร็ดอลูมิเนียม รถ บพห.บานล่างส.4618/4/2559 10:31:18
52 17/3/2559 0:00:00 บด.26/59 52/0501800 2002000ถุงผ้าใบหุ้มก้านสูบลมดูดส.4618/3/2559 14:48:36
52 17/3/2559 0:00:00 บด.26/59 52/0810300 400แหนบยางเครื่องฉุดลากชิบาต้าส.4618/3/2559 14:48:54
21 17/3/2559 0:00:00 รง.048/รส.6/2559 27828 807921828ลวดเชื่อมไฟฟ้า STAINLESS STEEL เบอร์ 14 ขนาด 2.0 X 250 มม.ส.4528/3/2559 10:51:49
21 17/3/2559 0:00:00 รง.048/รส.6/2559 27828/2 808023112ลวดเชื่อมไฟฟ้า STAINLESS STEEL เบอร์ 10 ขนาด 3.2 X 350 มม.ส.4528/3/2559 10:52:13
21 17/3/2559 0:00:00 รง.121/รส.6/2559 P9-1037 504535310สีน้ำมัน LOTTO #L-1161 OXIDE YELLOW บรรจุแกลลอนละ 3.30 ลิตรส.4528/3/2559 10:49:42
53 16/3/2559 0:00:00 ลส.3/59 3104006 10010046785แท่งห้ามล้อ LV.4-2058 ใช้งานกับรถโดยสาร หรือ รถสินค้าแคร่ แควู รถดีเซลราง THN บพหส.4631/3/2559 9:14:34
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 20032/1 302841409สีเทาเข้ม จุ 5 กล.ส.4618/3/2559 16:17:55
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 20059 7514374.54สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีเหลือง จุถังละ 5 แกลลอนส.4618/3/2559 16:18:25
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 21024 150015006853.35สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 3/8"x1.1/2"(M.10 X 40)ส.4618/3/2559 16:19:06
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 21043 2000187312347.8สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 1/2x2นิ้ว(M.12 X 50)ส.4618/3/2559 16:20:19
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 23407/1 2002004216ใบเลื่อยตัดเหล็กขนาด 12"x1"ส.4618/3/2559 16:21:03
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 25309 150150129202.5Dumper Fittingส.4618/3/2559 16:21:50
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 20023/1 10918327.5สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีขาวนวล จุถังละ 5 แกลลอนส.4618/3/2559 16:16:08
52 14/3/2559 0:00:00 พง.334/2559 20032 201732956สีน้ำมันเคือบเงาชนิดทาสีเทา (Grey) ถังละ 5 แกลลอนส.4618/3/2559 16:17:14
52 14/3/2559 0:00:00 พง.335/2559 39334 600033506.82น้ำมันเพลา (บรรจุถังละ 209 ลิตร)ส.4618/3/2559 16:24:55
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21071 1500150015359.85สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/8 X 2นิ้ว(M.16 X 50)ส.4622/3/2559 14:19:18
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21073 1500150020820สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/8x2.1/2(M.16 X 50)ส.4622/3/2559 14:19:39
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21073/1 1500149253607สลักเกลียวพร้อมแป้น ขนาด 5/8" x 60 มม.ส.4622/3/2559 14:20:03
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21097 1800180046551.42สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.20 X 80( 3/4x 3.1/8นิ้ว)ส.4622/3/2559 14:20:38
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21102 2002003824.18สลักเกลียว หห.ขนาด 5/8" X 4"ส.4622/3/2559 14:21:04
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21102/1 1001006341.89สลักเกลียว หห.พร้อมแป้นขนาด5/8"x10"ส.4622/3/2559 14:21:26
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21105 1601604719.98สลักเกลียว หห.พร้อมแป้น ขนาด 3/4"x 4" ส.4622/3/2559 14:22:03
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 21314 200020001040แหวนเหล็กสปริง ขนาด 5/8"ส.4622/3/2559 14:22:21
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 22965 32321304.6แปรงลวดทองเหลือง ขนาด 1" ยาว 4.1/2"ส.4622/3/2559 14:22:46
52 14/3/2559 0:00:00 พง.347/2559 25900 512462465856.34FRICTION SHOE แคร่ RIDE CONTROLส.4622/3/2559 14:23:15
57 14/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.122/3/59 F-2083 10064200ตลับลูกปืน JB-IDส.4615/3/2559 8:47:34
57 12/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.120/3/59 E-1828 1026984.64ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4614/3/2559 8:22:01
57 12/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.121/3/59 E-1828 2053969.28ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4614/3/2559 8:26:20
53 11/3/2559 0:00:00 พด.93/59 25301/11 20163552.4แผ่นรองกันสึก DRG.NO.P2-2467 TYPE 1ส.4631/3/2559 9:09:27
57 11/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.117/3/59 E-1828 60120803.66ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4612/3/2559 9:09:14
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 72813 20102011.6แฮงค์กิ้งเพลท (ตัวที)ส.4618/4/2559 9:45:47
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 5007 1010340ห่วงยางสูบลมดูด ขนาด 15"ส.4618/4/2559 9:49:34
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 21097 100182383สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด M.20 X 80 (3/4"x3")ส.4618/4/2559 9:58:32
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/6500500 75751605สลักเกลียวเหล็ก หจ.มีเขี้ยว พร้อมแป้น ขนาด 5/8x1,3/4ส.4618/4/2559 9:59:16
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/6100600 1203839.16สลักหัวกลมขนาด3/4ยึดความหนาระหว่าง 1-1.1/4พร้อม Coller (จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 9:38:12
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 18024 201820907.8ทวิสตล็อกส.4618/4/2559 9:40:31
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 21461 1000384สลักผ่าเหล็ก ชนิดกลม ขนาด 1/4" X 2.1/2"ส.4618/4/2559 10:00:36
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/8001060 1010385U-Boltขนาด 1.1/4นิ้วส.4618/4/2559 10:01:26
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0804401 203937.6กรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 ( จัดซื้อ )ส.4618/4/2559 10:02:44
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 25900 887276FRICTION SHOEส.4618/4/2559 10:03:31
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0105201 16879436.8Outer Coil Spring แคร่ Ride Control Class B(จัดซื้อ)ส.4618/4/2559 10:04:27
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0105303 161643690.24Inner Coil Spring แคร่ Ride-Control Class.Bส.4618/4/2559 10:05:22
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0800502 20202760.8แผ่นรองกรอบเครื่องพ่วงขนาด6x83x180mm.ส.4618/4/2559 10:06:57
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0800350 2082674.4แผ่นรองคอเครื่องพ่วงขนาด6x130x150mm.ส.4618/4/2559 10:13:42
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0815400 1025745.9แผ่นรองกันสึก แคร่ Ride Control ขนาด 10x155x205 มม.ส.4618/4/2559 10:15:26
51 10/3/2559 0:00:00 52/084/2559 52/0815600 10101200แผ่นรองกันสึก (Wear Plate)ขนาด 3x160x170 มม.ส.4618/4/2559 10:16:31
57 10/3/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.145/พด.2/2558 F-2076 5035283015โครงกูบรถโดยสารไม่รวมผ้าใบกูบส.4611/3/2559 15:27:35
41 10/3/2559 0:00:00 พง.0203/2559 20349 416409135316.48สายพานผ้าใบอาบยาง ชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 4"ส.4610/3/2559 8:33:03
57 10/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.114/3/59 E-1828 40115689.64ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.4611/3/2559 14:37:26
57 10/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.115/3/59 Q-7027 2251324.9ล้อพร้อมเพลา แคร่ JR-WESTส.4611/3/2559 14:42:58
57 9/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.111/3/59 E-1896 1114506.53ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง รถ.ควีนส์แลนด์ส.4611/3/2559 9:39:47
57 9/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.111/3/59 E-1826 1014506.52ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4611/3/2559 9:41:52
41 8/3/2559 0:00:00 พฟ.033/ทส./59 AL.336-8 300299412806แปรงถ่านทรานมิเตอร์ส.4610/3/2559 8:41:45
41 8/3/2559 0:00:00 พฟ.033/ทส./59 AL.55-2 101053842.4ELEMENT "VERNATHERM" VD 10 175 (21)FOR OIL,TEMPERAส.4610/3/2559 8:43:45
41 8/3/2559 0:00:00 พฟ.033/ทส./59 AL.317-2 558827.5CIRCUIT BREAKER,TYPE S 1222-10 REF.CE 11 41-62-6Aส.4610/3/2559 8:44:54
41 8/3/2559 0:00:00 พฟ.033/ทส./59 AL.31-1 500500235935CARBON BRUSH (TRACTION MOTOR) GRADEEG 98B DRG.NO.1ส.4610/3/2559 8:39:02
41 8/3/2559 0:00:00 พฟ.033/ทส./59 AL.32-1 393916360.89CARBON BRUSH (MAIN ALTERNATOR) GRADE EG 34D DRG.NOส.4610/3/2559 8:41:10
21 8/3/2559 0:00:00 ลก.ข.1/8/58 21/36040 2251871.28แหนบรับน้ำหนัก พห.โตกิว 5 ชั้นส.4621/3/2559 10:03:47
21 8/3/2559 0:00:00 ลก.ข.77/58 21/37600 601444.5ก้านยันชานปะทะรถโดยสารส.4621/3/2559 10:05:47
21 8/3/2559 0:00:00 ลก.ข.8/59 21/37600 100860.7ก้านยันชานปะทะรถโดยสารส.4621/3/2559 10:07:37
53 7/3/2559 0:00:00 ลส.22/59 3104006 10010046785แท่งห้ามล้อ LV.4-2058 ใช้งานกับรถโดยสาร หรือ รถสินค้าแคร่ แควู รถดีเซลราง THN บพหส.4631/3/2559 9:02:24
57 7/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.108/3/59 E-1896 2059690.9ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง รถ.ควีนส์แลนด์ส.469/3/2559 9:59:02
57 5/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.105/3/59 E-1896 1027180.05ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง รถ.ควีนส์แลนด์ส.467/3/2559 14:27:50
57 5/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.105/3/59 E-1827 1027180.05ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-25ส.467/3/2559 14:26:58
57 5/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.106/3/59 F-2087 443036หม้อเพลาแคร่ PC-24 (ซ่อม มส.)ส.467/3/2559 15:01:06
57 4/3/2559 0:00:00 ชอ./วจ.11/3/59 E-1823 334060.65ข้อพ่วง BHARTIA LVS-1012ส.467/3/2559 14:51:42
52 4/3/2559 0:00:00 ลลจ.29/3/59 52/9040164 223570หม้อสูบห้ามล้อลมอัดขนาด12นิ้วส.4618/3/2559 14:38:58
57 4/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.101/3/59 E-1828 70277961.42ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.467/3/2559 14:06:40
57 4/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.103/3/59 E-1828 1031901.46ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.467/3/2559 14:10:09
57 4/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.103/3/59 E-1826 1031901.45ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.467/3/2559 14:11:34
22 3/3/2559 0:00:00 คก.111/1/2/59 08010 661333ขอพ่วงอินเดียส.463/3/2559 11:28:04
22 3/3/2559 0:00:00 คก.111/1/2/59 08007 1041217.64ขอพ่วงแนทมอลล์ส.463/3/2559 11:21:15
21 3/3/2559 0:00:00 วก.2/132/2559 21/39600 180164186822Isolating rubber แคร่ PC-25 วัสดุยาง NR HS65+-5 และวัสดุเหล็ก SS41 ตามตัวอย่างส.4519/3/2559 10:26:13
51 2/3/2559 0:00:00 บค.52/078/59 44221 1118497.84Brake Cylinder 12 นิ้วส.4618/4/2559 9:28:34
21 2/3/2559 0:00:00 บด.07/รส./59 25307 8833384VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 80 KG/CM/SEC.TYPE A ออยเดมเปอร์ 80Aส.4619/3/2559 9:16:14
21 2/3/2559 0:00:00 ลล.80/3/59 ke1/531237 1070Distributor Valve KE1 No.531237ส.4619/3/2559 9:20:50
21 2/3/2559 0:00:00 ลล.80/3/59 ke1/533644 1070Distributor Valve KE1 No.533644ส.4619/3/2559 9:21:15
53 2/3/2559 0:00:00 ลส.21/59 3104006 1006046785แท่งห้ามล้อ LV.4-2058 ใช้งานกับรถโดยสาร หรือ รถสินค้าแคร่ แควู รถดีเซลราง THN บพหส.4631/3/2559 9:00:07
52 1/3/2559 0:00:00 บค.109/047/2559 52/0800221 302840125Support Cimal Tank (75. L) ตัวล๊อกถังพักลมส.4529/3/2559 13:16:49
52 1/3/2559 0:00:00 บค.109/047/2559 52/0800222 302856175Flat Bar Tank (75. L) สำนักยึดถังพักลมส.4529/3/2559 13:17:33
40 1/3/2559 0:00:00 มส.(พอ.)23/รพ.ชพ./2558 29201/1 24013103620แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.469/3/2559 9:26:13
40 1/3/2559 0:00:00 มส.(พอ.)6/รพ.ชพ./2559 29201/1 20020086350แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.469/3/2559 9:32:29
40 1/3/2559 0:00:00 มส.(พอ.)7/รพ.ชพ./59 40/317/01 8896997.52ล้อพร้อมเพลาแคร่ PC - 24 ตลับลูกกลิ้ง (รถโดยสาร) ฝานูนส.468/3/2559 13:57:11
40 1/3/2559 0:00:00 มส.(พอ.)7/รพ.ชพ./59 40/317/02 1112124.69ล้อพร้อมเพลา(แคร่ พีซี.25 ฝาเรียบ)ส.468/3/2559 14:09:07
57 1/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.93/3/59 E-1826 3031136.6ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.464/3/2559 8:29:27
57 1/3/2559 0:00:00 ลอ.ย.93/3/59 E-1828 1010378.86ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.464/3/2559 8:30:21
57 28/2/2559 0:00:00 มส.(พด)3/บด.กท./59 E-1828 40153717.44ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง KW-75ส.462/3/2559 14:32:05
22 28/2/2559 0:00:00 ลส.13/59 ByGEA.31-09 1379788686.95แท่งห้ามล้อรถจักร GEAส.4628/2/2559 10:12:28
40 27/2/2559 0:00:00 ชพ.16/29/2559 20047 20020039804เลี่ยวโป๊พลาสติก จุ 1 ยูเอสแกลลอนส.463/3/2559 18:21:25
40 27/2/2559 0:00:00 ชพ.16/29/2559 25800 808071048Coil Spring แคร่ Ride Control ขดนอกส.463/3/2559 18:22:44
40 27/2/2559 0:00:00 ชพ.16/29/2559 25801 808031244Coil Spring แคร่ Ride Control ขดในส.463/3/2559 18:24:45
42 27/2/2559 0:00:00 พง.0306/2559 22628 303019376.1เหล็กเหนียวกลม ขนาด 0 1" ( 25 มม.)ยาว 6 เมตรส.4629/2/2559 15:10:16
42 27/2/2559 0:00:00 พง.236/2559 22920 1201206895.2ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม.ส.4629/2/2559 15:07:30
21 26/2/2559 0:00:00 พย.ข.2/59 21/40015 150015002584.34ยางกันกระแทกบานเกล็ดหน้าต่าง EP-275ส.464/3/2559 14:35:03
21 26/2/2559 0:00:00 พย.ข.3/59 21/40010 200020001871.11ยางรองรับบานกระจกห้องน้ำ (ลูกเต๋า) EP-105ส.464/3/2559 14:37:39
57 26/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.85/2/59 F-2083 10064200ตลับลูกปืน JB-IDส.4628/2/2559 9:30:55
40 25/2/2559 0:00:00 ชพ.16/780/2558 20349 207186.6367332.96สายพานผ้าใบอาบยาง ชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาดกว้าง 4"ส.463/3/2559 14:32:59
53 24/2/2559 0:00:00 ลส.14/59 29201/1 1013743606.75แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.461/3/2559 13:07:20
53 24/2/2559 0:00:00 ลส.14/59 21485/1 1000553สลักผ่าเหล็ก ชนิดแบน ขนาด 6.4 X 16 X 48 มม.ส.461/3/2559 13:10:30
57 24/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.81/2/59 E-1826 1025662.45ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4627/2/2559 8:44:13
57 24/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.82/2/59 E-1826 2051324.9ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4627/2/2559 8:47:01
57 24/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.83/2/59 Q-7027 2251324.9ล้อพร้อมเพลา แคร่ JR-WESTส.4627/2/2559 8:51:34
57 24/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.84/2/59 E-1826 1023993.25ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4627/2/2559 8:49:19
21 23/2/2559 0:00:00 คก.4/2/59 21/30996 22332.4ลำตัวเครื่องพ่วง แนทมอลล์ (ของซ่อม)ส.463/3/2559 14:50:28
52 23/2/2559 0:00:00 บค.109/042/2559 52/0100010 555568854.5Inner Spring แคร่ EQC.ส.4529/3/2559 13:12:26
41 23/2/2559 0:00:00 พง.044/2559 29201/1 528260227964แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.4614/3/2559 15:49:36
41 23/2/2559 0:00:00 พง.044/2559 29201/1 10000227964แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.467/3/2559 14:35:29
41 23/2/2559 0:00:00 พง.044/2559 29201/1 10000227964แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.4623/2/2559 8:55:47
41 23/2/2559 0:00:00 พง.1/59 22920 12006895.2ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม.ส.4623/2/2559 8:52:18
41 23/2/2559 0:00:00 พง.1/59 22920 1201206895.2ถุงมือสำหรับใช้งานทั่วไป ยาว 280 มม.ส.467/3/2559 14:37:06
31 23/2/2559 0:00:00 พฟ.028/อด./59 al.122-27 60468263.8LUBRICATING OIL PADส.4623/2/2559 8:09:00
31 23/2/2559 0:00:00 พฟ.028/อด./59 ge.0-226 30030023916TAPE RECORDER #5.0260.120/13 (0-120KM/HR)19 +/-0.2ส.4623/2/2559 8:03:19
31 23/2/2559 0:00:00 พฟ.028/อด./59 al.51-1 20020015992SPEED RECORDER TYPE 100 Km/hส.4623/2/2559 8:05:15
31 23/2/2559 0:00:00 พฟ.028/อด./59 al.42-3 906927927V-BELT FOR STATODYNE C112 (SET OF 3BELTS)ส.4623/2/2559 8:07:01
21 23/2/2559 0:00:00 โอนของ.001/02/2016 wheel-pc25 117443390.08ล้อพร้อมเพลา PC-25ส.463/3/2559 15:13:18
21 23/2/2559 0:00:00 โอนของ.001/02/2016 wheel-pc24 110205410.866708074ล้อพร้อมเพลา PC-24ส.463/3/2559 15:12:19
57 19/2/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.2/2558 E-0201 409929.6แก๊สส.4620/2/2559 9:02:27
57 19/2/2559 0:00:00 ชก./วซด.กท.123/พด.2.2/2558 E-0101 1202734.92อ๊อกซิเย่นส.4620/2/2559 9:03:32
42 19/2/2559 0:00:00 ชพ.16/111/2559 27805 1272993.4ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 8 ขนาด 4 X 400 มมส.4623/2/2559 10:02:00
57 19/2/2559 0:00:00 ชพ.202/สบด.กท./59 27805 20010010561.45ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 8 ขนาด 4 X 400 มมส.4620/2/2559 9:17:44
52 19/2/2559 0:00:00 บค.109/0374/2559 52/0901401 27527573562.5บันไดข้างรถสินค้า 8 ล้อส.4529/3/2559 13:25:21
52 19/2/2559 0:00:00 บค.109/038/2559 52/9040081 75075096300Nut and Screw 10x30(3/8")ส.4529/3/2559 13:21:23
51 19/2/2559 0:00:00 บค.52/064/2559 52/0803000 211658.5คันปลดขอพ่วงแนทมอลล์ ชนิดปลดล่าง (จัดซื้อ)ส.464/3/2559 16:39:18
51 19/2/2559 0:00:00 บค.52/064/2559 52/0803401 2019046ลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติชนิดปลดล่าง (จ้างซ่อม)ส.464/3/2559 16:24:05
51 19/2/2559 0:00:00 บค.52/064/2559 52/0806701 221016.5ตัวยกดานขัด แนทมอลล์ ชนิดปลดล่าง (Lock Lifter)ส.464/3/2559 16:25:50
51 19/2/2559 0:00:00 บค.52/064/2559 52/0807400 223188.6ดานขัดขอพ่วงแนทมอลล์(ชนิดปลดบน,ปลดล่าง เหมือนกัน)ส.464/3/2559 16:27:05
42 19/2/2559 0:00:00 รฟ.ชก.0304/ศล.2/46/2559 42/3170268 128128991864.32บานเกล็ดหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 800x1040x16 มม.ส.451/3/2559 9:42:00
42 19/2/2559 0:00:00 รฟ.ชก.0304/ศล.2/46/2559 42/3170269 128128991864.32บานกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 780x1040x16 มม.ส.451/3/2559 9:42:57
51 18/2/2559 0:00:00 คก.111/5/1/59 8008 76666.5ปากขอพ่วงอัตโนมัติ ซูมิโตโม่ ญี่ปุ่นส.464/3/2559 15:58:40
21 18/2/2559 0:00:00 คก.2/2/59 21/30998 33562.33ลำตัวเครื่องพ่วง Shibata (ของซ่อม)ส.463/3/2559 14:47:17
21 18/2/2559 0:00:00 คก.3/2/59 21/30995 33562.33ลำตัวเครื่องพ่วง บาร์เทียร์ (ของซ่อม)ส.463/3/2559 14:48:46
51 18/2/2559 0:00:00 ลล.73/2/59 0200 3039164.44ke2ส.464/3/2559 16:02:28
57 18/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.75/2/59 E-1826 70179637.15ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง PC-24ส.4619/2/2559 15:02:06
57 17/2/2559 0:00:00 ชอ./วจ.7/2/59 E-1825 8010828.4ขอพ่วง CONTROL SIACK LVS-2039 (ตัน-ไม่ตัน)ส.4618/2/2559 14:59:24
57 17/2/2559 0:00:00 ชอ./วจ.7/2/59 E-1822 769474.85ขอพ่วง SUMITOMO LVS-1002ส.4618/2/2559 15:00:21
51 17/2/2559 0:00:00 ผพง.91/59 20023/2 303046254.9สีน้ำมันเคลือบเงา ชนิดทาสีน้ำเงิน(ROYAL BLUE)จุถังส.464/3/2559 15:53:26
51 17/2/2559 0:00:00 ผพง.91/59 20032 302748183สีน้ำมันสีเทาส.464/3/2559 15:54:32
57 17/2/2559 0:00:00 พง.247/2559 20032/1 202027606สีเทาเข้ม จุ 5 กล.ส.4621/2/2559 8:46:02
57 17/2/2559 0:00:00 พง.247/2559 20064/3 201731886สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีขาว(OYSTER WHITE) จุถังละ 5 แกลลอน (ขาวหม่น)ส.4621/2/2559 8:46:54
42 16/2/2559 0:00:00 ทส./รจ.2413/492 27805 601496.1ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป เบอร์ 8 ขนาด 4 X 400 มมส.4517/2/2559 15:58:39
40 16/2/2559 0:00:00 พด.5/59 25305 8053928VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 70 KG/CM/SEC.TYPE Aส.4626/3/2559 10:28:47
52 16/2/2559 0:00:00 พด.54/2559 52/0800102 2162800แหนบยางเครื่องฉุดลากมีเหล็กปะกับหน้า-หลัง (มส.)ส.4619/2/2559 14:59:37
52 16/2/2559 0:00:00 พด.54/2559 52/0807302 202055000ตัวยกดานขัดญี่ปุ่น (ปลดล่าง)ส.4619/2/2559 15:00:46
41 16/2/2559 0:00:00 พฟ.034/ทส./59 GE.32-15 303014445CARBON BRUSH WITH PIGTAIL DRG.NO.1-4001D18-002/1 #ส.4610/3/2559 8:48:25
41 16/2/2559 0:00:00 พฟ.034/ทส./59 GE.422-13 20207280.8DIAPHRAGM (36)# 536300ส.4610/3/2559 8:49:03
41 16/2/2559 0:00:00 พฟ.034/ทส./59 GE.414-5 3030898.8GASKET,PIPE BRACKET (86) #560009ส.4610/3/2559 8:49:47
57 15/2/2559 0:00:00 ลอ.ย.70/2/59 E-1896 2053525.5ล้อพร้อมเพลาตลับลูกกลิ้ง รถ.ควีนส์แลนด์ส.4617/2/2559 8:29:55
53 13/2/2559 0:00:00 บด.16/59 25307 2214102.6VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 80 KG/CM/SEC.TYPE A ออยเดมเปอร์ 80Aส.461/3/2559 12:59:41
53 13/2/2559 0:00:00 บด.16/59 25305 2213482VERTICAL OIL DAMPER ขนาด 70 KG/CM/SEC.TYPE Aส.461/3/2559 13:00:53
21 12/2/2559 0:00:00 คก.1/2/59 21/30998 22342.82ลำตัวเครื่องพ่วง Shibata (ของซ่อม)ส.4624/2/2559 14:56:00
53 12/2/2559 0:00:00 ลส.7/59 29201/1 100043175แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.4623/2/2559 9:13:30
53 11/2/2559 0:00:00 74/59 29201/1 2640113982แท่งห้ามล้อเหล็กหล่อ LV4-2085ส.4615/2/2559 14:38:35
40 11/2/2559 0:00:00 ชพ.16/693/2558 al.59-3 202031322.4PURFLUX FILTER A 447 (494X494X56)ส.463/3/2559 14:42:15
40 11/2/2559 0:00:00 ชพ.16/697/2558 20059 5210266.65สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาสีเหลือง จุถังละ 5 แกลลอนส.463/3/2559 14:18:47
40 11/2/2559 0:00:00 ชพ.16/884/2558 27246-001-00 20020069550น้ำยาเคมีผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ (Nalco 2000) จุถังละ 25 กิโลกรัมส.463/3/2559 14:01:45
40 11/2/2559 0:00:00 ชพ.16/884/2558 27246-001-00 20020069550น้ำยาเคมีผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ (Nalco 2000) จุถังละ 25 กิโลกรัมส.463/3/2559 14:02:03
40 11/2/2559 0:00:00 พง.292/2559 27246/1 20017569550น้ำมันผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ NALCO 2000 (จุถังละ 25 กิโลกรัม)ส.464/4/2559 10:27:23
40 11/2/2559 0:00:00 พง.293/2559 27246/1 20020069550น้ำมันผสมน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ NALCO 2000 (จุถังละ 25 กิโลกรัม)ส.464/4/2559 10:29:22
40 11/2/2559 0:00:00 มส.(พอ.)3/รพ.ชพ./59 40/317/02 6689803.8ล้อพร้อมเพลา(แคร่ พีซี.25 ฝาเรียบ)ส.4618/2/2559 9:02:33
40 11/2/2559 0:00:00 มส.(พอ.)3/รพ.ชพ./59 40/317/01 5574836.5ล้อพร้อมเพลาแคร่ PC - 24 ตลับลูกกลิ้ง (รถโดยสาร) ฝานูนส.4618/2/2559 9:32:37