เลขที่คลังชื่อคลังสิ่งของคงเหลือของหมดจ่ายครั้งสุดท้ายรับครั้งสุดท้ายไม่เคลื่อนไหวถึงพิกัดจัดหามูลค่าคงคลัง
20 รถจักรนครราชสีมา 2 586 14/8/2556 1/7/2556 0 29446.4 29446.4
201 หน่วย10อุบล 16 20 29/5/2553 20/7/2553 0 107497 107497
21 โรงงานนครราชสีมา 465 1091 31/3/2559 29/3/2559 0 16244681.4 16244681.4
22 รถพ่วงแก่งคอย 425 404 4/4/2559 4/4/2559 0 6609533.81 6609533.81
23 ผลิตอุปกรณ์เหล็ก 2 1 23/11/2555 23/11/2555 0 95349.11 95349.11
24 หล่อและกระสวน 0 0 0 0 0 0 0
25 เชื่อม 0 0 0 0 0 0 0
26 ผลิตยางและพลาสติก 1 0 25/2/2553 25/2/2553 0 -25.25 -25.25
27 เครื่องมือกล 0 0 0 0 0 0 0
28 อุปกรณ์ห้ามล้อและซ่อมเครื่องทำลมอัด 1 1 30/3/2555 30/3/2555 0 40000 40000
29 งานล้อ 0 0 0 0 0 0 0
30 รถพ่วงปากน้ำโพ 8 775 20/12/2557 10/10/2557 0 10536.42 10536.42
31 รถจักรอุตรดิตถ์ 699 485 1/10/2559 29/9/2559 0 7111418.48 7111418.48
311 เด่นชัย 0 0 0 0 0 0 0
32 โรงงานอุตรดิตถ์ 1068 260 3/9/2554 28/7/2554 0 18211106.66 18211106.66
33 รถจักรลำปาง 0 99 7/1/2553 24/8/2552 0 0 0
34 พัสดุรถจักร 0 0 0 0 0 0 0
35 พัสดุรถโดยสาร 0 0 0 0 0 0 0
36 พัสดุรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 0
37 พัสดุอะไหล่หมุนเวียน 2 1 31/7/2556 31/7/2556 0 343.8 343.8
40 รถพ่วงชุมพร 509 173 30/4/2559 18/3/2559 0 14444454.65 14444454.65
41 รถจักรทุ่งสง 943 503 31/3/2559 16/2/2559 0 7762894.29 7762894.29
411 สุราษ์ธานี 1 2 0 26/5/2552 0 8000 8000
42 โรงงานทุ่งสง 902 125 30/3/2559 18/2/2559 0 11263409.94 11263409.94
43 รถจักรหาดใหญ่ 741 266 1/2/2559 26/1/2559 0 17209961.85 17209961.85
44 รถดีเซลรางสมุทรสาคร 215 187 2/10/2555 2/10/2555 0 4531936.41 4531936.41
45 รถจักรธนบุรี 1007 286 13/7/2557 23/9/2556 0 13251556.57 13251556.57
50 บำรุงรถจักรดีเซลบางซื่อ1 2364 2008 15/10/2558 15/11/2558 0 75374596.05 75374596.05
51 รถสินค้าบางซื่อ 227 212 31/3/2559 23/3/2559 0 9563536.19 9563536.19
52 บำรุงรถสินค้าบางซื่อ 710 480 28/12/2560 17/10/2560 0 64279689.56 64279689.56
53 รถพ่วงธนบุรี 173 470 31/3/2559 25/3/2559 0 3821968.35 3821968.35
54 บำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ1 872 711 20/12/2593 20/6/2553 0 106204461.44 106204461.44
541 งานซ่อมบำรุงรถปรัปอากาศกรุงเทพ 0 8 0 0 0 0 0
56 รถโดยสารกรุงเทพ 237 158 12/11/2552 28/12/2552 0 3083159.78 3083159.78
57 บำรุงรถโดยสารกรุงเทพ 412 727 30/4/2559 28/4/2559 0 10478504.43 10478504.43
58 ซ่อมเครื่องไฟฟ้าขบวนรถกรุงเทพ 222 343 26/8/2554 25/8/2554 0 2331844.92 2331844.92
59 หน่วย10พิษณุโลก 16 14 17/6/2552 1/7/2552 0 34293.98 34293.98
591 บึงพระ 0 0 0 0 0 0 0
60 หน่วย10เชียงใหม่ 63 35 7/10/2552 12/10/2552 0 327267.72 327267.72
900 ฝ่ายการช่างกล 23122 2 9/6/2552 9/6/2552 0 395955787.06 395955787.06