ชนิดรถหมายเลขขบวนสถานะสถานีเวลานาทีรายละเอียดเวลาวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
  10 ออกจากสถานี ชม. 1800 15/11/2560 0:00:00   83457015/11/2560 11:21:24
  10 ถึงสถานี บซ 0901 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  4511 102 ออกจากสถานี ชม 0630 15/11/2560 0:00:00   83457015/11/2560 11:21:24
  102 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  107 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1078 ถึงสถานี กท 2155 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  1079 ถึงสถานี ภช 2100 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  108 ถึงสถานี บซ 0710 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  1080 ถึงสถานี กท 2340 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  1087/1088 ออกจากสถานี ศช 1815 1/4/2560 0:00:00   M17/6/2560 9:37:18
  4511 109 ถึงสถานี ชม 0405 15/11/2560 0:00:00   83457015/11/2560 11:20:31
  109 ออกจากสถานี บซ 0935 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  4136 109 ลป.-ชม. ออกจากสถานี ลป. 0405 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4143 109. กท.-ลป. ถึงสถานี ลป. 0352 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  4554 111 ออกจากสถานี อด 1559 11/6/2560 0:00:00   udit17/11/2560 8:58:39
  111 ออกจากสถานี กท 0700 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  111 ออกจากสถานี บซ 0600 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  112 ถึงสถานี กท 1800 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  4115 112 ออกจากสถานี อด 0829 11/6/2560 0:00:00   udit17/11/2560 8:58:39
  116 ออกจากสถานี พล. 1920 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  1181 ถึงสถานี ลป. 0806 19/11/2560 0:00:00   lampang119/11/2560 10:19:47
  1181 ออกจากสถานี อด. 0928 11/6/2560 0:00:00   udit17/11/2560 8:58:39
  1181 ออกจากสถานี อด. 0928 11/6/2560 0:00:00   udit17/11/2560 8:58:39
  1182 ออกจากสถานี ลป 1212 19/11/2560 0:00:00   lampang119/11/2560 10:15:41
  1182 ถึงสถานี อด 1840 11/6/2560 0:00:00   udit16/11/2560 21:15:56
  1182 ถึงสถานี อด 1840 11/6/2560 0:00:00   udit16/11/2560 21:15:56
  1205 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1231 ออกจากสถานี ลป. 0915 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1231 ออกจากสถานี ลป. 1306 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4024 1231. ถึงสถานี ลป. 1335 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1232 ออกจากสถานี ลป. 2035 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1232 ถึงสถานี ลป. 1749 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1251(2) ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  1252 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  4533 13 ถึงสถานี ชม 1045 15/11/2560 0:00:00   83457015/11/2560 11:20:32
  13 ออกจากสถานี บซ 1845 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1309 ออกจากสถานี ลป. 0953 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1310 ถึงสถานี ลป. 1808 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  4036 1310 ออกจากสถานี ลป. 1351 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  133 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  133 ถึงสถานี นค 0843 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:53:38
  134 ออกจากสถานี นค 1925 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:56:05
  134 ถึงสถานี บซ 0910 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  135 ออกจากสถานี บซ 0615 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  135 ถึงสถานี อน. 1800 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  135 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  136 ออกจากสถานี อน. 0700 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  136 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  139 ออกจากสถานี บซ 1814 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  4201 139 ถึงสถานี อน. 0615 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  14 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  14 ออกจากสถานี ชม. 1700 15/11/2560 0:00:00   83457015/11/2560 11:21:24
  14 ชม.-ลป. ถึงสถานี ลป. 1917 19/11/2560 0:00:00   lampang119/11/2560 10:19:47
  14 ลป.-กท. ออกจากสถานี ลป. 1929 19/11/2560 0:00:00   lampang119/11/2560 10:15:41
  140 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  140 ออกจากสถานี อน. 2030 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  1401 ถึงสถานี ชพ 0200 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:15:17
  4115 1402 ออกจากสถานี ชพ 0600 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  4554 141 ถึงสถานี อน. 1020 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  141 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  141 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  142 ออกจากสถานี อน. 1735 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  4547 142 ถึงสถานี บซ 0540 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  142 ถึงสถานี บซ 0530 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  4105 145 ถึงสถานี อน. 0335 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  145 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  4529 145 ถึงสถานี บซ 0033 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  4503 146 ออกจากสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00   kk20/11/2560 13:28:04
  146 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  146 ออกจากสถานี อน. 0930 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  146 ถึงสถานี บซ 0048 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  1607 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  1607 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1608 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  167 ถึงสถานี กต 0900 15/11/2560 0:00:00   somsuk16/11/2560 17:03:19
  167 ออกจากสถานี บซ 1535 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  168 ถึงสถานี ชพ 2040 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:15:17
  168 ออกจากสถานี ทส 1502 15/11/2560 0:00:00   somsuk16/11/2560 17:12:36
  168 ถึงสถานี บซ 0710 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  169 ออกจากสถานี บซ 1538 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  169 ถึงสถานี หใ. 0431 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  169/170 ถึงสถานี หใ 0526 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  170 ออกจากสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  170 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  170 ออกจากสถานี ยล 1640 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  171 ออกจากสถานี ชพ 2150 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  171 ออกจากสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  171 ถึงสถานี หใ 0248 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  171 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  171/172 ถึงสถานี หใ. 0248 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  172 ออกจากสถานี หใ 0909 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  172 ออกจากสถานี โล 0644 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  172 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  4560 172 ออกจากสถานี ชพ 0045 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  4527 172 ถึงสถานี ชพ 0030 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:15:17
  173 ถึงสถานี ธำ 0830 15/11/2560 0:00:00   somsuk16/11/2560 17:03:19
  173 ออกจากสถานี บซ 1500 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  174 ถึงสถานี บซ 0615 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  174 ถึงสถานี 0642 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  174 ออกจากสถานี ทส 1515 15/11/2560 0:00:00   somsuk16/11/2560 17:12:36
  174 ถึงสถานี ชพ 2030 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:15:17
  175/176 ออกจากสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  175/176 ถึงสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:46
  4025 1801 ออกจากสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00   kk20/11/2560 13:28:04
  1802 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  201 ออกจากสถานี บซ 0915 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  4210 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล. 1804Tm6ลูก20/11/2560 0:00:00   PIS20/11/2560 20:11:32
  2015 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  202 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  4546 202 ถึงสถานี บะ.-พล. 0640เดิน ตป. กลับ พล. เปลื่ยนรถใช่D.4118/Tm5ลูกทำข.202 ( D.4546 ข./202 เดิมลมMRตก,ไฟไม่ลง )20/11/2560 0:00:00   PIS20/11/2560 20:11:32
  202 ออกจากสถานี พล. 2359 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  207 ออกจากสถานี กท 1405 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  208 ถึงสถานี กท 1020 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  2101 ถึงสถานี หล 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  2101 ออกจากสถานี บซ 1620 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  2101/2102 ถึงสถานี บซ 1230 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  4548 2102 ออกจากสถานี หล 0000 20/11/2560 0:00:00   kk20/11/2560 13:28:04
  2106 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  211 ออกจากสถานี กท 1255 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  211 ถึงสถานี ตห. 1930 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  211 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  212 ออกจากสถานี ตห. 0530 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  212 ถึงสถานี กท 1220 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  2137/2138 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  2143 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  2203 ถึงสถานี อน. 2200 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  2204 ออกจากสถานี อน. 1945 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  4503 23 ถึงสถานี อน. 0635 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  23 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  233 ถึงสถานี สร 2000 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  233 ถึงสถานี ลช 2041 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:53:38
  233 ออกจากสถานี กท 1140 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  234 ออกจากสถานี ลช. 0447 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:56:05
  234 ถึงสถานี กท 1414 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  24 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  24 ออกจากสถานี อน. 1900 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  25 ถึงสถานี นค 0645 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:53:38
  25 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  252/351 ถึงสถานี จข-ธบ/ธบ-รร 1055 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  254 ถึงสถานี ชพ 0820 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:15:17
  254 ถึงสถานี งส-ธบ 1610 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  255 ถึงสถานี ธบ-งส 2359 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  255 ออกจากสถานี ชพ 1750 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  255 ออกจากสถานี จข 1840 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  2551/2552 ออกจากสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  257/258 ถึงสถานี ธบ-าต/าต-ธบ 0750 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  259 ถึงสถานี ธบ-าต 2359 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  26 ออกจากสถานี นค 1910 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:56:05
  26 ถึงสถานี บซ 0816 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:21
  260 ถึงสถานี าต-ธบ 2359 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  261 ถึงสถานี หห 1350 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  261 ออกจากสถานี กท 0920 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  262 ถึงสถานี กท 1900 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  275 ถึงสถานี อร 1135 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  275 ออกจากสถานี กท 0555 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:43
  276 ถึงสถานี กท 1940 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  277 ออกจากสถานี กท 1525 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  277 ถึงสถานี กบ 1820 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  278 ถึงสถานี กท 1015 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  2801 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  281 ถึงสถานี กบ 1135 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  282 ถึงสถานี กท 1715 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  283 ถึงสถานี พต 1012 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  283 ออกจากสถานี กท 0655 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:43
  284 ถึงสถานี กท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  285 ถึงสถานี ฉท 0856 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  286 ถึงสถานี กท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  301 ออกจากสถานี กท 1630 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  301 ถึงสถานี ลบ 2005 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  302 ถึงสถานี กท 0815 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  31 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  31 ถึงสถานี หใ 0627 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  313 ถึงสถานี ภช 2045 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  313 ออกจากสถานี กท 1820 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  314 ถึงสถานี บซ 0730 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  32 ออกจากสถานี หใ 2359 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  32 ถึงสถานี บซ 2359 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  341 ถึงสถานี กค 2045 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  341 ออกจากสถานี กท 1700 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  342 ถึงสถานี กท 0840 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  4038 342 ออกจากสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00   kk20/11/2560 13:28:04
  343 ถึงสถานี กค 0000 20/11/2560 0:00:00    20/11/2560 13:09:32
  352/251 ถึงสถานี รร-ธบ/ธบ-จข 2359 19/11/2560 0:00:00   tb19/11/2560 11:42:09
  367 ถึงสถานี ฉท 1145 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  367 ออกจากสถานี กท 1010 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  368 ถึงสถานี กท 1410 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  37 ออกจากสถานี หใ 0909 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  37 ออกจากสถานี บซ 1330 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  37 ถึงสถานี หใ 0355 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  37/38 ถึงสถานี หใ. 0355 19/11/2560 0:00:00    19/11/2560 15:19:45
  371 ออกจากสถานี กท 1740 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  371 ถึงสถานี ปจ 2032 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  372 ถึงสถานี กท 0815 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  379/380 ถึงสถานี กท 0710 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  38 ออกจากสถานี ชพ 0300 19/11/2560 0:00:00   chum19/11/2560 9:14:30
  38 ออกจากสถานี หใ 1418 19/11/2560 0:00:00   hadd19/11/2560 15:21:12
  38 ถึงสถานี บซ 1140 15/7/2560 0:00:00    18/11/2560 14:46:22
  384 ถึงสถานี กท 0745 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  391 ถึงสถานี ฉท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  391 ออกจากสถานี กท 1655 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:32:32
  408 ถึงสถานี ปพ 2030 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 9/4/2560 0:00:00   paknam13/11/2560 14:34:20
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  34 425 ถึงสถานี อน. 0830 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  37 425 ถึงสถานี อน. 0830 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ออกจากสถานี รส 1459 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:56:05
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  428 ถึงสถานี รส 1220 11/11/2560 0:00:00   rsr18/11/2560 17:53:38
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23