ชนิดรถหมายเลขขบวนสถานะสถานีเวลานาทีรายละเอียดเวลาวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
  10 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  10 ออกจากสถานี ชม. 1800 20/9/2560 0:00:00   83457020/9/2560 7:10:25
  10 ถึงสถานี บซ 0901 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  102 ออกจากสถานี ชม 0630 20/9/2560 0:00:00   83457020/9/2560 7:10:25
  4201 102 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  4120 107 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  107 ถึงสถานี อด 0402 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:04:07
  1078 ถึงสถานี กท 2155 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  1079 ถึงสถานี ภช 2100 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  1080 ถึงสถานี กท 2340 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  1087/1088 ออกจากสถานี ศช 1815 1/4/2560 0:00:00   M17/6/2560 9:37:18
  109 ถึงสถานี ชม 0405 20/9/2560 0:00:00   83457020/9/2560 7:06:55
  4529 109 ออกจากสถานี บซ 0935 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  4136 109 ลป.-ชม. ออกจากสถานี ลป. 0405 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4143 109. กท.-ลป. ถึงสถานี ลป. 0352 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1108 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  111 ถึงสถานี อด 1540 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:04:07
  111 ออกจากสถานี กท 0700 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  112 ถึงสถานี กท 1800 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  112 ถึงสถานี พล. 1005 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  112 ออกจากสถานี อด 0819 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:01:02
  116 ออกจากสถานี พล. 1920 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  1181 ออกจากสถานี อด. 0918 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:01:02
  1181 ออกจากสถานี อด. 0918 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:01:02
  1181 ถึงสถานี มท. 0826 18/9/2560 0:00:00    19/9/2560 15:15:27
  1182 ถึงสถานี อด 1830 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:04:07
  1182 ออกจากสถานี ลป 0934 19/9/2560 0:00:00   lampang119/9/2560 14:49:36
  1182 ถึงสถานี อด 1830 7/4/2560 0:00:00   udit16/9/2560 9:04:07
  1231 ออกจากสถานี ลป. 0915 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1231 ออกจากสถานี ลป. 1306 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4024 1231. ถึงสถานี ลป. 1335 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1232 ออกจากสถานี ลป. 2035 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1232 ถึงสถานี ลป. 1749 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1252 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  1254 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  13 ถึงสถานี ชม 0855 20/9/2560 0:00:00   83457020/9/2560 7:06:55
  4520 13 ออกจากสถานี บซ 1845 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  1309 ออกจากสถานี ลป. 0953 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1310 ถึงสถานี ลป. 1808 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  4036 1310 ออกจากสถานี ลป. 1351 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  133 ถึงสถานี นค 0938 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:52:22
  133 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  4211 133 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  133/4 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  134 ออกจากสถานี นค 1846 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:57:12
  134 ถึงสถานี บซ 0910 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  135 ถึงสถานี อน. 1800 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  136 ออกจากสถานี อน. 0700 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  4550 136 ถึงสถานี บซ 2005 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  4415 139 ออกจากสถานี บซ 1814 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  4201 139 ถึงสถานี อน. 0615 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  14 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  14 ออกจากสถานี ชม. 1700 20/9/2560 0:00:00   83457020/9/2560 7:10:25
  140 ออกจากสถานี อน. 2030 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  140 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  1401 ถึงสถานี ชพ 2040 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:06:08
  1402 ออกจากสถานี ชพ 0645 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:05:11
  1404 ออกจากสถานี ชพ 0700 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:05:11
  4403 141 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  4554 141 ถึงสถานี อน. 1020 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  142 ออกจากสถานี อน. 1735 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  142 ถึงสถานี บซ 0530 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  4547 142 ถึงสถานี บซ 0540 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  4105 145 ถึงสถานี อน. 0335 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  145 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  4529 145 ถึงสถานี บซ 0033 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  4408 145 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  4106 146 ถึงสถานี บซ 2350 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  146 ออกจากสถานี อน. 0930 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  1552/1551/1553/1554 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  1557/1558 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  4515 1607 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  1607 ถึงสถานี มอ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  1608 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  167 ถึงสถานี กต 0900 18/9/2560 0:00:00   somsuk18/9/2560 13:37:05
  4201 167 ออกจากสถานี บซ 1535 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  168 ถึงสถานี บซ 0710 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  168 ออกจากสถานี ชพ 2040 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:05:11
  168 ออกจากสถานี ทส 1502 18/9/2560 0:00:00   somsuk18/9/2560 13:45:21
  168 ถึงสถานี ชพ 2025 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:06:08
  169 ถึงสถานี หใ. 0431 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  169/170 ถึงสถานี หใ 0526 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  170 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  170 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  170 ถึงสถานี ชพ 2330 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:06:08
  170 ออกจากสถานี ชพ 2359 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:05:11
  170 ออกจากสถานี ยล 1640 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  171 ถึงสถานี ชพ 2230 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:06:08
  171 ถึงสถานี หใ 0248 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  171 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  4113 171 ออกจากสถานี บซ 1230 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  171/172 ถึงสถานี หใ. 0248 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  172 ออกจากสถานี โล 0644 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  172 ออกจากสถานี หใ 0909 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  172 ถึงสถานี บซ 1520 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  4137 173 ออกจากสถานี บซ 1500 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  173 ถึงสถานี ธำ 0830 18/9/2560 0:00:00   somsuk18/9/2560 13:37:05
  174 ออกจากสถานี ทส 1515 18/9/2560 0:00:00   somsuk18/9/2560 13:45:21
  174 ถึงสถานี บซ 0615 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  174 ถึงสถานี 0642 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  175/176 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  175/176 ถึงสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  4106 201 ออกจากสถานี บซ 0915 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  201 กท.-พล. ถึงสถานี พล. 1812 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  2016 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  202 ออกจากสถานี พล. 2359 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  202 ออกจากสถานี พล. 0605 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  202 ถึงสถานี บซ 1945 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  207 ออกจากสถานี กท 1405 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  208 ถึงสถานี กท 1020 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  21 ถึงสถานี อน. 1400 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  2101 ถึงสถานี หล 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  4001 2101/2102 ถึงสถานี บซ 1230 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  211 ถึงสถานี ตห. 1930 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:09
  211 ออกจากสถานี กท 1255 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  212 ออกจากสถานี ตห. 0530 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  212 ถึงสถานี กท 1220 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  2137/2138 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  2143/2144 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  2203 ถึงสถานี อน. 2200 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  2204 ออกจากสถานี อน. 1945 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  4503 23 ถึงสถานี อน. 0635 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  4510 23 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  233 ถึงสถานี ลช 2041 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:52:22
  233 ถึงสถานี สร 2000 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  233 ออกจากสถานี กท 1140 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  234 ออกจากสถานี ลช 0447 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:57:12
  234 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  234 ถึงสถานี กท 1414 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  24 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  24 ออกจากสถานี อน. 1900 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  4516 25 ออกจากสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  25 ถึงสถานี นค 0653 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:52:22
  25 ถึงสถานี นค 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  252/351 ถึงสถานี จข-ธบ/ธบ-จข 1055 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  254 ถึงสถานี งส-ธบ 1610 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  254 ถึงสถานี จข 1130 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:06:08
  254 ออกจากสถานี จข 1140 19/9/2560 0:00:00   chum19/9/2560 1:05:11
  255 ถึงสถานี ธบ-งส 0725 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  2562 ถึงสถานี หใ 1516 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  257/258 ถึงสถานี ธบ-าต/าต-ธบ 0500 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  259 ถึงสถานี ธบ-าต 1920 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  26 ออกจากสถานี นค 1910 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:57:12
  26 ถึงสถานี บซ 0816 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  260 ถึงสถานี าต-ธบ 1025 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  261 ออกจากสถานี กท 0920 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  261 ถึงสถานี หห 1350 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  262 ถึงสถานี กท 1900 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  275 ถึงสถานี อร 1135 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  275 ออกจากสถานี กท 0555 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:43
  276 ถึงสถานี กท 1940 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  277 ออกจากสถานี กท 1525 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  277 ถึงสถานี กบ 1820 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  278 ถึงสถานี กท 1015 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  2802 ถึงสถานี บซ 2359 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:04
  281 ถึงสถานี กบ 1135 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  282 ถึงสถานี กท 1715 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  283 ออกจากสถานี กท 0655 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:43
  283 ถึงสถานี พต 1012 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  284 ถึงสถานี กท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  285 ถึงสถานี ฉท 0856 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  286 ถึงสถานี กท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  301 ออกจากสถานี กท 1630 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  301 ถึงสถานี ลบ 2005 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  302 ถึงสถานี กท 0815 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  4518 31 ออกจากสถานี บซ 1230 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  31 ถึงสถานี หใ 0627 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  313 ถึงสถานี ภช 2045 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  313 ออกจากสถานี กท 1820 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  314 ถึงสถานี บซ 0730 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  32 ออกจากสถานี หใ 2359 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  32 ถึงสถานี บซ 1400 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  341 ถึงสถานี กค 2045 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  341 ออกจากสถานี กท 1700 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  342 ถึงสถานี กท 0840 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  4018 342 ออกจากสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:51:05
  343 ถึงสถานี กค 0000 20/9/2560 0:00:00   kk20/9/2560 9:42:23
  352 ถึงสถานี รร-ธบ 0500 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  352/251 ถึงสถานี รร-ธบ/ธบ-จข 1620 21/8/2560 0:00:00   tb3/9/2560 11:43:28
  367 ถึงสถานี ฉท 1145 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  367 ออกจากสถานี กท 1010 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  368 ถึงสถานี กท 1410 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  37 ออกจากสถานี หใ 0909 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  4550 37 ออกจากสถานี บซ 1330 1/4/2560 0:00:00   kasmos31/7/2560 14:45:38
  37 ถึงสถานี หใ 0355 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  37/38 ถึงสถานี หใ. 0355 20/9/2560 0:00:00    20/9/2560 8:23:31
  371 ออกจากสถานี กท 1740 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  371 ถึงสถานี ปจ 2032 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  372 ถึงสถานี กท 0815 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  379/380 ถึงสถานี กท 0710 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  38 ออกจากสถานี หใ 1418 20/9/2560 0:00:00   hadd20/9/2560 8:35:41
  38 ถึงสถานี บซ 1140 1/4/2560 0:00:00   kasmos2/9/2560 9:03:03
  384 ถึงสถานี กท 0745 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  391 ถึงสถานี ฉท 1825 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:46:47
  391 ออกจากสถานี กท 1655 22/5/2560 0:00:00   drc214/7/2560 11:29:44
  401 ถึงสถานี พล. 1053 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  401 ถึงสถานี พล. 1053 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  401 ถึงสถานี พล. 1053 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:09
  402 ออกจากสถานี พล. 1345 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  402 ออกจากสถานี พล. 1345 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  402 ออกจากสถานี พล. 1345 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:09
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:09
  403 ออกจากสถานี พล. 0550 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  403 ออกจากสถานี พล. 0555 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  403 ออกจากสถานี พล. 0555 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:02:50
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:51:46
  408 ถึงสถานี ปพ 2030 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:10
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:10
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 23/3/2560 0:00:00   paknam14/9/2560 14:53:10
  410 ถึงสถานี พล. 1810 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  410 ถึงสถานี พล. 1810 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  410 ถึงสถานี พล. 1810 20/9/2560 0:00:00   PIS20/9/2560 8:10:45
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  419 ถึงสถานี อน. 1645 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:03
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  421 ถึงสถานี อน. 1215 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  34 425 ถึงสถานี อน. 0830 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  37 425 ถึงสถานี อน. 0830 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:56
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  427 ออกจากสถานี รส 1420 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:57:12
  427 ถึงสถานี อน. 2015 25/6/2560 0:00:00   ubon25/6/2560 13:31:57
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ออกจากสถานี อน. 0620 27/6/2560 0:00:00   ubon8/7/2560 12:16:02
  428 ถึงสถานี รส 1229 14/9/2560 0:00:00   rsr14/9/2560 13:52:22
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี