วันที่หมายเลขขบวน/รายการซ่อมสถานะสถานีกม ทำการชม ทำการขนาดล้อรายละเอียดวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
22/9/2560 0:00:00 4409 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 2 ใหม่ ( No 65 ) 22/9/2560 0:00:0022/9/2560 0:00:0022/9/2560 0:00:00kk22/9/2560 9:23:03
21/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1 (รออะไหล่)   hadd22/9/2560 9:16:14
20/9/2560 0:00:00 4403 643 ออกจากสถานี พล.00 รถจักรก่อนเข้า พล.มีการกระแทกทำให้รถจักรมีอาการ Ground Tm , ตรวจสอบพบสายไฟเข้า Tm6 หลุด 1 เส้น,เปลี่ยนปะกับยึดสายให้ใหม่   PIS21/9/2560 8:52:36
20/9/2560 0:00:00 4403 643 ซ่อมประจำวัน พล00 รถจักรก่อนทำขบวนเข้า พล.มีการกระแทก Ground Tm ,ตรวจสอบพบสายไฟเข้า Tm6 หลุด แก้ไขให้ใหม่   PIS21/9/2560 9:09:22
20/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1(รออะไหล่)    hadd22/9/2560 9:13:27
19/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd20/9/2560 8:39:28
18/9/2560 0:00:00 4145 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.ชุด finger tm 5/   hadd19/9/2560 9:52:15
18/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd19/9/2560 9:52:15
17/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd19/9/2560 9:48:12
16/9/2560 0:00:00 4416 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3.   chum18/9/2560 17:03:53
16/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1(รออะไหล่)    hadd17/9/2560 8:45:04
15/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1 (รอของ)   hadd16/9/2560 9:38:20
15/9/2560 0:00:00 4124 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2   chum18/9/2560 16:59:54
15/9/2560 0:00:00 4531 ซ่อมประจำวัน  00 ปลด TM4   somsuk18/9/2560 13:55:54
14/9/2560 0:00:00 4531 ซ่อมประจำวัน  00 รอทิ้ง TM4   somsuk18/9/2560 13:53:53
14/9/2560 0:00:00 4038 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 1 ไฟไม่ลง TM 14/9/2560 0:00:0014/9/2560 0:00:0014/9/2560 0:00:00kk14/9/2560 8:51:51
13/9/2560 0:00:00 4403 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 ใหม่ No 404884 13/9/2560 0:00:0013/9/2560 0:00:0013/9/2560 0:00:00kk13/9/2560 9:29:56
12/9/2560 0:00:00 4026 777 ซ่อมประจำวัน  00 Gen 2 Low insulation TM6 Roter เอียง   somsuk18/9/2560 13:48:55
11/9/2560 0:00:00 4218 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A13/-ทุกรายการ/ป.แปรงถ่าน tm 1,2,4,6+เป่า tm 2/   hadd12/9/2560 9:20:38
10/9/2560 0:00:00 4201 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 5,6/   hadd12/9/2560 9:18:03
9/9/2560 0:00:00 4124 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Ground Power TM.2ชำรุด cut out TM2.   chum11/9/2560 10:21:17
9/9/2560 0:00:00 4201 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 5,6/   hadd10/9/2560 8:39:42
8/9/2560 0:00:00 4531 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2.   chum11/9/2560 10:10:14
8/9/2560 0:00:00 4545 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.Rubber wibaytion tm 2+ป.สลักร้อย Rubber 1 อัน   hadd9/9/2560 8:02:50
7/9/2560 0:00:00 4140 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM6   chum8/9/2560 19:51:31
6/9/2560 0:00:00 4537 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM4   chum8/9/2560 19:48:11
5/9/2560 0:00:00 4124 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1.   chum8/9/2560 19:44:38
3/9/2560 0:00:00 4033 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 1/   hadd5/9/2560 9:43:10
3/9/2560 0:00:00 4119 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 1 ใหม่ No 410370 กาบเพลา J 55 A 6042 3/9/2560 0:00:003/9/2560 0:00:003/9/2560 0:00:00kk3/9/2560 10:47:59
2/9/2560 0:00:00 4416 629 ซ่อมประจำวัน พล00 เข้าตรวจสอบ Tm3,เปลี่ยนแปรงถ่าน 8 ก้อน ,ตรวจสอบยัง Ground Cut -Out Tm3 ,ตามเดิม   PIS3/9/2560 11:00:13
2/9/2560 0:00:00 4119 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 1 ใหม่ No 410370 2/9/2560 0:00:002/9/2560 0:00:002/9/2560 0:00:00kk3/9/2560 10:46:50
2/9/2560 0:00:00 4016 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM / ต่อสาย 0 ที่ TB 22 หลัก A 2/9/2560 0:00:002/9/2560 0:00:002/9/2560 0:00:00kk3/9/2560 10:46:50
2/9/2560 0:00:00 4033 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 1/   hadd3/9/2560 8:44:44
1/9/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 5,6   hadd2/9/2560 9:11:51
1/9/2560 0:00:00 4416 629 ซ่อมประจำวัน พล00 เข้าตรวจสอบ Tm31/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:00PIS2/9/2560 12:56:15
31/8/2560 0:00:00 4416 629 ซ่อมประจำวัน พล.00 Cut tm3 ,   PIS2/9/2560 8:44:05
31/8/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.TM 5,6   hadd2/9/2560 9:09:16
31/8/2560 0:00:00 4219 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยน TM 1 ใหม่ No.409364 31/8/2560 0:00:0031/8/2560 0:00:0031/8/2560 0:00:00kk31/8/2560 9:02:39
30/8/2560 0:00:00 4120 635 ซ่อมประจำวัน พล.00 Comp มีน้ำมันรั่ว,ถอดสายพานออก / ตรวจสอบรถจักร Ground เปิดดู Tm ทุกลูกปกติ, เติมน้ำมันเครื่อง Cat - 20 ลิตร   PIS2/9/2560 8:25:32
30/8/2560 0:00:00 4145 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B2/- ทุกรายการ+เป่า tm 5+ป.แปรงถ่าน tm 3,5+ป.สายพาน tm blower 1=3 เส้น/    hadd31/8/2560 8:37:31
28/8/2560 0:00:00 4556 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 6/   hadd29/8/2560 9:07:04
28/8/2560 0:00:00 4408 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM 28/8/2560 0:00:0028/8/2560 0:00:0028/8/2560 0:00:00kk29/8/2560 9:37:18
27/8/2560 0:00:00 4556 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 2,6/   hadd29/8/2560 9:03:18
27/8/2560 0:00:00 4224 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 แก้ไขสาย field หลัง tm 6 (เปิดใช้ tm 6)   hadd29/8/2560 9:03:18
27/8/2560 0:00:00 4506 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Eng 2ไฟไม่ลงTM.   chum29/8/2560 21:41:31
26/8/2560 0:00:00 4401 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกเปลี่ยน TM 2 เปลี่ยนใหม่ N0.82 (new) 26/8/2560 0:00:0026/8/2560 0:00:0026/8/2560 0:00:00 29/8/2560 9:30:01
25/8/2560 0:00:00 4401 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 มาขบวน 644 TM ลูก 2 และลูกที่ 4 ชำรุด รอเปลี่ยนที เอ็ม 2 25/8/2560 0:00:0025/8/2560 0:00:0025/8/2560 0:00:00 29/8/2560 9:26:48
25/8/2560 0:00:00 4547 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถเปลี่ยน TM 2 เดิมปลดใว้ TM 5 แก้ไข u-tube ขาด 3 ตัว ต่องานเปลี่ยน TM 25/8/2560 0:00:0025/8/2560 0:00:0025/8/2560 0:00:00 29/8/2560 9:26:48
25/8/2560 0:00:00 4543 ซ่อมประจำวัน  00 ตรวจ TM    somsuk29/8/2560 14:01:29
25/8/2560 0:00:00 4538 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ประกอบสายไฟลง tm+ส่วนควบ/ประกอบ AAE Eng 1+ลองเครื่อง/   hadd26/8/2560 8:39:50
24/8/2560 0:00:00 4538 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 1/   hadd25/8/2560 8:40:27
24/8/2560 0:00:00 4139 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุGround Power.แก้ไขTM2. ประกับยึดสายไฟเข้าหลุดหลวมเกิดการArc.   chum29/8/2560 20:48:32
24/8/2560 0:00:00 4547 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถเปลี่ยน TM 2 เดิมปลดใว้ TM 5 แก้ไข u-tube ขาด 3 ตัว 24/8/2560 0:00:0024/8/2560 0:00:0024/8/2560 0:00:00 29/8/2560 9:24:01
23/8/2560 0:00:00 4547 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถเปลี่ยน TM 2 เดิมปลดใว้ 23/8/2560 0:00:0023/8/2560 0:00:0023/8/2560 0:00:00 29/8/2560 9:22:24
22/8/2560 0:00:00 4419 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ปลดTM2.เพลาล้อเป็นแผล.   chum24/8/2560 15:25:14
22/8/2560 0:00:00 4556 445 ซ่อมประจำวัน  00 ปลด TM 6   somsuk29/8/2560 13:56:29
21/8/2560 0:00:00 4556 ซ่อมประจำวัน  00 TM 6 ประทุ   somsuk22/8/2560 10:44:09
20/8/2560 0:00:00 4403 644 ซ่อมประจำวัน พล00 ไฟไม่ลง Tm , ตรวจสอบพบ Tacho meter ค้างอยู่ที่รอบ 1100 RPM ,ทำการแก้ไข tacho ไฟลง tm ปกติ   PIS21/8/2560 9:06:46
18/8/2560 0:00:00 4411 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระA19/- ทุกรายการ+เป่า tm 1/   hadd19/8/2560 9:00:08
16/8/2560 0:00:00 4551 13 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/แก้ไข Eng1 ไฟไม่ลง Tm   83457021/8/2560 9:26:30
16/8/2560 0:00:00 4543 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM. ทั้ง 2 เครื่อง / Motor RFM 1 ชำรุด 16/8/2560 0:00:0016/8/2560 0:00:0016/8/2560 0:00:00kk16/8/2560 9:35:17
14/8/2560 0:00:00 4201 ซ่อมประจำวัน  00 เปลี่ยน TM Blower 2   somsuk16/8/2560 10:18:42
14/8/2560 0:00:00 4553 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm2 Cut Out   83457014/8/2560 14:43:27
14/8/2560 0:00:00 4403 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM BLOWER1.   chum15/8/2560 16:29:48
14/8/2560 0:00:00 4403 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM BLOWER1.   chum15/8/2560 16:29:12
13/8/2560 0:00:00 4550 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.ประจำวัน+แต๊กซ้ำท่อน้ำ+เป่า tm 1,2,3+ป-ถ่ายน้ำมัน comp 2=6L/   hadd15/8/2560 9:26:59
13/8/2560 0:00:00 4201 ซ่อมประจำวัน  00 TM Blower 2 ชำรุดรอเปลี่ยน   somsuk16/8/2560 10:16:28
13/8/2560 0:00:00 4024 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM6 กาบเพลา   chum15/8/2560 16:25:28
13/8/2560 0:00:00 4150 ลป./4150/U/60/089 ซ่อมประจำวัน ลป00 ยกรถเปลี่ยนล้อ 1 (ลูกปืนเพลาล้อ 1 ขวา แตก/ประกอบ TM)   lampang129/8/2560 10:12:55
12/8/2560 0:00:00 4554 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ต่องานเปลี่ยน ซองถ่าน TM 5 12/8/2560 0:00:0012/8/2560 0:00:0012/8/2560 0:00:00kk14/8/2560 9:34:34
12/8/2560 0:00:00 4024 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM6   chum15/8/2560 16:21:48
11/8/2560 0:00:00 4554 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยนซองถ่าน TM 5 11/8/2560 0:00:0011/8/2560 0:00:0011/8/2560 0:00:00kk11/8/2560 15:13:53
10/8/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm 5+ถอด line contact p5 ใส่ p3 (ctu tm 5)/   hadd11/8/2560 8:13:03
10/8/2560 0:00:00 4207 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A11/- ทุกรายการ+ป.แปรงถ่าน tm 2,4,5/   hadd11/8/2560 8:13:03
10/8/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 5 10/8/2560 0:00:0010/8/2560 0:00:0010/8/2560 0:00:00kk10/8/2560 10:39:13
10/8/2560 0:00:00 4140 641(พหุ) ถึงสถานี ศล.-ชม.2646 ประจำเที่ยว/Tm6 Cut Out   83457014/8/2560 14:07:38
9/8/2560 0:00:00 4518 13 ถึงสถานี พล.3899 Eng1 ไฟไม่ลงtm ,Ground ขอเปลี่ยนรถจักร/เปลี่ยนรถจักรใช้ D4105 ทำขบวนตลอดปลายทาง   PIS15/8/2560 12:36:33
9/8/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ทดลองเครื่อง TM ครบ 9/8/2560 0:00:009/8/2560 0:00:009/8/2560 0:00:00kk9/8/2560 8:31:11
9/8/2560 0:00:00 4103 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุGround power / ประกอบสายพาน TM Blower 2 9/8/2560 0:00:009/8/2560 0:00:009/8/2560 0:00:00kk9/8/2560 8:31:11
9/8/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 3/   hadd10/8/2560 8:46:27
8/8/2560 0:00:00 4106 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ 38/- mtu+ป.แปรงถ่าน tm 2,3/   hadd9/8/2560 8:13:47
8/8/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Ground power+tm 3 flash/   hadd9/8/2560 8:13:48
8/8/2560 0:00:00 4137 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ Charge / ไฟไม่ลง TM / เปลี่ยน VR Charge No 107738 / ป.Battery 2 หีบ 7/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:00kk8/8/2560 10:26:43
8/8/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยน TM 4 ใหม่ No 7368496 7/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:00kk8/8/2560 10:26:44
8/8/2560 0:00:00 4103 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุGround power / สายพาน TM Blower ไม่มีมา ( รส. ) 7/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:00kk8/8/2560 10:26:44
7/8/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 แก้ไขท่อไอเสียหลุด / ป.TS 1 ใหม่ No 1318 เก่า No 0622 รอยกเปลี่ยน TM 3 เหตุฝนตก 7/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:00kk7/8/2560 9:24:46
7/8/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 แก้ไขท่อไอเสียหลุด / ป.TS 1 ใหม่ No 1318 เก่า No 0622 รอยกเปลี่ยน TM 3 เหตุฝนตก 7/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:007/8/2560 0:00:00kk7/8/2560 9:25:32
6/8/2560 0:00:00 4149 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 สลักกระโปรงเกียร์tm4 หลุดหาย 2 ตัว /ใส่สลักกระโปรงเกียร์ Tm4-2ตัว   PIS15/8/2560 11:26:21
6/8/2560 0:00:00 4227 นอกวาระ ซ่อมประจำวัน พล00 tm5 Cut Out ล้อเป็นแผลกระโปรงเกียร์หลุดบ่อย,สายไฟเข้า Tm6 ถูกกระโปรงเกียร์ Tm5 กระแทรกขาด ,ส่งซ่อม สรจ.อด.   PIS17/8/2560 12:10:19
6/8/2560 0:00:00 4149 นอกวาระ ซ่อมประจำวัน พล00 สลักกระโปรงเกียร์ Tm4 หลุดหาย2ตัว /ใส่สลักกระโปรงเกียร์ 2 ตัว   PIS17/8/2560 12:10:19
5/8/2560 0:00:00 4227 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 สายไฟTm6 ช๊อดขาดมาเหลือ tmใช้การ4ลูก   PIS15/8/2560 11:07:45
5/8/2560 0:00:00 4227 102 ออกจากสถานี พล.00 Cut Out tm5 ล้อเป็นแผลกระโปรงเกียร์หลุดบ่อย   PIS15/8/2560 10:59:03
5/8/2560 0:00:00 4538 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.ประจำวัน+ต.tm1-6/   hadd6/8/2560 8:35:50
4/8/2560 0:00:00 4547 51 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm2 Cut Out   83457014/8/2560 11:52:55
4/8/2560 0:00:00 4140 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm6 Cut Out   83457014/8/2560 11:52:55
3/8/2560 0:00:00 4154 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยนzeit 4 เอา zeit 3 มาใส่แทนไปติดตาม หัวสาย 141 ขาดใน tm 5 cut 3/8/2560 0:00:003/8/2560 0:00:003/8/2560 0:00:00kk3/8/2560 13:36:27
2/8/2560 0:00:00 4543 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจประจำวัน / เปลี่ยนซองถ่าน TM 2 2/8/2560 0:00:002/8/2560 0:00:002/8/2560 0:00:00kk2/8/2560 9:46:24
1/8/2560 0:00:00 4538 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 4/   hadd2/8/2560 9:00:57
31/7/2560 0:00:00 4414 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.พบสายCE22ขาด.   chum1/8/2560 12:50:23
31/7/2560 0:00:00 4538 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 4/   hadd1/8/2560 9:24:02
31/7/2560 0:00:00 4545 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm 2+เติม compround 2 กก./ทำความสะอาด Auto drain ถัง MR/   hadd1/8/2560 9:24:02
31/7/2560 0:00:00 4111 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Ground power บ่อย / TM 4 ปะทุ ( 409278 ) / TM 6 ซองถ่านหัก 31/7/2560 0:00:0031/7/2560 0:00:0031/7/2560 0:00:00kk31/7/2560 9:11:43
30/7/2560 0:00:00 4306 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM (EX ดับ ไฟไม่ลง) ถอดเปลี่ยน Main Diod ใหม่ เปลี่ยน V-Sec ใหม่ 30/7/2560 0:00:0030/7/2560 0:00:0030/7/2560 0:00:00kk31/7/2560 9:08:16
29/7/2560 0:00:00 4020 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 แก้ไข MU-2-B ใส่อยาก TM 1 Low insulation มาเดิม แต่ทดลองแล้ว 6 ลูกเต็ม 29/7/2560 0:00:0029/7/2560 0:00:0029/7/2560 0:00:00kk31/7/2560 9:06:01
28/7/2560 0:00:00 4543 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจสอบน้ำร้อน ทำวาระ A 3 TM 2 ซองฐ่านชำรุด งดใช้การ 28/7/2560 0:00:0028/7/2560 0:00:0028/7/2560 0:00:00kk31/7/2560 9:04:34
25/7/2560 0:00:00 4111 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 25/7/2560 0:00:0025/7/2560 0:00:0025/7/2560 0:00:00kk26/7/2560 9:32:14
25/7/2560 0:00:00 4111 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 25/7/2560 0:00:0025/7/2560 0:00:0025/7/2560 0:00:00kk26/7/2560 9:32:37
25/7/2560 0:00:00 4108 51 ถึงสถานี ชม75114 วาระประจำเที่ยว , Tm ครบ   8345704/8/2560 9:49:57
25/7/2560 0:00:00 4516 9 ถึงสถานี ชม75113 วาระประจำเที่ยว , Tm ครบ   8345704/8/2560 9:49:57
25/7/2560 0:00:00 4506 13 ถึงสถานี ชม75114 วาระประจำเที่ยว , Tm ครบ   8345704/8/2560 9:49:57
25/7/2560 0:00:00 4144 109 ถึงสถานี ชม75114 วาระประจำเที่ยว , Tm ครบ   8345704/8/2560 9:49:57
25/7/2560 0:00:00 4150 9(พหุ) ถึงสถานี ศล.- ชม.2646 วาระประจำเที่ยว , Tm ครบ   8345704/8/2560 9:49:57
24/7/2560 0:00:00 4040 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1,4   chum26/7/2560 16:39:08
23/7/2560 0:00:00 4506 10 ถึงสถานี พล.00 Eng2 น้ำร้อนไฟไม่ลงTm ขอเปลี่ยนรถจักรทำการ   PIS14/8/2560 14:23:30
22/7/2560 0:00:00 4541 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm1-6+หาสาเหตุ Eng 1 wheel slip ทำงาน/   hadd23/7/2560 8:47:53
21/7/2560 0:00:00 4040 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Ground Power TM.1 Flash.งดใช้TM1.   chum23/7/2560 0:05:47
20/7/2560 0:00:00 4226 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 4 20/7/2560 0:00:0020/7/2560 0:00:0020/7/2560 0:00:00kk20/7/2560 8:32:40
20/7/2560 0:00:00 4204 ซ่อมประจำวัน  00 Field Exite/ ALTP ประทุ TM 5 ลูก   somsuk25/7/2560 14:09:09
19/7/2560 0:00:00 4538 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Ground Power TM.4 Flash.งดใช้TM4   chum20/7/2560 7:13:22
19/7/2560 0:00:00 4018 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 2 ไฟไม่ลง TM 18/7/2560 0:00:0018/7/2560 0:00:0018/7/2560 0:00:00kk19/7/2560 9:19:52
19/7/2560 0:00:00 4538 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Ground Power TM.4 Flash.งดใช้TM4   chum20/7/2560 7:13:08
18/7/2560 0:00:00 4102 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B/G mtu/ป.แปรงถ่าน tm 1,2,3,4,6/   hadd19/7/2560 9:06:36
18/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM5.   chum20/7/2560 7:08:03
18/7/2560 0:00:00 4531 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว Tm 2 cut out เดิม   83457024/7/2560 10:11:16
18/7/2560 0:00:00 4543 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ TM 5 ปะทุ / เปลี่ยน TM 18/7/2560 0:00:0018/7/2560 0:00:0018/7/2560 0:00:00kk18/7/2560 7:52:40
17/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ล้อ5ล้อค.สาเหตุBearingทรุดด้านPenion,รอเปลี่ยนTM5.   chum20/7/2560 7:02:49
17/7/2560 0:00:00 4022 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ REV 2 ไม่กลับไฟลง TM รถต่ละเครื่องวิ่งไปทิศตรงข้าม ท่อลมรั่ว 17/7/2560 0:00:0017/7/2560 0:00:0017/7/2560 0:00:00kk18/7/2560 7:50:50
17/7/2560 0:00:00 4547 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/tm2 cut   83457018/7/2560 5:01:29
16/7/2560 0:00:00 4022 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยนหน้าคอนแทค REV 2 ของ TM 2 ท่าเดินหน้าต่อไม่สนิทไฟไม่ลง / ใส่สลักฐาน Comp 1 ใหม่ / ขาด 16/7/2560 0:00:0016/7/2560 0:00:0016/7/2560 0:00:00kk18/7/2560 7:49:49
16/7/2560 0:00:00 4415 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM 2 Cut หาสาเหตุติดทางลาดชัน 16/7/2560 0:00:0016/7/2560 0:00:0016/7/2560 0:00:00kk18/7/2560 7:49:49
16/7/2560 0:00:00 4037 ตป.พล.-อด. ออกจากสถานี พล.00 D4120lส่งซ่อม สรจ.อด. Tm bower2 ชำรุด   PIS14/8/2560 10:34:21
16/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ล้อ5ล้อค.สาเหตุBearingทรุดด้านPenion,รอปลดTM5.   chum17/7/2560 19:33:02
15/7/2560 0:00:00 4022 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยนหน้าคอนแทค REV 2 ของ TM 2 ท่าเดินหน้าต่อไม่สนิทไฟไม่ลง 15/7/2560 0:00:0015/7/2560 0:00:0015/7/2560 0:00:00kk16/7/2560 4:51:07
15/7/2560 0:00:00 4503 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A19 ไม่ co ทุกรายการ+ป.แปรงถ่าน tm 1,4/   hadd16/7/2560 8:36:53
14/7/2560 0:00:00 4138 51 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/แก้ไขเวลาลดContron ตัดไฟลงTm ขบวนรถกระตุกกระชาก-สาย2-5 แตะกันในMICRO sw. ตัดต่อบัคกรีให้ใหม่ ปกติ   83457018/7/2560 4:41:24
13/7/2560 0:00:00 4136 ซ่อมประจำวัน  679280 ซ่อมไฟไม่ลงล TM วาระ A    somsuk17/7/2560 13:53:34
13/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ล้อ5ล้อค.สาเหตุBearingทรุดด้านPenion,รอเปลี่ยนTM5.   chum17/7/2560 19:16:55
12/7/2560 0:00:00 4527 9 ออกจากสถานี พล.00 เปลี่ยนรถจักร ที่พล.Tm5ลูกทำการ   PIS14/8/2560 10:04:53
12/7/2560 0:00:00 4152 วาระB ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระB CAT Eng.ทุกรายการ.ป.แปรงถ่านTM=24ชุด.   chum13/7/2560 7:12:02
12/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ล้อ5ล้อค.สาเหตุBearingทรุดด้านPenion,รอเปลี่ยนTM5.   chum13/7/2560 7:12:02
11/7/2560 0:00:00 4226 D.เปล่า ออกจากสถานี ชม.- อด.2646 Tm 4 cutเดิม   83457014/7/2560 5:56:14
10/7/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ล้อ5ล้อค.สาเหตุBearingทรุดด้านPenion,รอปลดTM5.   chum12/7/2560 11:11:09
7/7/2560 0:00:00 4137 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A37 mtu+ป.แปรงถ่าน tm 1,6/   hadd8/7/2560 9:06:33
7/7/2560 0:00:00 4225 วาระB ซ่อมประจำวัน ชพ00 ทำตามวาระทุกรายการ,ป.ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น,ป.Head light=2ดวง,ป.แปรงถ่านTM,ป.บ่ารับสายField TM3.   chum8/7/2560 16:52:18
6/7/2560 0:00:00 4040 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 5/   hadd7/7/2560 8:38:23
6/7/2560 0:00:00 4207 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ประกอบเเปรงถ่านTM.   chum7/7/2560 19:18:49
5/7/2560 0:00:00 4040 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 5/   hadd6/7/2560 8:26:45
5/7/2560 0:00:00 4037 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 / ปลดมาเดิม ใหม่ No 7419778 5/7/2560 0:00:005/7/2560 0:00:005/7/2560 0:00:00kk5/7/2560 10:05:46
5/7/2560 0:00:00 4111 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM 3 Cut เดิม 5/7/2560 0:00:005/7/2560 0:00:005/7/2560 0:00:00kk5/7/2560 10:05:46
4/7/2560 0:00:00 4037 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 / ปลดมาเดิม ใหม่ No 7419778 4/7/2560 0:00:004/7/2560 0:00:004/7/2560 0:00:00kk5/7/2560 10:03:58
4/7/2560 0:00:00 4542 172 ซ่อมประจำวัน  00 แก้ใขสายไฟเข้า TM5   somsuk8/7/2560 13:15:47
2/7/2560 0:00:00 4109 วรท. ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระประจำเที่ยว.ป.แปรงถ่านTM3,5=16ก้อน   chum3/7/2560 1:17:14
2/7/2560 0:00:00 4026 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจ TM 4 พบหน้าคอมมิวชำรุด Cut out ถอดถ่านออก สปีดมิเตอร์หัวเพลาชำรุด (กระบอกเกลียวชำรุด) 2/7/2560 0:00:002/7/2560 0:00:002/7/2560 0:00:00kk3/7/2560 9:33:35
1/7/2560 0:00:00 4548 ลป./4548/U/60/084 ซ่อมประจำวัน ลป00 ตรวจสอบหาสาเหตุ/แก้ไข Eng 2 Ground /แก้ไขสายไฟเข้า TM 5 แตะโคลง   lampang16/7/2560 11:10:19
1/7/2560 0:00:00 4109 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1,2.   chum3/7/2560 1:10:26
1/7/2560 0:00:00 4217 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A8 ไม่co ทุกรายการ+เป่า tm 2/   hadd2/7/2560 8:46:54
30/6/2560 0:00:00 4523 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum3/7/2560 1:08:55
29/6/2560 0:00:00 4111 ลป./4111/U/60/082 ซ่อมประจำวัน ลป00 ตรวจหาสาเหตุ/แก้ไข Ground TM   lampang16/7/2560 10:12:37
29/6/2560 0:00:00 4226 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.Relay CE 21 หลวม.   chum30/6/2560 7:08:48
29/6/2560 0:00:00 4537 37 ซ่อมประจำวัน  00 แก้ไข ENG 1 ไฟไม่ลง TM   somsuk30/6/2560 10:35:58
28/6/2560 0:00:00 4207 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum30/6/2560 7:03:42
28/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 แกนขับ tm blower 2 ด้าน techo ชำรุด/   hadd29/6/2560 8:27:43
28/6/2560 0:00:00 4125 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B8 cat+ป.แปรงถ่าน tm 1,2,3,6 พร้อมเป่า tm/   hadd29/6/2560 8:27:43
27/6/2560 0:00:00 4551 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Eng 2 ควันดำ+เป่ากรองอากาศ+cut tm 1 (flash)   hadd28/6/2560 8:38:18
27/6/2560 0:00:00 4511 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM / ข.23 ชำรุด / ตรวจสอบปกติ 27/6/2560 0:00:0027/6/2560 0:00:0027/6/2560 0:00:00kk28/6/2560 8:17:11
26/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm blower 2+สายพาน 4 เส้น/   hadd27/6/2560 9:53:39
26/6/2560 0:00:00 4207 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum27/6/2560 1:15:59
25/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.ป.tm blower 2/   hadd27/6/2560 9:48:01
25/6/2560 0:00:00 4505 ซ่อมประจำวัน  2466750 ทิ่ง TM1   somsuk26/6/2560 9:28:50
25/6/2560 0:00:00 4416 ลป./4416/U/60/080 ซ่อมประจำวัน ลป00 ข.102 Ground QoHT trip / Cut Out TM 3    26/6/2560 13:51:30
25/6/2560 0:00:00 4109 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM.1, 2ปะทุ ,   chum27/6/2560 1:08:33
24/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 tm blower 2 ชำรุด(รอของ)   hadd25/6/2560 8:29:17
23/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รออะไหล่ tm blower 2/   hadd24/6/2560 8:18:10
23/6/2560 0:00:00 4414 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Ground power+แก้ไขสายไฟลง tm 1 หลุด+ป.แปรงถ่าน tm 5/   hadd24/6/2560 8:18:10
22/6/2560 0:00:00 4136 ลป./4136/M/60/718 ซ่อมประจำวัน ลป00 ตรวจหาสาเหตุ ล้อดิ้น ตรวจสอบ TM ทั้ง 6 ลูก   lampang124/6/2560 14:37:30
22/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 tm blower 2 ชำรุด(รอของ)   hadd23/6/2560 8:28:04
21/6/2560 0:00:00 4416 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM3,4ปะทุ.ป.TM3,4.   chum22/6/2560 16:31:10
21/6/2560 0:00:00 4532 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ ไฟไม่ลง TM / MAE 1 Diode ทะลุ / ป. RE 21/6/2560 0:00:0021/6/2560 0:00:0021/6/2560 0:00:00kk21/6/2560 8:38:05
20/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 TM Blower 2 ชำรุด (รออะไหล่)    hadd21/6/2560 8:47:08
20/6/2560 0:00:00 4108 109 ถึงสถานี ชม75114 Tm 6 cut **Tm4 เพลาร้อน สปริงเบาะน้ำมันเพลาหัก ทิ้งตุ้มTm4**   83457022/6/2560 13:19:45
20/6/2560 0:00:00 4136 102 ออกจากสถานี ชม75114 D4108 TM4เพลาร้อน ทิ้งตุ้ม Tm4 ใช้D 4136 ข.642 ทำการแทน   83457022/6/2560 13:23:56
20/6/2560 0:00:00 4523 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 1 ไฟไม่ลง TM 20/6/2560 0:00:0020/6/2560 0:00:0020/6/2560 0:00:00kk20/6/2560 8:01:58
19/6/2560 0:00:00 4514 102 ออกจากสถานี ชม75114 tm 5cut   83457022/6/2560 13:14:56
19/6/2560 0:00:00 4534 109 ถึงสถานี ชม75114 Tm5 cut เดิม   83457022/6/2560 13:11:48
18/6/2560 0:00:00 4109 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A32 mtu/เป่า tm1,2/   hadd20/6/2560 9:41:48
18/6/2560 0:00:00 4102 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM5   chum19/6/2560 8:48:58
18/6/2560 0:00:00 4024 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 เเก้ไขเก้าอี้พขร.Cab2หลุด,TM2Ground.cut out TM2.   chum19/6/2560 8:48:58
17/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM6.   chum19/6/2560 8:37:50
16/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM. Blower1.   chum16/6/2560 20:38:36
15/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ D3 mtu+ป.แปรงถ่าน tm1-6+ป.-ถ่ายน้ำมัน comp 6L/   hadd16/6/2560 8:31:13
14/6/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ D3 mtu/เป่า tm1-6+ป.-ถ่ายน้ำมันกาบเพลา 90L พร้อม ป.เบาะกาบเพลา 12 ชุด/   hadd15/6/2560 8:13:14
14/6/2560 0:00:00 4534 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm5 cut out เดิม   83457014/6/2560 14:12:24
14/6/2560 0:00:00 4205 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum14/6/2560 21:40:07
13/6/2560 0:00:00 4205 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ตรวจเช็คTM2.TM5 ปกติ.   chum14/6/2560 21:35:55
13/6/2560 0:00:00 4108 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 แก้ไข Reversing Drum กลับไม่สนิท/ ป.พิงเกอร์ / TM 6 Cut เดิม 13/6/2560 0:00:0013/6/2560 0:00:0013/6/2560 0:00:00kk13/6/2560 13:21:00
13/6/2560 0:00:00 4149 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 1 No 409717 13/6/2560 0:00:0013/6/2560 0:00:0013/6/2560 0:00:00kk13/6/2560 13:21:00
12/6/2560 0:00:00 4205 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ตรวจเช็คTM2.   chum13/6/2560 16:59:16
12/6/2560 0:00:00 4510 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 แก้ไขสายไฟลง tm 1 แตะโครง/   hadd13/6/2560 8:49:45
12/6/2560 0:00:00 4037 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 วาระ 1 เดือน A 10 / ไม่ถ่าย Crank / TM 3 ปลดมาเดิม 12/6/2560 0:00:0012/6/2560 0:00:0012/6/2560 0:00:00kk12/6/2560 14:09:50
11/6/2560 0:00:00 4556 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Ground TM 2 11/6/2560 0:00:0011/6/2560 0:00:0011/6/2560 0:00:00kk11/6/2560 8:59:29
11/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 รอTM. Blower   chum13/6/2560 16:55:20
10/6/2560 0:00:00 4138 109 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm6 cut out เดิม   83457012/6/2560 14:55:51
10/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 รอTM. Blower   chum11/6/2560 7:36:53
10/6/2560 0:00:00 4134 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A31 mtu+ป. tm 1,3,4,6+ป.ห้ามล้อ 6 แท่ง/   hadd11/6/2560 8:38:49
9/6/2560 0:00:00 4130 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B5 cat+เป่า tm 3,6+ป.ห้ามล้อ 3 แท่ง/   hadd10/6/2560 8:28:52
8/6/2560 0:00:00 4219 51 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/เติมหล่อลื่น 20 ลิตร/Tm1 cut out เดิม   8345709/6/2560 14:13:17
8/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 รอTM Blower1.   chum9/6/2560 0:07:42
8/6/2560 0:00:00 4008 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 ใบสั่งงาน บซ. เลขที่ 83284 ลว.3มิ.ย. 60 ไม่ถ่าย Crank / ประกอบแปรงถ่าน TM 8/6/2560 0:00:008/6/2560 0:00:008/6/2560 0:00:00kk8/6/2560 8:09:55
7/6/2560 0:00:00 4146 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ D1 mtu+ป.เสายึดซองถ่าน tm 2+เชื่อมแผ่นเหล็กรองคอเครื่องพ่วง cab 2/   hadd8/6/2560 8:44:13
7/6/2560 0:00:00 4557 51 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/เติมหล่อลื่นEng1-20 ลิตร,เติมหล่อลื่น Eng2-20 ลิตร,ตรวจส่วนล่างพบสลักกระโปรงเกียร์Tm2 ตัวล่างหักคา ขันซ้ำสลักตัวข้างและตัวบนให้แน่นๆ   8345708/6/2560 11:03:45
7/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 รอเปลี่ยนTM Blower1.   chum8/6/2560 0:46:40
6/6/2560 0:00:00 4008 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 ใบสั่งงาน บซ. เลขที่ 83284 ลว.3มิ.ย. 60 ไม่ถ่าย Crank ยกแคร่เปลี่ยน TM 5 ให้ครบ 6 ลูก 6/6/2560 0:00:006/6/2560 0:00:006/6/2560 0:00:00kk6/6/2560 8:22:10
6/6/2560 0:00:00 4212 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 พูเลย์TM Blower1ชำรุด.รอเปลี่ยน   chum8/6/2560 0:42:19
5/6/2560 0:00:00 4008 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 ใบสั่งงาน บซ. เลขที่ 83284 ลว.3มิ.ย. 60 ไม่ถ่าย Crank ยกแคร่เปลี่ยน TM 5 ให้ครบ 6 ลูก 5/6/2560 0:00:005/6/2560 0:00:005/6/2560 0:00:00kk5/6/2560 8:32:33
4/6/2560 0:00:00 4008 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 ใบสั่งงาน บซ. เลขที่ 83284 ลว.3มิ.ย. 60 ไม่ถ่าย Crank ยกแคร่เปลี่ยน TM 5 ให้ครบ 6 ลูก 4/6/2560 0:00:004/6/2560 0:00:004/6/2560 0:00:00kk5/6/2560 8:31:23
3/6/2560 0:00:00 4549 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm blower 1 มีกลิ่นไหม้/   hadd4/6/2560 8:16:29
3/6/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm blower 2 ชุดบน/   hadd4/6/2560 8:16:29
3/6/2560 0:00:00 4549 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm blower 1 มีกลิ่นไหม้/   hadd4/6/2560 8:19:26
3/6/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm blower 2 ชุดบน/   hadd4/6/2560 8:19:26
3/6/2560 0:00:00 4108 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM 6 cut 3/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:00kk5/6/2560 8:30:06
3/6/2560 0:00:00 4108 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยนเพลาขับ TM Blower 1 3/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:00kk5/6/2560 8:30:06
3/6/2560 0:00:00 4213 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟลง TM มาก 3/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:003/6/2560 0:00:00kk5/6/2560 8:30:06
3/6/2560 0:00:00 4409 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3,ป.เบาะน้ำมัน2อัน   chum5/6/2560 11:26:07
3/6/2560 0:00:00 4415 112 ถึงสถานี พล.00 พขร.ขอเปลี่ยนรถจักรไฟไม่ค่อยลง Tm   PIS12/8/2560 13:46:25
2/6/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 2 ชุดบน/   hadd3/6/2560 8:28:17
2/6/2560 0:00:00 4547 51 ถึงสถานี ชม75114 Tm5 cut out    8345703/6/2560 12:26:11
2/6/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถเปลี่ยน TM 2 ลูกปืนทรุด ใหม่ No 410414 2/6/2560 0:00:002/6/2560 0:00:002/6/2560 0:00:00kk2/6/2560 8:50:31
1/6/2560 0:00:00 4224 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถเปลี่ยน TM 2 ลูกปืนทรุด 1/6/2560 0:00:001/6/2560 0:00:001/6/2560 0:00:00kk2/6/2560 8:48:40
1/6/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.tm blower ชุดบน/   hadd3/6/2560 8:07:32
1/6/2560 0:00:00 4137 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2   chum5/6/2560 11:16:20
31/5/2560 0:00:00 4534 109 ถึงสถานี ชม75114 TM5 cut out เดิม   8345702/6/2560 14:42:10
31/5/2560 0:00:00 4033 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไม่มีกำลัง/ตรวจหาสาเหตุ Groumd Relay 2 เด้ง Reset ปกติ เปิดตรวจ TM 4-5-6 31/5/2560 0:00:0031/5/2560 0:00:0031/5/2560 0:00:00kk2/6/2560 8:46:47
31/5/2560 0:00:00 4020 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 2+ประกอบสายไฟ+ส่วนควบ ลองเครื่อง/   hadd1/6/2560 8:14:49
31/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.tm blower 2   hadd1/6/2560 8:14:49
31/5/2560 0:00:00 4510 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุเครื่องยนต์ที่ 1 Ground Power เปลี่ยนแปลงถ่าน TM 1 31/5/2560 0:00:0031/5/2560 0:00:0031/5/2560 0:00:00kk2/6/2560 8:46:47
31/5/2560 0:00:00 4524 51 ถึงสถานี ชม75114 Eng2 ground Relay ติดแสดง Tm6 Cut out เดิม   8345702/6/2560 14:42:10
30/5/2560 0:00:00 4020 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 2/   hadd31/5/2560 8:02:36
30/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.tm blower 2   hadd31/5/2560 8:02:36
29/5/2560 0:00:00 4534 51 ถึงสถานี ชม75114 ใส่ฝาปิด Tm4 ด้านบน 1 อัน/Tm5 cut out เดิม   83457031/5/2560 5:32:19
29/5/2560 0:00:00 4002 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 1 Ground / Cut TM 2 29/5/2560 0:00:0029/5/2560 0:00:0029/5/2560 0:00:00kk29/5/2560 9:52:49
29/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.tm blower ชุดบน/   hadd30/5/2560 8:15:06
29/5/2560 0:00:00 4020 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.ประจำวันเที่ยว+tm 2 ปะทุ รอ ป.tm/   hadd30/5/2560 8:15:06
28/5/2560 0:00:00 4222 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM 28/5/2560 0:00:0028/5/2560 0:00:0028/5/2560 0:00:00kk28/5/2560 10:13:09
28/5/2560 0:00:00 4559 51 ถึงสถานี ชม75114 Tm 5 cut out เดิม   83457029/5/2560 5:41:31
28/5/2560 0:00:00 4145 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.มีควันที่ระหว่าง TM Blower - Com   hadd29/5/2560 8:31:49
28/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ TM.Blower   hadd29/5/2560 8:31:49
28/5/2560 0:00:00 4212 ข.252 ซ่อมประจำวัน ธบ00  เป่าทำความสะอาด TM 6   tb17/9/2560 11:48:03
27/5/2560 0:00:00 4545 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตEng2ไฟลงTMมาก,ENG.1 GROUNDบ่อย   chum28/5/2560 20:33:32
27/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ.tm blower ชุดบน/   hadd28/5/2560 8:43:47
26/5/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุGround Power TM1 .   chum27/5/2560 18:55:23
26/5/2560 0:00:00 4153 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A/G mtu/ต.tm1-6(tm 1 flash cut tm 1)   hadd27/5/2560 9:05:05
26/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รออะไหล่ tm blower 2 ชุดบน/   hadd27/5/2560 9:05:05
25/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 แก้ไขน้ำรั่ว+ป.o-ring ท่อราวน้ำเข้า turbo 1=2 อัน+รออะไหล่ tm blower 2/    26/5/2560 9:38:53
24/5/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ถอดสาย techo ตรวจ+tm blower 2 ชำรุด/   hadd25/5/2560 10:57:37
23/5/2560 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A/E ไม่ co+ป.แปรงถ่าน tm 3+เป่า tm 3/   hadd25/5/2560 10:52:39
23/5/2560 0:00:00 4112 1307(พ.เทหิน) ถึงสถานี ลท.ชม.1025 เปลี่ยน D.4112 ทำการ เนื่องจาก D.4207 ground control ไฟไม่ลง Tm   83457025/5/2560 5:52:05
23/5/2560 0:00:00 4207 D.ชำรุด ถึงสถานี ชม00 ชำรุด ไฟไม่ลง Tm สำรองย่านสถานีเชียงใหม่   83457025/5/2560 5:52:05
23/5/2560 0:00:00 4103 ข.352 ซ่อมประจำวัน ธบ00  ประกอบ TM 1    tb17/9/2560 11:41:52
22/5/2560 0:00:00 4006 ข.260 ซ่อมประจำวัน ธบ00  Eng 1 ถอดเปลี่ยนใบพัดลม TM Blower   tb17/9/2560 11:40:03
22/5/2560 0:00:00 4006 พ.หิน/260 ถึงสถานี าต-ธบ1945  Eng 1 ถอดเปลี่ยนใบพัดลม TM Blower   tb13/7/2560 8:34:31
22/5/2560 0:00:00 4559 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ปลด tm 1/   hadd25/5/2560 10:42:49
20/5/2560 0:00:00 4004 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.ยางรองรับ tm 1/    21/5/2560 9:36:14
20/5/2560 0:00:00 4560 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 6/    21/5/2560 9:36:14
20/5/2560 0:00:00 4142 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 สายพาน TM Blower และ สายพาน Compressor ใหม่เปลี่ยนปากขอพ่วง CAB 2 จำนวน 1 ชิ้น 20/5/2560 0:00:0020/5/2560 0:00:0020/5/2560 0:00:00kk22/5/2560 8:43:57
18/5/2560 0:00:00 4042 นวร ซ่อมประจำวัน กค00  ยกแคร่ เปลี่ยน TM 3 No 7375273 16/5/2560 0:00:0016/5/2560 0:00:0016/5/2560 0:00:00kk18/5/2560 8:12:32
17/5/2560 0:00:00 4042 นวร ซ่อมประจำวัน กค00  ยกแคร่ปลด TM 3 No 7375273 16/5/2560 0:00:0016/5/2560 0:00:0016/5/2560 0:00:00kk17/5/2560 9:22:14
17/5/2560 0:00:00 4149 109 ถึงสถานี พล.3899 D4307 ไฟไม่สงTm ที่พจ.รอD.633 จากบะ-พจ.ช่วยทำขบวนจากพจ. -พล./D.4149 Ground เปลี่ยนรถจักรที่พล. 4121 ทำขบวน   PIS12/8/2560 9:27:34
16/5/2560 0:00:00 4508 9 ถึงสถานี ชม75113 งดใช้ การ Eng1 จากสถานีท่าเสา-เชียงใหม่ เหตุ Eng1 ground cut out tm ไม่หาย   83457017/5/2560 5:12:29
16/5/2560 0:00:00 4508 10 ออกจากสถานี ชม75113 1.วัดค่าinsulation tm1,2,3 Eng1 2.ลอง Hight Volt หาสาเหตุการ ground 3.เปิดใช้งาน Tm ครบทั้ง 6 ลูก   83457017/5/2560 5:19:23
16/5/2560 0:00:00 4004 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Eng 1 Ground power+แก้ไขหางเปีย tm 1 ที่ 6 น.หลุด/   hadd17/5/2560 8:58:14
16/5/2560 0:00:00 4010 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุEng1รอบไม่เปลี่ยน,ไฟไม่ลงTM.Eng2น้ำลงเเคร้ง   chum18/5/2560 0:07:58
16/5/2560 0:00:00 4010 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุEng1รอบไม่เปลี่ยน,ไฟไม่ลงTM.Eng2น้ำลงเเคร้ง   chum18/5/2560 0:08:36
14/5/2560 0:00:00 4010 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุEng1รอบไม่เปลี่ยน,ไฟไม่ลงTM   chum15/5/2560 10:05:11
13/5/2560 0:00:00 4557 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 2 ไฟไม่ลง TM 12/5/2560 0:00:0012/5/2560 0:00:0012/5/2560 0:00:00kk13/5/2560 9:45:11
10/5/2560 0:00:00 4532 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ใส่สลักยึดบานพับประตู,หาไฟไม่ลงTM Eng2 พบสายไฟ tertiary ชำรุด แก้ไขใหม่.   chum13/5/2560 8:21:15
9/5/2560 0:00:00 4154 ลป./4201/M/60/587 ซ่อมประจำวัน ลป00 ข.102 Ground TM ขณะทำขบวน/ตรวจสอบพบสายไฟเข้า TM 6 (สาย F)หลุดแตะโคลง/ทำการประกอบใหม่ ทดลองปกติ   lampang110/5/2560 9:31:38
9/5/2560 0:00:00 4050 วรท. ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระประจำเที่ยว.ใบพัดTM Blower 2ชำรุด.รอเปลี่ยน   chum13/5/2560 8:03:57
9/5/2560 0:00:00 4416 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2 ,ป.กาบเพลาซีลคู่,ป.เบาะน้ำมัน,น้ำมันเพลา.   chum13/5/2560 8:03:57
9/5/2560 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 1/   hadd13/5/2560 10:49:37
9/5/2560 0:00:00 4135 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.เพลาขับ tm blower 1+เพลาขับพัดลม ระบบ HI/   hadd13/5/2560 10:49:37
8/5/2560 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ประกอบ tm 1/   hadd13/5/2560 10:41:53
8/5/2560 0:00:00 4416 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุรอบไม่เปลี่ยน,ไฟไม่ลงTM,ป.แปรงถ่านTM3=8ชุด,แก้ไขสายไฟเข้าJ20หลุด   chum9/5/2560 20:23:04
7/5/2560 0:00:00 4523 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 เเก้ไขEng1ไฟไม่ลงTM.   chum7/5/2560 23:17:07
7/5/2560 0:00:00 4508 ลป./4508/U/60/067 ซ่อมประจำวัน ลป00 Earth Fault Eng 1/ตรวจสอบพบ Ground TM1/ Cutout TM1   lampang18/5/2560 10:18:22
7/5/2560 0:00:00 4508 D.ชำรุด ออกจากสถานี ชม00 Tm1 Ballbrering ทรุด   8345708/5/2560 12:09:57
6/5/2560 0:00:00 4409 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ทดลองเครื่องหาสาเหตุเพลาขับ Techo meter ขาดบ่อย TM Blower 1 สั่น สลับ Techo กับรถจักร 4410 ป.เพลาขับ Techo -BC ล้อ 1 L ? 6/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:00kk8/5/2560 12:47:19
6/5/2560 0:00:00 4020 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ต่องานยกแคร่เปลี่ยน TM 1 เครื่องยนต์ 1 ไฟไม่ชาร์ทเดิม สวิทซ์หางหนู ECB ย้ายที่ตู้ไฟฟ้า ? 6/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:00kk8/5/2560 12:47:19
6/5/2560 0:00:00 4410 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM Blower 2 ชำรุด สายพานขาดพันกลับเพลาขับตัดสายไฟเข้า STC/STE ขาดหลายเส้น รอส่ง บซ ? 6/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:006/5/2560 0:00:00kk8/5/2560 12:47:19
5/5/2560 0:00:00 4020 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 1 27/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:00kk5/5/2560 9:33:03
4/5/2560 0:00:00 4543 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ปลด tm 2 ปะทุ/   hadd5/5/2560 9:10:41
4/5/2560 0:00:00 4134 ซ่อมประจำวัน  00 ปลด TM2   somsuk1/6/2560 10:15:11
3/5/2560 0:00:00 4534 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ปลด tm 5 pinion gear ชำรุด/แก้ไขน้ำรั่วท่อoheจากถังเข้า Eng 2/   hadd4/5/2560 8:42:30
3/5/2560 0:00:00 4111 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 วาระ 1 ปี (D) / ทำความสะอาดอุปกรณืไฟฟ้า / เปลี่ยนแปรงถ่าน TM 6 ลูก 27/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:00kk3/5/2560 9:32:25
2/5/2560 0:00:00 4111 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 วาระ 1 ปี (D) / ทำความสะอาดอุปกรณืไฟฟ้า / เปลี่ยนแปรงถ่าน TM 6 ลูก 27/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:00kk2/5/2560 7:49:37
2/5/2560 0:00:00 4415 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ ทำการ Cab.2 Reversing drum ไม่กลับ+แก้ไขสายไฟเข้า tm 4 หลุด(tm 2 cut เดิม)   hadd3/5/2560 10:33:20
1/5/2560 0:00:00 4042 ลป./4042/U/60/063 ซ่อมประจำวัน ลป00 ตรวจสอบ Ground TM /พบ TM3 ชำรุด/Cut Out TM3   lampang13/5/2560 17:14:13
1/5/2560 0:00:00 4534 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm 5 มีเสียงดัง   hadd3/5/2560 10:26:17
30/4/2560 0:00:00 4226 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm 2+แก้ไขสายไฟเข้า tm 2 หลุด/   hadd3/5/2560 10:19:43
29/4/2560 0:00:00 4224 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B1 mtu/ป.แปรงถ่าน tm 2,4,5    hadd3/5/2560 10:17:18
27/4/2560 0:00:00 4001 นวร ซ่อมประจำวัน กค00  ยกแคร่ประกอบ TM 1 27/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:0027/4/2560 0:00:00kk27/4/2560 10:32:11