วันที่หมายเลขขบวน/รายการซ่อมสถานะสถานีกม ทำการชม ทำการขนาดล้อรายละเอียดวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
18/11/2560 0:00:00 4420 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS19/11/2560 12:56:20
18/11/2560 0:00:00 4118 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/11/2560 12:56:20
18/11/2560 0:00:00 4226 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS19/11/2560 12:53:52
18/11/2560 0:00:00 4118 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/11/2560 12:53:52
17/11/2560 0:00:00 4521 วาระA ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระ 23 ทุกรายการ.TMครบ.   chum19/11/2560 9:09:40
17/11/2560 0:00:00 4408 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:14:35
17/11/2560 0:00:00 4218 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:14:35
17/11/2560 0:00:00 4224 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:14:35
17/11/2560 0:00:00 4224 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:12:43
17/11/2560 0:00:00 4420 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:12:43
17/11/2560 0:00:00 4408 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/11/2560 20:12:43
16/11/2560 0:00:00 4521 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM4   chum17/11/2560 14:33:10
16/11/2560 0:00:00 4218 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS17/11/2560 23:09:20
16/11/2560 0:00:00 4118 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS17/11/2560 23:09:20
16/11/2560 0:00:00 4401 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS17/11/2560 23:10:57
16/11/2560 0:00:00 4118 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS17/11/2560 23:10:57
15/11/2560 0:00:00 4224 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:27:57
15/11/2560 0:00:00 4407 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:27:57
15/11/2560 0:00:00 4401 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:26:08
15/11/2560 0:00:00 4217 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:26:08
15/11/2560 0:00:00 4408 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:27:57
15/11/2560 0:00:00 4217 112 ออกจากสถานี พล.-กท.00 Tm6ลูก   PIS16/11/2560 23:27:57
15/11/2560 0:00:00 4217 635 ซ่อมประจำวัน พล00 Tm2สลักยึดกระโปรงเกียร์หลุด / ใส่น็อตยึดกระโปรงเกียร์ 1 ตัว   PIS16/11/2560 23:30:15
15/11/2560 0:00:00 4503 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 5 No 862086-23 / ทดลองเครื่อง 15/11/2560 0:00:0015/11/2560 0:00:0015/11/2560 0:00:00kk15/11/2560 8:48:45
14/11/2560 0:00:00 4408 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/11/2560 22:17:33
14/11/2560 0:00:00 4118 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/11/2560 22:17:33
14/11/2560 0:00:00 4224 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS15/11/2560 22:21:25
14/11/2560 0:00:00 4407 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS15/11/2560 22:17:33
14/11/2560 0:00:00 4118 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/11/2560 22:21:25
14/11/2560 0:00:00 4004 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ประกอบแคร่ ทดลองเครื่อง ( ป.TM 2 ) 14/11/2560 0:00:0014/11/2560 0:00:0014/11/2560 0:00:00kk14/11/2560 8:39:56
13/11/2560 0:00:00 4137 ลป./4137/U/61/012 ซ่อมประจำวัน ลป00 Ground TM/Cut Out TM3 /ปกติ   lampang114/11/2560 15:52:13
13/11/2560 0:00:00 4004 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจประจำวัน / เกจลมดูชำรุด / ยกแคร่เปลี่ยน TM 2 ใหม่ No. 13/11/2560 0:00:0013/11/2560 0:00:0013/11/2560 0:00:00kk13/11/2560 10:20:56
13/11/2560 0:00:00 4210 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/11/2560 7:50:26
13/11/2560 0:00:00 4224 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก,มีนายตรวจ บซ. คุมรถมากับขบวน   PIS14/11/2560 7:50:27
13/11/2560 0:00:00 4217 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/11/2560 7:50:26
13/11/2560 0:00:00 4408 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/11/2560 7:52:12
13/11/2560 0:00:00 4129 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS14/11/2560 7:52:12
13/11/2560 0:00:00 4210 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( โดน ข.112 D.4408 เปลื่ยนรถที่ แท. ไฟไม่ลงTm )   PIS14/11/2560 7:52:12
13/11/2560 0:00:00 4205 108 ซ่อมประจำวัน พล.00 Tm Blower ชำรุด ( รอพ่วงท้ายรถสินค้าส่งซ่อมที่ สรจ.อด. )   PIS14/11/2560 7:54:15
12/11/2560 0:00:00 4007 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ D1/- ทุกรายการ/ป.แปรงถ่าน tm 1,4,5,6/ป.แปรงถ่าน Aux,Ex Eng 1,2/   hadd14/11/2560 8:56:51
12/11/2560 0:00:00 4212 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( 11 พย. 60 )   PIS13/11/2560 7:56:25
12/11/2560 0:00:00 4119 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm5ลูก   PIS13/11/2560 7:56:25
12/11/2560 0:00:00 4102 108 ออกจากสถานี พล.-กท.00 Tm6ลูก ( เปลืยนรถที่ พล. ทำขบวนปกติ )   PIS13/11/2560 7:56:25
12/11/2560 0:00:00 4118 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/11/2560 7:56:25
12/11/2560 0:00:00 4102 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/11/2560 7:53:55
12/11/2560 0:00:00 4129 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS13/11/2560 7:53:55
12/11/2560 0:00:00 4205 108 ถึงสถานี ดช.-พล.00 Tm6ลูก,เปลื่ยนถที่ พล. ( Tm Blower ชำรุด )   PIS13/11/2560 7:53:55
12/11/2560 0:00:00 4118 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/11/2560 7:53:55
11/11/2560 0:00:00 4111 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS12/11/2560 9:53:30
11/11/2560 0:00:00 4217 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/11/2560 9:50:31
11/11/2560 0:00:00 4119 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Out Tm6มาเดิม   PIS12/11/2560 9:50:31
11/11/2560 0:00:00 4212 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/11/2560 9:50:31
11/11/2560 0:00:00 4217 630 ( 2 ) ออกจากสถานี พล.00 Tm6ลูก ( เปิดทาง ท่าฬ่อ ออกทำขบวนตามปกติ )   PIS12/11/2560 9:53:30
11/11/2560 0:00:00 4217 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/11/2560 9:53:30
10/11/2560 0:00:00 4111 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS11/11/2560 7:05:43
10/11/2560 0:00:00 4118 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/11/2560 7:05:42
10/11/2560 0:00:00 4228 202 ออกจากสถานี พล.-กท.3899 Tm6ลูก   PIS11/11/2560 7:10:30
10/11/2560 0:00:00 4407 628 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/11/2560 7:10:30
10/11/2560 0:00:00 4118 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/11/2560 7:10:30
10/11/2560 0:00:00 4128 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 1/   hadd11/11/2560 8:27:55
9/11/2560 0:00:00 4228 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:49:30
9/11/2560 0:00:00 4407 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:49:30
9/11/2560 0:00:00 4403 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:49:30
9/11/2560 0:00:00 4217 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:51:18
9/11/2560 0:00:00 4403 202 ออกจากสถานี พล.-กท.00 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:51:18
9/11/2560 0:00:00 4212 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/11/2560 6:51:18
9/11/2560 0:00:00 4128 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A21/- cat+๖.TM1-6(tm 1 flash)เป่า tm 2,3/   hadd10/11/2560 8:58:05
8/11/2560 0:00:00 4509 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS9/11/2560 1:38:18
8/11/2560 0:00:00 4217 627 ซ่อมประจำวัน พล.00 วาระA9 / เป่าทำความสะอาดTm ( ใช่เซอร์เพน=20ลิตร,เติมคาร์เดียม=30กก.,เติมจาระบี=30กก.,เติมน้ำมันกาบเพลา=20ลิตร ) เติมน้ำEng   PIS9/11/2560 1:35:05
8/11/2560 0:00:00 4416 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS9/11/2560 1:36:29
8/11/2560 0:00:00 4212 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS9/11/2560 1:36:29
8/11/2560 0:00:00 4118 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS9/11/2560 1:38:18
8/11/2560 0:00:00 4218 ลป./4218/U/61/010 ซ่อมประจำวัน ลป00 Finger และ Secment TM 2,3 ชำรุด/งดใช้ TM 2,3   lampang114/11/2560 15:32:50
7/11/2560 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 1+เติม compround 2 กก.+ป.เบาะกาบเพลา 2 ชุด-เติมกาบเพลา 15L/   hadd8/11/2560 9:02:58
7/11/2560 0:00:00 4407 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:17:52
7/11/2560 0:00:00 4410 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS8/11/2560 9:17:52
7/11/2560 0:00:00 4118 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:16:17
7/11/2560 0:00:00 4409 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:16:17
7/11/2560 0:00:00 4407 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:16:17
7/11/2560 0:00:00 4409 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:17:52
6/11/2560 0:00:00 4145 ซ่อมประจำวัน  00 ทดลอง สป. ไฟไม่ลงTM   somsuk8/11/2560 14:24:29
6/11/2560 0:00:00 4520 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:03:04
6/11/2560 0:00:00 4222 13 ออกจากสถานี พล.-ชม.00 Tm6ลูก,   PIS8/11/2560 9:03:04
6/11/2560 0:00:00 4212 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:03:04
6/11/2560 0:00:00 4404 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 Ground Power TM.2 สลักกระโปรงเกียร์หลุดเเตะโครง   chum7/11/2560 21:12:26
6/11/2560 0:00:00 4410 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS8/11/2560 9:01:05
6/11/2560 0:00:00 4212 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/11/2560 9:01:05
5/11/2560 0:00:00 4410 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS5/11/2560 23:47:02
5/11/2560 0:00:00 4110 ลป./4110/U/61/009 ซ่อมประจำวัน ลป00 ตัดไฟลง TM บ่อยครั้งขณะทำขบวน 52/ตรวจสอบพบ TM3 ล้อดิ้น/ Cut Out TM3   lampang115/11/2560 18:27:57
5/11/2560 0:00:00 4147 ลป./4147/U/61/008 ซ่อมประจำวัน ลป00 ground TM ตรวจสอบ TM1-6 พบ TM3 Ground ขาลบ/Cut Out TM3   lampang115/11/2560 18:27:57
5/11/2560 0:00:00 4558 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM.1 ปะทุ ,   chum7/11/2560 21:09:05
5/11/2560 0:00:00 4145 ซ่อมประจำวัน  00 เปลี่ยน CHW 2,เป่าทำความสะอาด TM3   somsuk5/11/2560 14:05:27
5/11/2560 0:00:00 4120 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS5/11/2560 23:49:36
5/11/2560 0:00:00 4520 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS5/11/2560 23:49:36
5/11/2560 0:00:00 4120 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS5/11/2560 23:47:02
5/11/2560 0:00:00 4222 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS5/11/2560 23:49:36
4/11/2560 0:00:00 4543 102 ออกจากสถานี ชม75114 tm 1 cut   8345706/11/2560 11:42:42
4/11/2560 0:00:00 4410 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS4/11/2560 23:38:48
4/11/2560 0:00:00 4415 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS4/11/2560 23:42:56
4/11/2560 0:00:00 4305 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS4/11/2560 23:42:56
3/11/2560 0:00:00 4135 445 ซ่อมประจำวัน  00 ไฟไม่ลงTM ground control เดินสาย102ใหม่   somsuk5/11/2560 13:50:23
3/11/2560 0:00:00 4533 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 แก้ไขกระโปรงเกียร์ล้อ 5+แก้ไขสายไฟลง tm 6+เติม compround 2 กก./   hadd4/11/2560 9:17:00
3/11/2560 0:00:00 4120 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS4/11/2560 13:00:58
3/11/2560 0:00:00 4410 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS4/11/2560 13:00:58
3/11/2560 0:00:00 4120 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS4/11/2560 12:54:12
3/11/2560 0:00:00 4415 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Tm4   PIS4/11/2560 12:54:12
3/11/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS4/11/2560 12:54:12
3/11/2560 0:00:00 4222 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS4/11/2560 13:00:58
3/11/2560 0:00:00 4112 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ประกอบเพลา ล้อ 2 พร้อม TM 2 No. 67 (191) 3/11/2560 0:00:003/11/2560 0:00:003/11/2560 0:00:00kk3/11/2560 9:22:31
3/11/2560 0:00:00 4503 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2.   chum7/11/2560 21:01:43
2/11/2560 0:00:00 4410 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut out Tm2 มาเดิม   PIS3/11/2560 12:12:14
2/11/2560 0:00:00 4222 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS3/11/2560 12:12:14
2/11/2560 0:00:00 4007 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ประกอบTM.3.หม้อเพลา.กระโปรงเกียร์.   chum7/11/2560 20:57:38
2/11/2560 0:00:00 4415 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Out Tm3 มาเดิม   PIS2/11/2560 23:39:54
2/11/2560 0:00:00 4514 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS2/11/2560 23:39:54
1/11/2560 0:00:00 4419 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 23:34:36
1/11/2560 0:00:00 4514 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 23:34:36
1/11/2560 0:00:00 4415 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/cut out Tm3    PIS1/11/2560 23:34:36
1/11/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 23:34:36
1/11/2560 0:00:00 4419 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 23:35:13
1/11/2560 0:00:00 4520 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS1/11/2560 23:35:12
1/11/2560 0:00:00 4305 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 23:35:13
31/10/2560 0:00:00 4217 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 16:58:17
31/10/2560 0:00:00 4520 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก   PIS1/11/2560 16:58:17
31/10/2560 0:00:00 4120 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 16:58:17
31/10/2560 0:00:00 4150 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 17:02:26
31/10/2560 0:00:00 4120 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/11/2560 17:02:26
31/10/2560 0:00:00 4543 ลป./4543/U/61/007 ซ่อมประจำวัน ลป00 Eng 1 Ground /ตรวจสอบพบ TM2 สายไฟแปรงถ่านแตะโคลง/เปลี่ยนแปรงถ่าน 4 ก้อน   lampang11/11/2560 17:43:15
31/10/2560 0:00:00 4007 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ยกรถเตรียมอุปกรณ์ส่วนควบเปลี่ยนTM3.   chum2/11/2560 9:54:54
30/10/2560 0:00:00 4529 767 ซ่อมประจำวัน  00 คุมหาสาเหตุไฟไม่ลงTM   somsuk5/11/2560 13:40:02
30/10/2560 0:00:00 4119 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM5.Flash   chum2/11/2560 9:48:44
30/10/2560 0:00:00 4514 ตป. ถึงสถานี ปพ..-พล.00 Tm6ลูก,สำรองน้ำมันดิบที่ พล.   PIS31/10/2560 0:53:28
30/10/2560 0:00:00 4150 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:53:28
30/10/2560 0:00:00 4305 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:53:28
30/10/2560 0:00:00 4112 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:53:28
30/10/2560 0:00:00 4112 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:58:14
30/10/2560 0:00:00 4307 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:58:14
30/10/2560 0:00:00 4514 628 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:58:14
30/10/2560 0:00:00 4305 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/10/2560 0:58:14
29/10/2560 0:00:00 4307 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 0:29:14
29/10/2560 0:00:00 4217 637กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 0:29:14
29/10/2560 0:00:00 4407 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 0:29:14
29/10/2560 0:00:00 4546 51 ถึงสถานี กท.-พล.00 Tm6ลูก,Cab1มีกลิ่นไหม้ตู้ไฟฟ้าเปลื่ยนรถที่ พล.   PIS30/10/2560 0:29:14
29/10/2560 0:00:00 4113 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 1:30:55
29/10/2560 0:00:00 4308 51 ออกจากสถานี พล.00 Tm6ลูกเปลื่ยนถเสร็จทำขบวนตามปกติ   PIS30/10/2560 1:30:55
29/10/2560 0:00:00 4546 ตป. ออกจากสถานี พล.-บซ.00 Tm3ลูก,Off Eng1งดใช้การเดิน ตป. ส่งซ่อม สรจ.บซ.   PIS30/10/2560 1:30:55
29/10/2560 0:00:00 4217 638 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 1:30:55
29/10/2560 0:00:00 4407 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS30/10/2560 1:30:55
28/10/2560 0:00:00 4540 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เครื่อง 2 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM / น้ำร้อน / เป่ารังผึ้ง 27/10/2560 0:00:0027/10/2560 0:00:0027/10/2560 0:00:00kk28/10/2560 13:47:52
28/10/2560 0:00:00 4218 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุรอบ 1000 ตัดไฟลง TM / 27/10/2560 0:00:0027/10/2560 0:00:0027/10/2560 0:00:00kk28/10/2560 13:47:52
28/10/2560 0:00:00 4305 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:18:54
28/10/2560 0:00:00 4405 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:18:53
28/10/2560 0:00:00 4112 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:18:54
28/10/2560 0:00:00 4112 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:15:04
28/10/2560 0:00:00 4308 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:15:05
28/10/2560 0:00:00 4113 637กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:15:04
28/10/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/10/2560 2:15:04
28/10/2560 0:00:00 4559 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM5. หน้าComm Flash.   chum2/11/2560 9:38:57
28/10/2560 0:00:00 4529 778 ซ่อมประจำวัน  00 Eng1ไฟไม่ลงTM   somsuk5/11/2560 13:33:22
27/10/2560 0:00:00 4207 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Ground Power / TM 3 สายไฟหลุด 26/10/2560 0:00:0026/10/2560 0:00:0026/10/2560 0:00:00kk27/10/2560 8:24:42
27/10/2560 0:00:00 4405 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:00:13
27/10/2560 0:00:00 4407 637กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:00:13
27/10/2560 0:00:00 4217 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:00:13
27/10/2560 0:00:00 4520 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:03:12
27/10/2560 0:00:00 4112 638 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:03:12
27/10/2560 0:00:00 4407 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/10/2560 2:03:12
27/10/2560 0:00:00 4033 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ C3/co ทุกรายการ/ประกอบ tm 2/   hadd28/10/2560 8:30:37
26/10/2560 0:00:00 4102 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1,2.   chum27/10/2560 17:50:01
26/10/2560 0:00:00 4111 วาระ ซ่อมประจำวัน กค00 วาระ 1 เดือน A 11 ติดตาม Valve รั่ว เปลี่ยนสายพาน TM Blower 2 ใหม่ 26/10/2560 0:00:0026/10/2560 0:00:0026/10/2560 0:00:00kk26/10/2560 19:37:39
26/10/2560 0:00:00 4520 52 ถึงสถานี ชม.-พล.00 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:22:26
26/10/2560 0:00:00 4207 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:22:26
26/10/2560 0:00:00 4112 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:22:26
26/10/2560 0:00:00 4559 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:26:20
26/10/2560 0:00:00 4204 52 ออกจากสถานี พล.-ชม.00 Tm6ลูก,เปลื่ยนรถที่ พล. ทำขบวนปกติ   PIS27/10/2560 0:26:20
26/10/2560 0:00:00 4305 638 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:26:20
26/10/2560 0:00:00 4207 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/10/2560 0:26:20
26/10/2560 0:00:00 4033 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ C3/co ทุกรายการ/ประกอบ tm 2/   hadd27/10/2560 8:03:34
25/10/2560 0:00:00 4204 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS26/10/2560 1:59:22
25/10/2560 0:00:00 4407 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS26/10/2560 1:59:22
25/10/2560 0:00:00 4033 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ C3/co ทุกรายการ+เป่า tm 1,3,4,5,6/ประกอบ tm 2/    hadd26/10/2560 8:45:29
25/10/2560 0:00:00 4558 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS26/10/2560 2:00:56
25/10/2560 0:00:00 4407 638 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS26/10/2560 2:00:56
25/10/2560 0:00:00 4217 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS26/10/2560 2:00:56
24/10/2560 0:00:00 4550 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1.   chum27/10/2560 17:38:07
24/10/2560 0:00:00 4207 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ TM 4 Ground Power / Low insulation / เปลี่ยน TM No. 409243 24/10/2560 0:00:0024/10/2560 0:00:0024/10/2560 0:00:00kk24/10/2560 10:23:52
24/10/2560 0:00:00 4558 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:15:21
24/10/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:15:21
24/10/2560 0:00:00 4111 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:16:45
24/10/2560 0:00:00 4305 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( ชำรุดที่ ทฬ. Engดับบ่อย )   PIS25/10/2560 8:16:45
24/10/2560 0:00:00 4111 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:16:13
24/10/2560 0:00:00 4305 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( ชำรุดที่ ทฬ. Engดับบ่อย )   PIS25/10/2560 8:16:13
24/10/2560 0:00:00 4112 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:16:13
24/10/2560 0:00:00 4112 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/10/2560 8:16:45
24/10/2560 0:00:00 4134 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A34/- mtu+ป.แปรงถ่าน tm1,6/   hadd25/10/2560 11:10:21
23/10/2560 0:00:00 4415 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS24/10/2560 0:26:48
23/10/2560 0:00:00 4112 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS24/10/2560 0:26:48
23/10/2560 0:00:00 4111 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS24/10/2560 0:26:48
23/10/2560 0:00:00 4418 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS23/10/2560 23:48:52
23/10/2560 0:00:00 4407 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS23/10/2560 23:48:52
23/10/2560 0:00:00 4404 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3.Ground รอบสูง.   chum27/10/2560 17:16:29
22/10/2560 0:00:00 4404 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 เเก้ไขTM2 Low Insulation.   chum22/10/2560 22:55:56
22/10/2560 0:00:00 4407 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลก   PIS22/10/2560 23:30:00
22/10/2560 0:00:00 4418 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 23:30:00
22/10/2560 0:00:00 4112 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 23:30:00
22/10/2560 0:00:00 4112 636 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 23:37:33
22/10/2560 0:00:00 4405 202 ออกจากสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Out Tm4มาเดิม   PIS22/10/2560 23:37:33
22/10/2560 0:00:00 4120 630 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 23:37:33
21/10/2560 0:00:00 4405 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Tm4มาเดิม   PIS22/10/2560 9:23:51
21/10/2560 0:00:00 4217 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 9:23:50
21/10/2560 0:00:00 4420 202 พล.-กท. ออกจากสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 9:21:06
21/10/2560 0:00:00 4210 630 พล.-กค. ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/10/2560 9:21:07
21/10/2560 0:00:00 4134 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.เพลาล้อ 2,3+เป่า tm 2,3+ประกอบ tm 2/   hadd22/10/2560 8:40:46
20/10/2560 0:00:00 4535 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum22/10/2560 22:49:22
20/10/2560 0:00:00 4420 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 tm6ลูก   PIS21/10/2560 12:47:19
20/10/2560 0:00:00 4201 635 ถึงสถานี พล.34410 tm6ลูก   PIS21/10/2560 12:47:19
20/10/2560 0:00:00 4210 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 tm6ลูก   PIS21/10/2560 12:47:19
19/10/2560 0:00:00 4014 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 ใหม่ No 7373051 / หาสาเหตุ Low Battery 18/10/2560 0:00:0018/10/2560 0:00:0018/10/2560 0:00:00kk19/10/2560 9:40:19
19/10/2560 0:00:00 4135 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B2/-ทุกรายการ/ป.แปรงถ่าน tm 5+เป่า tm 3,5+ป-ถ่ายน้ำมัน comp 1,2=12L/   hadd20/10/2560 9:01:37
18/10/2560 0:00:00 4007 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2.   chum18/10/2560 23:32:47
18/10/2560 0:00:00 4407 รอทำขบวน ซ่อมประจำวัน พล.00 รถจักรGround ตรวจสอบพบ Tm 3 สายไฟเข้า Tm หลุดแก้ไขปกติ   PIS19/10/2560 9:55:09
18/10/2560 0:00:00 4559 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 5+ประกอบสายไฟ+ส่วนควบ+ลองเครื่อง/   hadd19/10/2560 9:02:00
18/10/2560 0:00:00 4520 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกรถปลด-เปลี่ยน TM 1,2 เปลี่ยนกระโปรงลม TM 3,4 ใหม่ 18/10/2560 0:00:0018/10/2560 0:00:0018/10/2560 0:00:00kk19/10/2560 9:29:15
17/10/2560 0:00:00 4520 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุเครื่องยนต์ 1 Ground Power กักรอยกเปลี่ยน TM 1,2 Low insulation 17/10/2560 0:00:0017/10/2560 0:00:0017/10/2560 0:00:00kk19/10/2560 9:28:04
17/10/2560 0:00:00 4559 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 5/   hadd18/10/2560 8:40:03
17/10/2560 0:00:00 4515 14 ซ่อมประจำวัน พล00 จัดทำ ข.202 Off Eng2 ไฟไม่ลงTM,ใช้ Eng1 ทำขบวน   PIS18/10/2560 9:40:07
15/10/2560 0:00:00 4516 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM 5 ปะทุ เปลี่ยนใหม่ 862087-19 / เก่า 862087-5 15/10/2560 0:00:0015/10/2560 0:00:0015/10/2560 0:00:00 15/10/2560 10:14:59
14/10/2560 0:00:00 4556 ลป./4556/U/61/002 ซ่อมประจำวัน ลป00 Eng 2 Ground ขณะทำขบวน ระหว่าง ชม.-ลป./ตรวจสอบพบสายไฟจากพื้นรถเข้า TM5 เสียดสรกับโคลงแคร่ Ground/แก้ไขทำการพันเทป/ใส่ปลอกหุ้มกันเสียดสี   lampang115/10/2560 10:22:13
14/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 2 Ground Power / สายไฟ TM 5 แจะโครง 14/10/2560 0:00:0014/10/2560 0:00:0014/10/2560 0:00:00kk14/10/2560 10:03:17
14/10/2560 0:00:00 4520 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ ไฟไม่ลง TM / ตรวจสอบปกติ 14/10/2560 0:00:0014/10/2560 0:00:0014/10/2560 0:00:00kk14/10/2560 10:03:17
12/10/2560 0:00:00 4217 ุ629 ซ่อมประจำวัน พล00 สลักกระโปรงเกียร์หลุดหาย 1ตัว,หลวม 3ตัว/ใส่สลักกระโปรงเกียร์ 1ตัว,ขันสลักให้ใหม่ทุกตัว Tm 2   PIS14/10/2560 9:52:26
11/10/2560 0:00:00 4409 643 ถึงสถานี พล.00 ชำรุดที่ พล.ไฟไม่ลง Tm เปลี่ยนรถจักรที่ พล.   PIS12/10/2560 10:14:51
11/10/2560 0:00:00 4409 643 ซ่อมประจำวัน พล.00 ชำรุดเปลี่ยนรถจักรที่ พล. ตรวจสอบแก้ไขไฟลง Tm ปกติ   PIS12/10/2560 10:24:44
11/10/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A7/-ทุกรายการ/ป.แปรงถ่าน tm 2,3+เป่า tm 6/    hadd12/10/2560 8:34:39
9/10/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 2+ประกอบสายไฟ+ส่วนควบ+ลองเครื่อง/   hadd10/10/2560 9:14:18
9/10/2560 0:00:00 4154 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B2/- cat+เป่า tm 1,2/   hadd10/10/2560 9:14:18
8/10/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 2/   hadd10/10/2560 9:11:05
8/10/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2.   chum12/10/2560 9:16:39
7/10/2560 0:00:00 4228 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3,ป.กระโปรงลม2,6   chum12/10/2560 9:12:03
7/10/2560 0:00:00 4147 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รออะไหล่ ป.tm 2/   hadd8/10/2560 8:25:48
7/10/2560 0:00:00 4217 ุ629 ซ่อมประจำวัน พล00 สลักกระโปรงเกียร์หลุดหาย 1ตัว,หลวม 3ตัว/ใส่สลักกระโปรงเกียร์ 1ตัว,ขันสลักให้ใหม่ทุกตัว Tm 2   PIS8/10/2560 9:45:28
7/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจหาสาเหตุมีควันขึ้นที่ TM 5 รอ Gutter Seal วิ่งใกล้ 7/10/2560 0:00:007/10/2560 0:00:007/10/2560 0:00:00kk10/10/2560 7:51:22
6/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 4, No.EE 95080114 ,tm5 EE 98010004 ,tm6 EE 95090185 / ล้อ 4 เฟืองแตก / ต่องาน 6/10/2560 0:00:006/10/2560 0:00:006/10/2560 0:00:00 6/10/2560 9:48:45
6/10/2560 0:00:00 4211 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 แก้ไข MS ชำรุด / No SM 0013 / SM 0084 / ป.เพลาขับพัดลมตั้ง L / ป.สายพาน TM Blower 2 / ต่องาน 6/10/2560 0:00:006/10/2560 0:00:006/10/2560 0:00:00 6/10/2560 9:48:46
6/10/2560 0:00:00 4007 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM. Blower1.   chum12/10/2560 9:07:24
5/10/2560 0:00:00 4007 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM Blower 1 ชำรุดรออะไหล่.   chum6/10/2560 8:26:26
5/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 4, No.EE 95080114 ,tm5 EE 98010004 ,tm6 EE 95090185 / ล้อ 4 เฟืองแตก / ต่องาน 5/10/2560 0:00:005/10/2560 0:00:005/10/2560 0:00:00kk5/10/2560 9:06:02
5/10/2560 0:00:00 4128 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่อวาระ C3/- cat+ป.แปรง tm1-6+ป.เบาะกาบเพลาล้อ1-6+ป.-ถ่ายน้ำมันกาบเพลา 90L/   hadd6/10/2560 9:14:16
4/10/2560 0:00:00 4414 202 ออกจากสถานี พล.3899 ไฟไม่ลง Tm ขอเปลี่ยนรถจักร   PIS5/10/2560 9:19:40
4/10/2560 0:00:00 4414 202 ซ่อมประจำวัน พล00 ข.202ชำรุดที่ บห.ไฟไม่ลงTm,/ตรวจสอบปกติ   PIS5/10/2560 9:39:45
4/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 4, No.EE 95080114 , 5 EE 98010004 } 6 EE 95090185 / ล้อ 4 เฟืองแตก 4/10/2560 0:00:004/10/2560 0:00:004/10/2560 0:00:00kk4/10/2560 9:49:30
4/10/2560 0:00:00 4007 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM Blower 1 ชำรุดรออะไหล่.   chum5/10/2560 9:03:38
3/10/2560 0:00:00 4558 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.   chum5/10/2560 8:56:20
3/10/2560 0:00:00 4007 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 Eng1 Ground Power.cut out TM2.   chum5/10/2560 8:56:20
3/10/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00  รอ comp 2 set จาก มส. / TM 5 Cut / เปลี่ยนใหม่ No 7372919 3/10/2560 0:00:003/10/2560 0:00:003/10/2560 0:00:00kk3/10/2560 10:09:36
3/10/2560 0:00:00 4542 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Ground relay ทำงาน / TM 4 ปลดมา 5 , 6 หน้า Comutator เป็นรอย 3/10/2560 0:00:003/10/2560 0:00:003/10/2560 0:00:00kk3/10/2560 10:09:36
3/10/2560 0:00:00 4537 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ B/E/co ทุกรายการ/เป่า tm 6+ป.แปรงถ่าน tm 5 ที่ 6 น.=2 ก้อน/    hadd4/10/2560 8:17:01
2/10/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 Comp 2 เสียงดัง / รอ comp จาก มส. / ปลด Comp 1 ไปใส่ 4037 / TM 4 Cut 2/10/2560 0:00:002/10/2560 0:00:002/10/2560 0:00:00kk2/10/2560 9:15:20
2/10/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 Comp 2 เสียงดัง / รอ comp จาก มส. / ปลด Comp 1 ไปใส่ 4037 / TM 4 Cut 2/10/2560 0:00:002/10/2560 0:00:002/10/2560 0:00:00kk2/10/2560 9:33:16
1/10/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 Comp 2 เสียงดัง ( No 50005 ) / รอ comp จาก มส. / ปลด Comp 1 ไปใส่ 4037 / TM 4 Cut 1/10/2560 0:00:001/10/2560 0:00:001/10/2560 0:00:00kk2/10/2560 9:14:23
30/9/2560 0:00:00 4531 13 ถึงสถานี ชม75114 ประจำเที่ยว/Tm5 ลูก Cut Tm6   83457030/9/2560 12:13:50
30/9/2560 0:00:00 4531 14 ออกจากสถานี ชม.75113 Tm 5 ลูก Cut Tm 6   83457030/9/2560 12:13:16
30/9/2560 0:00:00 4523 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 2 Ground Power / TM 4 สายไฟแตะโครง / แก้ไข CK 2 อาร์ค 30/9/2560 0:00:0030/9/2560 0:00:0030/9/2560 0:00:00kk30/9/2560 11:49:57
30/9/2560 0:00:00 4403 รอทำขบวน ซ่อมประจำวัน พล.00 รถจักร Ground ตรวจสอบพบ สายไฟเข้า Tm2 หลุด1 เส้น   PIS1/10/2560 8:25:16
29/9/2560 0:00:00 4119 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ ไฟไม่ลง TM / สาย 77 ที่ TB 1 หลุด 29/9/2560 0:00:0029/9/2560 0:00:0029/9/2560 0:00:00kk29/9/2560 9:40:02
29/9/2560 0:00:00 4150 นวร ซ่อมประจำวัน กค00  เปลี่ยน TM Blower 2 U 079 29/9/2560 0:00:0029/9/2560 0:00:0029/9/2560 0:00:00kk29/9/2560 9:40:02
29/9/2560 0:00:00 4131 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3.   chum29/9/2560 22:19:32
29/9/2560 0:00:00 4403 636 ออกจากสถานี พล.34410 ชำรุดที่ บะ รถจักรต่อขบวนแล้วไฟไม่ลงTm เปลี่ยนรถจักรใช้ D.5108 ทำขบวน   PIS30/9/2560 9:29:18
27/9/2560 0:00:00 4118 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2.   chum29/9/2560 22:11:45
27/9/2560 0:00:00 4131 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A27/- mtu+ป.แปรง ถ่าน tm 5/   hadd28/9/2560 9:17:32
27/9/2560 0:00:00 4560 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Ground power/ต.tm1-6+cut tm 3 flash/   hadd28/9/2560 9:17:32
26/9/2560 0:00:00 4225 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ไฟไม่ลง TM / แก้ไขสายไฟเข้า CE 21 หลวม 26/9/2560 0:00:0026/9/2560 0:00:0026/9/2560 0:00:00kk26/9/2560 8:59:22
26/9/2560 0:00:00 4523 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM6.   chum29/9/2560 22:06:52
25/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm blower 1/   hadd26/9/2560 9:34:11
25/9/2560 0:00:00 4558 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยน TM 4 หน้าคอมมิวชำรุด / ใหม่ No. EE 95080148 25/9/2560 0:00:0025/9/2560 0:00:0025/9/2560 0:00:00kk25/9/2560 8:08:10
24/9/2560 0:00:00 4558 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุเครื่องยนต์ Ground TM 4 หน้าคอมมิวชำรุดรอคิวปลดเปลี่ยน 24/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:00kk25/9/2560 8:06:22
24/9/2560 0:00:00 4029 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปิดตรวจ TM 2 No.7393000 pinion หลุด พขร.แจ้ง ปะทุ เครื่องยนต์ที่ 1 หาสาเหตุรอบค้าง TM.2 New No. 7392992 24/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:00kk25/9/2560 8:06:22
24/9/2560 0:00:00 4509 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เครื่องยนต์ 1ไฟไม่ลง TM เหตุ MVR ชำรุด 24/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:0024/9/2560 0:00:00kk25/9/2560 8:06:22
23/9/2560 0:00:00 4228 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A24/co ทุกรายการ/เป่า tm1,3,6/    hadd24/9/2560 8:31:37
23/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1(รออะไหล่)    hadd24/9/2560 8:31:37
23/9/2560 0:00:00 4029 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปิดตรวจ TM 2 No.7393000 pinion หลุด พขร.แจ้ง ปะทุ เครื่องยนต์ที่ 1 หาสาเหตุรอบค้าง TM.2 New No. 7392992 23/9/2560 0:00:0023/9/2560 0:00:0023/9/2560 0:00:00kk25/9/2560 8:05:00
22/9/2560 0:00:00 4409 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 2 ใหม่ ( No 65 ) 22/9/2560 0:00:0022/9/2560 0:00:0022/9/2560 0:00:00kk22/9/2560 9:23:03
22/9/2560 0:00:00 4118 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Ground power+ต.tm1-6+cut tm 2 flash/   hadd23/9/2560 8:57:22
22/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd23/9/2560 8:57:22
21/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1 (รออะไหล่)   hadd22/9/2560 9:16:14
20/9/2560 0:00:00 4551 ซ่อมประจำวัน  00 แก้ใขสายไฟเข้าTM6 แตะโครง   somsuk23/9/2560 22:20:34
20/9/2560 0:00:00 4403 643 ออกจากสถานี พล.00 รถจักรก่อนเข้า พล.มีการกระแทกทำให้รถจักรมีอาการ Ground Tm , ตรวจสอบพบสายไฟเข้า Tm6 หลุด 1 เส้น,เปลี่ยนปะกับยึดสายให้ใหม่   PIS21/9/2560 8:52:36
20/9/2560 0:00:00 4403 643 ซ่อมประจำวัน พล00 รถจักรก่อนทำขบวนเข้า พล.มีการกระแทก Ground Tm ,ตรวจสอบพบสายไฟเข้า Tm6 หลุด แก้ไขให้ใหม่   PIS21/9/2560 9:09:22
20/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1(รออะไหล่)    hadd22/9/2560 9:13:27
19/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd20/9/2560 8:39:28
18/9/2560 0:00:00 4145 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.ชุด finger tm 5/   hadd19/9/2560 9:52:15
18/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd19/9/2560 9:52:15
17/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอของ ป.tm blower 1/   hadd19/9/2560 9:48:12
16/9/2560 0:00:00 4416 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM3.   chum18/9/2560 17:03:53
16/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1(รออะไหล่)    hadd17/9/2560 8:45:04
15/9/2560 0:00:00 4203 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 รอ ป.tm blower 1 (รอของ)   hadd16/9/2560 9:38:20
15/9/2560 0:00:00 4124 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2   chum18/9/2560 16:59:54
15/9/2560 0:00:00 4531 ซ่อมประจำวัน  00 ปลด TM4   somsuk18/9/2560 13:55:54
14/9/2560 0:00:00 4531 ซ่อมประจำวัน  00 รอทิ้ง TM4   somsuk18/9/2560 13:53:53
14/9/2560 0:00:00 4038 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ Eng 1 ไฟไม่ลง TM 14/9/2560 0:00:0014/9/2560 0:00:0014/9/2560 0:00:00kk14/9/2560 8:51:51
13/9/2560 0:00:00 4403 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 3 ใหม่ No 404884 13/9/2560 0:00:0013/9/2560 0:00:0013/9/2560 0:00:00kk13/9/2560 9:29:56