วันที่หมายเลขขบวน/รายการซ่อมสถานะสถานีกม ทำการชม ทำการขนาดล้อรายละเอียดวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
16/1/2561 0:00:00 4147 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 แก้ไขสายไฟTM.5 แตะโครง   chum17/1/2561 8:36:35
16/1/2561 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 2,4/   hadd17/1/2561 9:52:07
15/1/2561 0:00:00 4522 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1.   chum17/1/2561 8:34:00
15/1/2561 0:00:00 4511 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ยกแคร่เปลี่ยน TM 1 15/1/2561 0:00:0015/1/2561 0:00:0015/1/2561 0:00:00kk15/1/2561 9:24:24
15/1/2561 0:00:00 4545 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ถอดแปรงถ่าน tm 2 ออก cut tm 2 (ซีกหน้า com หัก)/   hadd16/1/2561 9:02:28
14/1/2561 0:00:00 4308 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS15/1/2561 21:58:31
14/1/2561 0:00:00 4402 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/1/2561 21:58:31
14/1/2561 0:00:00 4118 202(1) ซ่อมประจำวัน พล.00 รถชำรุด ( สลักยึดTm Bower ขาด / รอพัสดุมากับ ข.109 ทำกาซ่อม ) เปลื่ยนรถใช D.4509 ทำ ข.202   PIS15/1/2561 21:48:53
14/1/2561 0:00:00 4509 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS15/1/2561 21:56:48
14/1/2561 0:00:00 4402 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/1/2561 21:56:48
14/1/2561 0:00:00 4026 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 เป่า tm 4,6/   hadd16/1/2561 8:57:04
13/1/2561 0:00:00 4304 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:41:45
13/1/2561 0:00:00 4205 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.00 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:41:45
13/1/2561 0:00:00 4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:41:45
13/1/2561 0:00:00 4416 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:43:16
13/1/2561 0:00:00 4418 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:43:16
13/1/2561 0:00:00 4509 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/1/2561 21:43:16
12/1/2561 0:00:00 4227 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจสอบ TM 1 Cut ปะทุ / เปลี่ยน 12/1/2561 0:00:0012/1/2561 0:00:0012/1/2561 0:00:00kk15/1/2561 9:21:10
12/1/2561 0:00:00 4402 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/1/2561 13:14:04
12/1/2561 0:00:00 4304 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS13/1/2561 13:12:31
12/1/2561 0:00:00 4130 637กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/1/2561 13:12:31
12/1/2561 0:00:00 4402 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/1/2561 13:12:31
12/1/2561 0:00:00 4418 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS13/1/2561 13:14:04
12/1/2561 0:00:00 4401 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.สายพานขับTM Blower1=4เส้น (C93)   chum13/1/2561 16:31:18
11/1/2561 0:00:00 4515 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ประกอบสายไฟเข้าTM1-6   chum13/1/2561 16:27:05
11/1/2561 0:00:00 4549 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.tm 2/แก้ไข sp ไม่ขึ้น+ป.ฟิวส์+dubble carbon 1 คู่/   hadd12/1/2561 8:18:38
11/1/2561 0:00:00 4205 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:28:13
11/1/2561 0:00:00 4418 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:28:13
11/1/2561 0:00:00 4416 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:26:46
11/1/2561 0:00:00 4112 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:26:46
11/1/2561 0:00:00 4217 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:26:46
11/1/2561 0:00:00 4416 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/1/2561 19:28:13
10/1/2561 0:00:00 4401 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 สายพานTM Blower ขาด   chum11/1/2561 16:25:34
10/1/2561 0:00:00 4515 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM4,6   chum11/1/2561 16:25:34
10/1/2561 0:00:00 4137 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS11/1/2561 21:46:57
10/1/2561 0:00:00 4130 638 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/1/2561 21:46:57
10/1/2561 0:00:00 4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/1/2561 21:46:57
10/1/2561 0:00:00 4112 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( รอทำ ข.202/11มค.61 )   PIS11/1/2561 21:41:26
10/1/2561 0:00:00 4217 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/1/2561 21:41:26
9/1/2561 0:00:00 4205 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/1/2561 22:13:21
9/1/2561 0:00:00 4212 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm5ลูก   PIS10/1/2561 22:13:21
9/1/2561 0:00:00 4416 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/1/2561 22:13:21
9/1/2561 0:00:00 4402 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/1/2561 22:20:31
9/1/2561 0:00:00 4137 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก,มีนายตรวจ บซ. คุมรถมากับขบวน   PIS10/1/2561 22:20:31
9/1/2561 0:00:00 4130 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS10/1/2561 22:20:31
9/1/2561 0:00:00 4015 ลป./4015/U/61/033 ซ่อมประจำวัน ลป.00 Cab 2 ทำการรอบเปลี่ยน ไฟไม่ลง TM/ตรวจสอบพบขั้วสาย 13 ที่ TB ในตู้ Control หน้า Cab 2 หลวม/แก้ไขแล้วรอบเปลี่ยน ไฟลงปกติ   lampang116/1/2561 15:04:12
9/1/2561 0:00:00 4015 ลป./4015/U/61/033 ซ่อมประจำวัน ลป.00 Eng 2 รอบเปลี่ยน ไฟไม่ลง TM/ตรวจสอบพบขั้วต่อสาย 13 ที่ TB ตู้ Control Cab2 หลวม/แก้ไขปกติ   lampang116/1/2561 14:50:55
8/1/2561 0:00:00 4536 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM2   chum10/1/2561 17:10:15
8/1/2561 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต.ส่วนล่าง+ประกอบสายไฟลง tm 1,3+แก้ไขประตู พขร.cab 2/   hadd9/1/2561 8:47:33
8/1/2561 0:00:00 4416 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS9/1/2561 10:11:32
8/1/2561 0:00:00 4527 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก ( ส่ง สรจ.บซ ตรวจซ่อม Dycharge )   PIS9/1/2561 10:09:52
8/1/2561 0:00:00 4217 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS9/1/2561 10:09:52
8/1/2561 0:00:00 4212 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Out Tm6มาเดิม   PIS9/1/2561 10:11:32
8/1/2561 0:00:00 4205 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS9/1/2561 10:11:32
7/1/2561 0:00:00 4402 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/1/2561 8:09:50
7/1/2561 0:00:00 4217 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS8/1/2561 8:09:50
7/1/2561 0:00:00 4130 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/1/2561 8:09:50
7/1/2561 0:00:00 4402 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS8/1/2561 8:13:32
7/1/2561 0:00:00 4212 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm5ลูก   PIS8/1/2561 8:13:32
7/1/2561 0:00:00 4130 ตป.630 ออกจากสถานี พล.-บะ.00 Tm6ลูก,เดิน ตป. ทำขบวนที่ บะ. ตามปกติ   PIS8/1/2561 8:13:32
7/1/2561 0:00:00 4527 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( ชำรุดที่ บะ. ขณะทำ สป. )   PIS8/1/2561 8:13:32
7/1/2561 0:00:00 4536 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 TM2ปะทุ.   chum10/1/2561 17:07:22
7/1/2561 0:00:00 4414 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A30/co ทุกรายการ+ป.แปรงถ่าน tm 1,5+เป่า tm 1,5/    hadd9/1/2561 8:44:33
6/1/2561 0:00:00 4217 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS7/1/2561 9:23:40
6/1/2561 0:00:00 4413 628 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS7/1/2561 9:23:40
6/1/2561 0:00:00 4205 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS7/1/2561 9:23:40
6/1/2561 0:00:00 4212 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm5ลูก/Cut Tm6มาเดิม ( รอทำ ข.202 / 07ธค.61 )   PIS7/1/2561 9:31:59
6/1/2561 0:00:00 4527 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS7/1/2561 9:31:59
5/1/2561 0:00:00 4402 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 4:16:34
5/1/2561 0:00:00 4416 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 4:16:34
5/1/2561 0:00:00 4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 4:16:34
5/1/2561 0:00:00 4205 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 4:18:06
5/1/2561 0:00:00 4217 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( รอทำ ข.202 / 06มค.61 )   PIS6/1/2561 4:18:06
5/1/2561 0:00:00 4224 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A7/-mtu+เป่า tm3,4/   hadd6/1/2561 9:03:18
5/1/2561 0:00:00 4103 วรท ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระประจำเที่ยว.ป.TM5.   chum7/1/2561 7:17:54
4/1/2561 0:00:00 4220 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 3:50:51
4/1/2561 0:00:00 4402 630 ซ่อมประจำวัน พล.00 ชำรุดที่ หัวดง ( D.Ground Cut Out ไม่หาย,ตรวจพบสายไฟเข้าTm6หลุด / แก้ไขขั้วสายไฟTm6ให้ใหม่ใช่กาปกติ   PIS6/1/2561 3:48:13
4/1/2561 0:00:00 4402 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( ชำรุดที่ หัวดง )   PIS6/1/2561 3:50:51
4/1/2561 0:00:00 4413 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 3:52:48
4/1/2561 0:00:00 4416 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 3:52:48
4/1/2561 0:00:00 4130 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 3:52:48
4/1/2561 0:00:00 4402 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 3:52:48
4/1/2561 0:00:00 4537 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A17/co ทุกรายการ+เป่า tm 5,6/    hadd5/1/2561 8:56:11
4/1/2561 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ปลด tm 2 ทรุด ที่ จน./   hadd5/1/2561 8:56:12
3/1/2561 0:00:00 4130 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:08:15
3/1/2561 0:00:00 4210 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:08:15
3/1/2561 0:00:00 4205 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:10:21
3/1/2561 0:00:00 4220 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:10:21
3/1/2561 0:00:00 4130 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:10:21
3/1/2561 0:00:00 4205 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS6/1/2561 1:08:15
3/1/2561 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 tm 2 ทรุด จน.   hadd4/1/2561 8:54:37
2/1/2561 0:00:00 4304 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS3/1/2561 15:18:20
2/1/2561 0:00:00 4413 628 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS3/1/2561 15:18:20
2/1/2561 0:00:00 4402 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS3/1/2561 15:18:20
2/1/2561 0:00:00 4210 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS3/1/2561 15:19:54
2/1/2561 0:00:00 4413 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS3/1/2561 15:19:54
2/1/2561 0:00:00 4230 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 tm 2 ทรุด จน.   hadd4/1/2561 8:53:08
1/1/2561 0:00:00 4402 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS2/1/2561 20:19:41
1/1/2561 0:00:00 4304 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( ทำ ข.202/02มค.61 )   PIS2/1/2561 20:19:42
1/1/2561 0:00:00 4218 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS2/1/2561 20:19:41
1/1/2561 0:00:00 4205 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS2/1/2561 20:22:01
1/1/2561 0:00:00 4217 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS2/1/2561 20:22:01
1/1/2561 0:00:00 4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS2/1/2561 20:22:01
31/12/2560 0:00:00 4523 ซ่อม ซ่อมประจำวัน ขท.00 TM 4 ประทุ ล้อไม่หมุน ทำการทิ้ง TM   paknam2/1/2561 14:59:39
31/12/2560 0:00:00 4118 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ห.สห.G-power+แก้ไขสายไฟลง tm 2 แตะโครง/   hadd4/1/2561 8:46:08
31/12/2560 0:00:00 4217 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( รอทำ ข.202/01มค.61 )   PIS1/1/2561 22:15:58
31/12/2560 0:00:00 4130 201 ซ่อมประจำวัน พล00 Tm6ลูก,สำรองน้ำมันดิบที่ พล.   PIS1/1/2561 22:12:43
31/12/2560 0:00:00 4305 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS1/1/2561 22:14:22
31/12/2560 0:00:00 4413 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS1/1/2561 22:14:22
31/12/2560 0:00:00 4205 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก    PIS1/1/2561 22:15:58
31/12/2560 0:00:00 4540 51 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4518 9 ถึงสถานี ชม75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4556 13 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4129 109 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4043 สป.น 10 ชม. ถึงสถานี ชม.00 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4152 พหุ ข.9 ถึงสถานี ศล.- ชม.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:32:41
31/12/2560 0:00:00 4540 52 ออกจากสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
31/12/2560 0:00:00 4556 14 ออกจากสถานี ชม.75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
31/12/2560 0:00:00 4043 สป.น 10 ชม ออกจากสถานี ชม.00 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
31/12/2560 0:00:00 4152 พหุ ข.10 ออกจากสถานี ชม.-อด.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
31/12/2560 0:00:00 4518 10 ออกจากสถานี ชม.75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
31/12/2560 0:00:00 4129 102 ออกจากสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:34:30
30/12/2560 0:00:00 4024 นวร ซ่อมประจำวัน ธบ00 เปลี่ยน TM 6 / ธบ.   tb9/1/2561 8:23:40
30/12/2560 0:00:00 4529 51 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4511 9 ถึงสถานี ชม75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4513 13 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4503 109 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4043 สป.น 10 ชม. ถึงสถานี ชม.00 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4504 5 ถึงสถานี ชม.75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4152 พหุ ข.9 ถึงสถานี ศล.- ชม.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:29:26
30/12/2560 0:00:00 4545 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 TM 3 ถอด กระโปรงเกียร์ออกตรวจ TM 2 ปะทุ ปลดเปลี่ยน No.GE.95080152 30/12/2560 0:00:0030/12/2560 0:00:0030/12/2560 0:00:00kk2/1/2561 8:42:52
30/12/2560 0:00:00 4213 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ห.สห.G-power+แก้ไขสายไฟลง tm 2 ground สาย/   hadd31/12/2560 8:21:41
30/12/2560 0:00:00 4543 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 หาสาเหตุ Eng 2 G-control+แกัไขสายไฟลง tm 5 แตะโครง/   hadd31/12/2560 8:21:41
30/12/2560 0:00:00 4211 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:07:46
30/12/2560 0:00:00 4130 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:07:46
30/12/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:07:46
30/12/2560 0:00:00 4402 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:06:12
30/12/2560 0:00:00 4548 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:06:12
30/12/2560 0:00:00 4211 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS31/12/2560 21:06:12
29/12/2560 0:00:00 4548 201 ซ่อมประจำวัน พล00 Tm6ลูก ( รอทำ ข.202/30ธค.60 )   PIS30/12/2560 20:43:56
29/12/2560 0:00:00 4219 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS30/12/2560 20:45:31
29/12/2560 0:00:00 4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS30/12/2560 20:45:31
29/12/2560 0:00:00 4402 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS30/12/2560 20:47:06
29/12/2560 0:00:00 4413 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS30/12/2560 20:47:06
29/12/2560 0:00:00 4527 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปลี่ยน TM 5 / 6 29/12/2560 0:00:0029/12/2560 0:00:0029/12/2560 0:00:00kk29/12/2560 8:35:41
29/12/2560 0:00:00 4545 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 หาสาเหตุ TM 3 มีเสียงดัง 29/12/2560 0:00:0029/12/2560 0:00:0029/12/2560 0:00:00kk29/12/2560 8:35:41
29/12/2560 0:00:00 4508 51 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4115 641 ถึงสถานี ชม66122 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4519 9 ถึงสถานี ชม75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4419 641(พหุ) ถึงสถานี ศล.-ชม.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4549 13 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4210 109 ถึงสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4043 สป.น 10 ชม. ถึงสถานี ชม.00 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
29/12/2560 0:00:00 4152 พหุ ข.9 ถึงสถานี ศล.- ชม.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:25:29
28/12/2560 0:00:00 4306 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/12/2560 12:51:16
28/12/2560 0:00:00 4205 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm5ลูก   PIS29/12/2560 12:51:16
28/12/2560 0:00:00 4523 109 ซ่อมประจำวัน ขท.2355 TM4 ประทุ ล้อไม่หมุนและเป็นแผลเล็กน้อย ใช้ดีเซล4210เดินตัวเปล่า บซ.-ปพ. รับทำ ข.109 ที่ ขท. (ล้อ 6=70,5=65,7=65)   paknam2/1/2561 14:41:32
28/12/2560 0:00:00 4305 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/12/2560 12:51:16
28/12/2560 0:00:00 4306 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/12/2560 12:55:11
28/12/2560 0:00:00 4548 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS29/12/2560 12:55:11
28/12/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS29/12/2560 12:55:11
28/12/2560 0:00:00 4536 14 ออกจากสถานี ชม.75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4043 สป.น 10 ชม ออกจากสถานี ชม.00 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4152 พหุ ข.10 ออกจากสถานี ชม.-อด.2646 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4521 10 ออกจากสถานี ชม.75113 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4105 102 ออกจากสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4506 52 ออกจากสถานี ชม75114 Tm ครบ-วาระประจำเที่ยว   8345704/1/2561 9:22:55
28/12/2560 0:00:00 4005 นวร. ซ่อมประจำวัน ธบ00 ตป.บซ. - ธบ. / ถอดเปลี่ยน TM 2 / ธบ.   tb8/1/2561 13:47:51
28/12/2560 0:00:00 4147 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM5.   chum1/1/2561 17:39:48
27/12/2560 0:00:00 4121 สำรอง ซ่อมประจำวัน ปพ.00 ตรวจหารถ ground พบ TM 1,3 ground ทำการ cutout TM 1,3   paknam2/1/2561 10:40:59
27/12/2560 0:00:00 4222 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A32/co ทุกรายการ/ป.แปรง tm 3,4/    hadd28/12/2560 8:40:00
27/12/2560 0:00:00 4222 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A32/co ทุกรายการ/ป.แปรง tm 3,4/    hadd28/12/2560 8:40:25
27/12/2560 0:00:00 4222 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A32/co ทุกรายการ/ป.แปรง tm 3,4/    hadd28/12/2560 8:40:25
27/12/2560 0:00:00 4118 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS28/12/2560 20:36:53
27/12/2560 0:00:00 4413 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/12/2560 20:36:53
27/12/2560 0:00:00 4151 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS28/12/2560 20:38:30
27/12/2560 0:00:00 4219 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS28/12/2560 20:38:29
27/12/2560 0:00:00 4546 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ตรวจ TM 3 ปะทุ 27/12/2560 0:00:0027/12/2560 0:00:0027/12/2560 0:00:00kk27/12/2560 8:58:20
26/12/2560 0:00:00 4559 ลป./4559/U/61/028 ซ่อมประจำวัน ลป.00 ตรวจหาสาเหตุไฟไม่ลง TM เครื่อง 1/ การ์ด 1371 ชำรุด /งดใช้การ Eng 1   lampang129/12/2560 16:43:49
26/12/2560 0:00:00 4007 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A9/co ทุกรายการ/เป่า tm5,6/    hadd27/12/2560 8:43:06
26/12/2560 0:00:00 4306 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/12/2560 22:12:26
26/12/2560 0:00:00 4212 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS27/12/2560 22:12:26
26/12/2560 0:00:00 4305 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/12/2560 22:12:26
26/12/2560 0:00:00 4413 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS27/12/2560 22:14:11
26/12/2560 0:00:00 4212 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS27/12/2560 22:14:11
25/12/2560 0:00:00 4139 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 2/   hadd26/12/2560 9:05:30
25/12/2560 0:00:00 4555 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 หาสาเหตุไฟไม่ลงTM.ป.MAE2   chum27/12/2560 10:05:30
25/12/2560 0:00:00 4118 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก    26/12/2560 9:26:22
25/12/2560 0:00:00 4306 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก    26/12/2560 9:26:22
25/12/2560 0:00:00 4201 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS26/12/2560 9:28:24
24/12/2560 0:00:00 4306 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/12/2560 8:14:10
24/12/2560 0:00:00 4416 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก,สับเปลื่ยน บสส.33 ไว้คันที่2เนื่องจากระบบห้ามล้อไม่ทำงาน ( หม้อKEชำรุด )   PIS25/12/2560 8:14:10
24/12/2560 0:00:00 4212 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/12/2560 8:14:10
24/12/2560 0:00:00 4212 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/12/2560 8:17:17
24/12/2560 0:00:00 4201 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( รอทำ ข.202 / 25ธค.60 )   PIS25/12/2560 8:17:17
24/12/2560 0:00:00 4306 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS25/12/2560 8:17:17
24/12/2560 0:00:00 4540 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A2/-ทุกรายการ/เป่า tm1-6    hadd26/12/2560 9:01:01
23/12/2560 0:00:00 4416 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS24/12/2560 8:38:25
23/12/2560 0:00:00 4304 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS24/12/2560 8:38:25
23/12/2560 0:00:00 4205 635 ซ่อมประจำวัน พล00 ทำวาระA ( เติมคาร์เดียม=30กก.,เติมน้ำมันกาบเพลา=20ลิตร,เป่าทำความสะอาดTm/ใช้เซอร์เพน=20ลิตร,เติมจาระบี=10กก.,เติมน้ำมันเครื่องPTT-D3=20ลิตร )   PIS24/12/2560 8:35:08
23/12/2560 0:00:00 4154 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS24/12/2560 8:36:49
23/12/2560 0:00:00 4304 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS24/12/2560 8:36:49
23/12/2560 0:00:00 4513 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 สายไฟเข้าTM ขาดที่REV DRUM1.   chum27/12/2560 9:57:16
22/12/2560 0:00:00 4212 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS23/12/2560 6:58:00
22/12/2560 0:00:00 4418 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS23/12/2560 6:57:59
22/12/2560 0:00:00 4420 643 ออกจากสถานี พล.00 Tm6ลูก   PIS23/12/2560 6:58:00
22/12/2560 0:00:00 4306 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS23/12/2560 6:58:00
22/12/2560 0:00:00 4205 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( กักทำวาระ A ที่ พล. )   PIS23/12/2560 6:59:39
22/12/2560 0:00:00 4154 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก,รอทำ ข.202 / 23ธค.60   PIS23/12/2560 6:59:39
22/12/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS23/12/2560 6:59:39
21/12/2560 0:00:00 4024 นวร. ซ่อมประจำวัน ธบ.00 ถอดเปลี่ยน TM 6    tb25/12/2560 8:01:29
21/12/2560 0:00:00 4308 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 8:12:01
21/12/2560 0:00:00 4212 627 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS22/12/2560 8:10:10
21/12/2560 0:00:00 4418 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก( รอทำ ข.202 / 22ธค.60 )   PIS22/12/2560 8:10:10
21/12/2560 0:00:00 4306 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )   PIS22/12/2560 8:10:10
21/12/2560 0:00:00 4558 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก,มีนายตรวจ บซ. คุมรถสองนาย   PIS22/12/2560 8:12:01
21/12/2560 0:00:00 4024 นวร. ซ่อมประจำวัน ธบ.00 ถอดเปลี่ยน TM 6    tb25/12/2560 8:01:22
21/12/2560 0:00:00 4018 212 ซ่อมประจำวัน วร.691.16 ข.212 ดีเซล4018 ไฟไม่ลง TM ปพ.ส่งดีเซล4306เดินตัวเปล่าพวงกลับ ปพ. เครื่องยนต์2 น้ำมันหล่อลื่นออกท่อไอเสีย OFF เครื่องยนต์2 แก้ไขเครื่องยนต์1 ใส่สลัก coil contactP   paknam30/12/2560 13:16:31
20/12/2560 0:00:00 4024 ตป.บซ. - ธบ. ซ่อมประจำวัน  00  ถอดเปลี่ยน TM 6   tb22/12/2560 8:40:44
20/12/2560 0:00:00 4305 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 0:52:31
20/12/2560 0:00:00 4558 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( รถทดลองมีนายตรวจ บซ. คุมรถมากับถจักร 2 นาย )   PIS22/12/2560 0:52:31
20/12/2560 0:00:00 4304 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 0:52:31
20/12/2560 0:00:00 4305 635 ซ่อมประจำวัน พล00 เป่าทำความสะอาดTm1-6 / ใช้เซอร์เพน=10ลิตร   PIS22/12/2560 0:49:36
20/12/2560 0:00:00 4305 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 0:51:00
20/12/2560 0:00:00 4218 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 0:51:00
20/12/2560 0:00:00 4308 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS22/12/2560 0:51:00
20/12/2560 0:00:00 4005 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 รอ Air Cooler ของ VAC3 (1) ประกอบตระแกรงหน้าทั้ง 2 ด้านประกอบสายไฟเข้า TM ทั้งหมด 20/12/2560 0:00:0020/12/2560 0:00:0020/12/2560 0:00:00kk20/12/2560 9:27:54
19/12/2560 0:00:00 4222 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS21/12/2560 0:34:24
19/12/2560 0:00:00 4410 628 ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS21/12/2560 0:34:24
19/12/2560 0:00:00 4560 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS21/12/2560 0:34:24
19/12/2560 0:00:00 4218 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก,รอทำ ข.202 / 20ธค.60   PIS21/12/2560 0:35:59
19/12/2560 0:00:00 4308 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( รอทำขบวนที่ พล. )   PIS21/12/2560 0:35:59
19/12/2560 0:00:00 4223 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.finger+sigmant tm 1,2,3/   hadd20/12/2560 8:56:37
19/12/2560 0:00:00 4534 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 เปิดตรวจ TM ทั้ง 6 ลูก เปลี่ยนแปลงถ่าน TM 3 หน้าคอมชำรุด 19/12/2560 0:00:0019/12/2560 0:00:0019/12/2560 0:00:00kk20/12/2560 9:18:54
19/12/2560 0:00:00 4308 107 ซ่อมประจำวัน ดง.1985.38 ไฟไม่ลง TM เปลี่ยนใช้ ดีเซล 4107 ของ ข.629 ทำการแทน พร้อมพ่วง ดีเซล4308 มาตัดที่ ปพ. ดีเซล4308 แก้ไข Relay QTS,QREFR เสร็จเดินตัวเปล่าไปทำ ข.629   paknam30/12/2560 10:34:10
18/12/2560 0:00:00 4560 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:06:33
18/12/2560 0:00:00 4222 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:06:33
18/12/2560 0:00:00 4305 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:06:33
18/12/2560 0:00:00 4305 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:08:43
18/12/2560 0:00:00 4129 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:08:43
18/12/2560 0:00:00 4133 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS19/12/2560 9:08:43
18/12/2560 0:00:00 4008 ข.260 ซ่อมประจำวัน ธบ00 Eng 2 ถอดเปลี่ยนใบพัด TM Blower   tb19/12/2560 14:23:51
18/12/2560 0:00:00 4203 ซ่อมประจำวัน  00 หาสาเหตุไฟไม่ลง TM   somsuk10/1/2561 13:55:30
17/12/2560 0:00:00 4018 ซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวัน ธบ00 ถอดเปลี่ยน TM 4   tb18/12/2560 8:19:19
17/12/2560 0:00:00 4548 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS18/12/2560 20:45:49
17/12/2560 0:00:00 4107 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/12/2560 20:45:49
17/12/2560 0:00:00 4129 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS18/12/2560 20:47:21
17/12/2560 0:00:00 4133 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS18/12/2560 20:47:21
17/12/2560 0:00:00 4305 211 ซ่อมประจำวัน ปพ.2505.03 แจ้ง Ground เปลี่ยนใช้ D4205 ทำขบวน ตรวจสอบ D4305 ทดลอง cutout TM ทั้ว 6 ลูก ลอง High volt ground ที่รอบเครื่องยนต์1400   paknam30/12/2560 10:19:29
16/12/2560 0:00:00 4529 ซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวัน ธบ.00 ถอดเปลี่ยน TM 5 / ส่ง บซ.ใช้การ ตป.ธบ.-บซ.   tb18/12/2560 8:18:53
16/12/2560 0:00:00 4018 ตป.บซ-ธบ ซ่อมประจำวัน ธบ00 บซ. ส่งมาถอดเปลี่ยน TM 4   tb18/12/2560 8:18:53
16/12/2560 0:00:00 4548 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS17/12/2560 23:08:16
16/12/2560 0:00:00 4107 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS17/12/2560 23:08:16
16/12/2560 0:00:00 4560 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS17/12/2560 23:10:18
16/12/2560 0:00:00 4222 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS17/12/2560 23:10:18
16/12/2560 0:00:00 4150 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS17/12/2560 23:10:18
15/12/2560 0:00:00 4543 สำรองใช้การ ซ่อมประจำวัน ธบ.00 ถอดเปลี่ยน เพลาล้อ + TM 2    tb18/12/2560 8:02:47
15/12/2560 0:00:00 4121 ลป./4121/M/61/249 ซ่อมประจำวัน ลป.00 ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปรับตั้งระยะ Finger J20 TM2 ใหม่(ห่าง)   lampang116/12/2560 10:05:09
15/12/2560 0:00:00 4227 644 ออกจากสถานี พล.00 Tm6ลูก,เปลื่ยนรถที่ พล. ทำขบวนปกติ   PIS16/12/2560 20:37:13
15/12/2560 0:00:00 4401 644 ซ่อมประจำวัน พล.00 ชำรุดที่ พรมพิราม Tm Blower 2 ไหม้ ( รอพ่วงท้ายส่งซ่อมสรจ.อด. )   PIS16/12/2560 20:35:21
15/12/2560 0:00:00 4403 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS16/12/2560 20:37:13
15/12/2560 0:00:00 4133 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/12/2560 20:37:13
15/12/2560 0:00:00 4222 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS16/12/2560 20:38:40
15/12/2560 0:00:00 4150 635 ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/12/2560 20:38:40
15/12/2560 0:00:00 4227 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS16/12/2560 20:38:40
14/12/2560 0:00:00 4213 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 วาระ A2/-ทุกรายการ/เป่า tm 4,5/    hadd15/12/2560 8:32:21
14/12/2560 0:00:00 4560 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองอทำขบวน )   PIS15/12/2560 12:35:28
14/12/2560 0:00:00 4403 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก ( ทำ ข.202 / 15 ธค. 60 )   PIS15/12/2560 12:35:28
14/12/2560 0:00:00 4133 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองรอทำขบวน )   PIS15/12/2560 12:35:28
14/12/2560 0:00:00 4150 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/12/2560 12:37:30
14/12/2560 0:00:00 4201 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS15/12/2560 12:37:30
14/12/2560 0:00:00 4107 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS15/12/2560 12:37:30
14/12/2560 0:00:00 4112 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ต่องาน*ประกอบสายไฟเข้าTM1-6   chum21/12/2560 8:33:10
13/12/2560 0:00:00 4112 นวร ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM1 สาเหตุFlash.   chum14/12/2560 8:41:08
13/12/2560 0:00:00 4558 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS14/12/2560 19:13:16
13/12/2560 0:00:00 4201 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS14/12/2560 19:07:28
13/12/2560 0:00:00 4150 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก ( สำรองรอทำน้ำดิบ )   PIS14/12/2560 19:07:28
13/12/2560 0:00:00 4227 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS14/12/2560 19:13:16
12/12/2560 0:00:00 4558 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:17:05
12/12/2560 0:00:00 4107 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:17:05
12/12/2560 0:00:00 4405 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:21:55
12/12/2560 0:00:00 4201 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:21:55
12/12/2560 0:00:00 4133 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:21:55
12/12/2560 0:00:00 4529 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ต่องาน ป.tm 5/   hadd13/12/2560 9:45:55
12/12/2560 0:00:00 4411 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.สายพาน tm blower 1=4 เส้น/   hadd13/12/2560 9:45:55
12/12/2560 0:00:00 4227 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS13/12/2560 22:17:05
12/12/2560 0:00:00 4205 112 ซ่อมประจำวัน ปพ.2845.03 ไฟไม่ลง TM. เป็นบางครั้ง ใช้ D.4414 ทำการแทน 112 ปพ.-กท. ตรวจพบ Reversing drum J.21 ไม่กลับ ทำการเปลี่ยน Coil ทอลองปกติ   paknam30/12/2560 9:32:24
11/12/2560 0:00:00 4414 630 ซ่อมประจำวัน เพ.1252.49 ไฟ ground ทำการส่ง D4111 ไปช่วย กลับ เพ.-ปพ. แล้วตัด 4414 ซ่อมที่ ปพ. ตรวจสอบพบสายไฟเข้า TM.3 หลุดทำการใส่เข้าที่เรียบร้อย   paknam30/12/2560 9:10:11
11/12/2560 0:00:00 4533 นวร. ซ่อมประจำวัน ชพ00 ป.TM4.   chum14/12/2560 8:29:32
11/12/2560 0:00:00 4308 วรท ซ่อมประจำวัน ชพ00 วาระประจำเที่ยว.หาสาเหตุไฟไม่ลงTM   chum14/12/2560 8:29:32
11/12/2560 0:00:00 4133 629 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/12/2560 8:07:32
11/12/2560 0:00:00 4224 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก   PIS12/12/2560 8:05:45
11/12/2560 0:00:00 4414 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS12/12/2560 8:05:45
11/12/2560 0:00:00 4405 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS12/12/2560 8:07:32
11/12/2560 0:00:00 4529 ซ่อม ซ่อมประจำวัน หใ00 ป.tm 5/   hadd13/12/2560 9:37:52
11/12/2560 0:00:00 4004 นวร ซ่อมประจำวัน กค00 ท่อลมเข้าเกจลมดูดขาด / TM 6 กาบเพลาแลบ 11/12/2560 0:00:0011/12/2560 0:00:0011/12/2560 0:00:00kk11/12/2560 9:08:47
10/12/2560 0:00:00 4227 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/12/2560 8:34:17
10/12/2560 0:00:00 4418 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.3899 Tm6ลูก,ส่งคืน สรจ.บซ. ทำวาระเครื่องยนต์   PIS11/12/2560 8:34:17
10/12/2560 0:00:00 4414 635 กค.-พล. ถึงสถานี พล.34410 Tm6ลูก   PIS11/12/2560 8:32:39
10/12/2560 0:00:00 4405 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล.3899 Tm6ลูก   PIS11/12/2560 8:32:39