+ สถานการณ์รถจักรล่าสุด เรียงตามหมายเลขรถ
หมายเลขขบวนสถานะสถานีเวลานาทีกม ทำการชม ทำการ ขนาดล้อ รายละเอียดวันที่วันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
3106 รอซ่อมอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 รจ.ฝากเก็บ บซ. (เมื่อ 23 ก.พ. 50)1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
3121 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 ยจ.ซ่อมเครื่องยนต์ , ลจ. ซ่อมแคร่ , รอล้างรถจักร1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4003 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000พิจารณาตัดบัญชี เนื่องจากรถจักรถูกไฟไหม้6/12/2555 0:00:001/1/2555 0:00:0028/1/2552 0:00:0017/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4004 384 ถึงสถานีกท0745612  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4004 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000รอถอดรื้ออุปกรณ์ลงซ่อมหนัก6/12/2555 0:00:0018/6/2554 0:00:001/1/2552 0:00:0016/6/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4005 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  000รอเครื่องยนต์ , MG.,แคร่ 6/12/2555 0:00:0010/5/2554 0:00:001/1/2552 0:00:006/5/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4006 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 รอติดตั้งเครื่องยนต์,ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (แขวงทำสี 2K มาแล้ว)6/12/2555 0:00:0016/8/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0017/8/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4008 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000บจ.ดัดแปลง Dual brake6/12/2555 0:00:003/7/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0026/10/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4012 สป.กท ถึงสถานีกท060010010  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4014 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 เครื่องยนต์ 1 สูบ 5R Bearing , Crank Shaft เป็นแผล Liner เป็นรอยหลายสูบ, TM.3 ชำรุด, ล้อ 4,6 ล้อเล็กบังใบหมดพิกัด6/12/2555 0:00:0019/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0014/11/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4018 342 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4018 342 ถึงสถานีกท08401253.5  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4019 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 MG.2 ไหม้แขวงถอด Expressor 1-2 ไปใช้การ, บริษัทฯ ถอดรื้อเครื่องยนต์ 2 ส่ง ยจ.6/12/2555 0:00:0013/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0029/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4021 702 ถึงสถานีบซ011545818  6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
4021 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 ยจ.ซ่อมเครื่องยนต์1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4022 สป.กท1 ถึงสถานีกท060010010  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4024 Dตป ลป.-มต. ออกจากสถานี ลป095200  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4024 Dตป. มต.-ลป ถึงสถานีลป.0945825  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4024 1231. ถึงสถานีลป.133564212  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4025 นวร ซ่อมประจำวันกค000000 ตรวจประจำวัน 18/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:00kk17/1/2561 7:39:46
4025 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000รอประกอบอุปกรณ์ส่วนบน (แขวง ธบ. ทำสี 2K เสร็จแล้ว)6/12/2555 0:00:0017/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:005/12/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4029 กำลังซ่อมอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 บจ.ต่อท่อลม Cab.2 , ยจ.ซ่อมเครื่องยนต์1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4036 1310 ออกจากสถานี ลป.135100  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4036 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 วาระหนักเครื่องยนต์ 2 Hydrolic Lock ชั่วโมงทำกรสูง (แขวงทำสี 2K)6/12/2555 0:00:0024/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0024/9/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4036 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ยกเครื่องยนต์เข้าติดตั้งที่ห้อง Load , ลจ. ซ่อมแคร่, อก. ซ่อม TM.1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4038 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ซ่อมหนักทุกส่วน, แขวง ธบ.ทำสี 2K ใช้แคร่เทียม (กม.เดิม 152364) เดินสายไฟใหม่ทั้งคัน (ทุกหน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์ในความรับผิดชอบบนรถจักรรายงานศูนย์ฯ)6/12/2555 0:00:0013/7/2555 0:00:001/1/2552 0:00:009/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:47
4039 463 ออกจากสถานี พท235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4039 454 ออกจากสถานี โล235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4039 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  00 อุบัติเหตุชนกับรถยนต์บรรทุกที่แขวงแก่งคอย Cab.1 ชำรุด6/12/2555 0:00:0016/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:009/4/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4040 กำลังซ่อมอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 ยจ.ซ่อมเครื่องยนต์ 1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4042 643 ซ่อมประจำวันพล.000000 สำรอง สป. ที่ พล.15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:11:26
4043 กำลังซ่อมหนักอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 บริษัทฯซ่อมตัวรถ (ส่งมอบ บริษัทฯ เมื่อ 8 ก.ย.51 เวลาซ่อม 120 วัน ) , บจ. เดิมท่อลม1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4050 891/892 ถึงสถานีบซ0200824  6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
4050 กำลังซ่อมหนักอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 อุบัติเหตุชนรถยนต์ Cab.2 ชำรุด, หน่วยงาน บจ., ลจ., อบ.,อค. รวบรวมค่าใช้จ่ายเสนอ1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4105 372 ถึงสถานีกท08151223.5  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4107 644 ออกจากสถานี ลป.031600  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:04
4107 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 ยจ. ถอด ALTP. ส่งซ่อม , อก.ซ่อม TM. , อค. ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4109 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000บจ.ยกโครงหลังคา 1-2-3 ส่งบริษัทซ่อม6/12/2555 0:00:0021/9/2554 0:00:001/1/2552 0:00:0018/8/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4110 302 ถึงสถานีกท08151333.5  24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
4116 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 ALTP.สั่นผิดปกติ6/12/2555 0:00:003/12/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0020/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4119 D.ตป.ขน.-ลป. ถึงสถานีลป.1120822  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4128 พ.เปล่า/708 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4129 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ Cat. Lot 2 คันที่ 2, แขวง Cut TM.2,6 ท่อน้ำเข้า Turbo.1 ชำรุด, สลับใช้แคร่เทียม, ถอด Comp., Cooling Fan, รังผึ้ง และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้งานหลายรายการ6/12/2555 0:00:008/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4130 541 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4130 629 กค.-พล. ถึงสถานีพล.071534410 Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:55
4130 630 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.082034410 Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:00
4135 455 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4135 453 ออกจากสถานี ยล235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4135 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ซ่อมตัวรถและตกแต่งทำสี , ยกเครื่องยนต์เข้าติดตั้งที่ห้อง Load1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4136 109 ลป.-ชม. ออกจากสถานี ลป.040500  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4139 455 ออกจากสถานี ธำ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4143 109. กท.-ลป. ถึงสถานีลป.0352642130 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4143 Dตป.ลป.-ขน. ออกจากสถานี ลป.063000 พหุ1/13 มต.-ขน.22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4143 พหุ 51 ลป.-ขน. ออกจากสถานี ลป.125100  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4143 D.ตป.ลป.-าช. ออกจากสถานี ลป.153000 พหุ14/2/52 าช.-ขน.22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4143 Dตป ขน.-ลป. ถึงสถานีลป.150864212  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4143 กักซ่อม หนักบางส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 แขวงทำวาระ 2 ปี สลับใช้แคร่เทียม (ส่ง มส.เปลี่ยนแคร่)6/12/2555 0:00:0026/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0026/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4147 สป. ถึงสถานีชพ00001005  17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
4151 กักซ่อม หนักบางส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 เครื่องยนต์ Over speed และ ALTP ชำรุด แขวงสลับใช้แคร่เทียม, อค.,บจ. ถอดรื้อสายไฟและเครื่องยนต์ส่ง งาน ยจ.6/12/2555 0:00:0017/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0023/9/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4152 D.ตป.ลป.-มต. ออกจากสถานี ลป.054600 พหุ 13 มต.-ขน.11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:04
4152 D.ตป. ขน.-ลป. ถึงสถานีลป08481002  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:31:45
4152 พหุ 51 ลป.-ขน. ออกจากสถานี ลป104400  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:04
4152 D.ตป. ขน.-ลป. ถึงสถานีลป12101002  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:31:45
4152 D.ตป.ลป.-าช. ออกจากสถานี ลป145000 พหุ 52/14 าช.-ขน.11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:05
4152 ลป./4/M/61/330 ซ่อมประจำวันลป.190000  11/1/2561 0:00:0016/1/2560 0:00:0018/1/2560 0:00:0016/1/2560 0:00:00 16/1/2561 15:50:29
4153 พหุ 1181 ศล.-ลป. ถึงสถานีลป.08401574  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:31:45
4153 1182 ออกจากสถานี ลป105500  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:05
4153 ลป./4/M/61/248 ซ่อมประจำวันลป.195000  11/1/2561 0:00:003/2/2560 0:00:003/2/2560 0:00:003/2/2560 0:00:00 16/1/2561 15:50:29
4205 635 กค.-พล. ถึงสถานีพล.030534410 Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:55
4205 636 ( 1 ) ออกจากสถานี พล.114900 Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:00
4206 ป.536 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4206 643 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4207 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000ส่ง บริษัทฯ ซ่อม 20 สค.556/12/2555 0:00:0030/11/2549 0:00:001/1/2552 0:00:0010/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4212 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  00 บจ.ตรวจซ่อมโต๊ะบังคับการ6/12/2555 0:00:0028/6/2555 0:00:001/1/2552 0:00:002/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4213 953 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4213 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 ลจ., อค. ยกรถถอดรื้อแคร่ซ่อม1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4214 กำลังซ่อมหนักอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ซ่อมห้องขับ 1 , ตกแต่งทำสีรถจักร , อค.เคินสายไฟที่โครงประธาน, ( ส่งมอบบริษัทฯ ติดตั้งเครื่องยนต์ CAT. คันที่ 5 เมื่อ 10 ต.ค. 51 )1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4219 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000รอเข้ารางซ่อม6/12/2555 0:00:001/10/2550 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4220 464 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4220 456 ออกจากสถานี ยล235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4222 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 เครื่องยนต์น้ำรั่วหัวสูบ, โครงแคร่ 2 ร้าว ใกล้ Torque Arm ล้อ 56/12/2555 0:00:003/12/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0031/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4225 445 ออกจากสถานี ชพ063000  17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:36:52
4229 644 ออกจากสถานี ลป.035500  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4229 พหุ1 ผล.-ลป. ถึงสถานีลป.07351573  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4229 Dตป ลป.-ผล.ข644ผล.-ศล. ออกจากสถานี ลป.2250000 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4301 กำลังซ่อมหนักอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 บจ.ตกแต่งทำสีรถจักร, อค.ซ่อมสายไฟ , บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องยนต์ CAT. คันที่ 4 เมื่อ 1 ก.ย.511/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4305 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ทำวาระซ่อมหนักทุกส่วน, ALTP. ชำรุด แขวงสลับใช้แคร่เทียมและทำสี 2K แล้ว6/12/2555 0:00:0019/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:001/6/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4306 กำลังซ่อมหนักดัดแปลง ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ประกอบอุปกรณ์ส่วนควบ และตกแต่งทำสี , ตรวจซ่อมท่อลมลม , บริษัท ฯ ติดตั้งเครื่องยนต์ CAT คันที่ 3 เมื่อ 11 ส.ค.511/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4307 629 ออกจากสถานี าพ000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4307 201 กท.-พล. ถึงสถานีพล.17593899 Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:55
4308 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล.06053899 Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:00
4308 456 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4308 457 ออกจากสถานี พท235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4401 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ซ่อมหนักทุกส่วน, เครื่องยนต์น้ำรั่วหัวสูบ, ชม.ทำการสูง แขวงทำสี 2K ใช้แคร่เทียม6/12/2555 0:00:001/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4402 นวร ซ่อมประจำวันกค000000 ตรวจประจำวัน 18/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:00kk17/1/2561 7:39:46
4402 พ.เปล่า ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4402 463 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4402 464 ออกจากสถานี โล235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4402 786 ออกจากสถานี หใ235900  23/12/2557 0:00:00   hadd24/12/2557 8:42:02
4402 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 บจ.ถอดรื้ออุปกรณ์ส่งซ่อม , ยจ.ซ่อมเครื่องยนต์1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4403 กำลังซ่อมหนักดัดแปลง ซ่อมประจำวันms  00  1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4406 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000รอเข้ารางซ่อม (ว่าจ้างซ่อมตัวรถ)6/12/2555 0:00:0027/10/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4408 พหุ 644 ลป.-ศล. ออกจากสถานี ลป031600  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:04
4408 1181 ถึงสถานีลป.08401574  11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:31:45
4408 ลป./4/M/61/329 ซ่อมประจำวันลป.190000  11/1/2561 0:00:0026/1/2560 0:00:0026/1/2560 0:00:0026/1/2560 0:00:00 16/1/2561 15:50:29
4409 พ.เปลี่ยนล้อ ขน. ออกจากสถานี ลป0900282  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4409 พ.เปลี่ยนล้อที่ ขน. ถึงสถานีลป1743822  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4410 กำลังซ่อมหนักดัดแปลง ซ่อมประจำวันms  00 บริษัท ฯ ติดตั้งเครื่องยนต์ CAT. คันที่ 1/ 23 มิ.ย.511/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4411 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ประกอบ Hood , ลจ.,อค. ยกรถประกอบแคร่ , ส่งแขวง บซ. แก้ไขน้ำรั่วหัวสูบ 1,2,6,11,121/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4413 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ซ่อมหนักทุกส่วน, เครื่องยนต์ชำรุด ชม.ทำการสูง ใช้แคร่เทียม,แขวงถอด Cooling fan , Comp, ถังลม MR.และอุปกรณ์ไฟฟ้า6/12/2555 0:00:001/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0024/9/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4416 635(1) ซ่อมประจำวันพล000000 ตรวจซ่อมที่ พล. ( ชารจ์ไฟBatt )15/1/2561 0:00:001/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:00PIS15/1/2561 22:11:26
4417 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000รอทำเรื่องว่าจ้างซ่อมตัวรถ6/12/2555 0:00:0013/1/2553 0:00:001/1/2552 0:00:0024/12/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4418 201 ซ่อมประจำวันพล000000 ใส่น็อตยึดเพลาขับTm Bower =4ตัว ( ทำ ข.202/15มค.61 )15/1/2561 0:00:001/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:001/1/2560 0:00:00PIS15/1/2561 22:11:26
4419 Dตป ลป.-อค ออกจากสถานี ลป133500  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
4419 D.ตป.ขน.-ลป. ถึงสถานีลป.13251576  22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
4419 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  00 อค.ตรวจสายไฟหน้าห้องรังผึ้ง, บจ.เตรียมอุปกรณ์ส่วนควบที่แขวงถอดไปใช้การ6/12/2555 0:00:009/2/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0026/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4420 กักซ่อม หนักบางส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 ยจ. ซ่อมเครื่องยนต์6/12/2555 0:00:0013/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:008/9/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4503 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000รอเข้าล้างตัวรถจักร6/12/2555 0:00:0018/10/2553 0:00:001/1/2552 0:00:0025/1/2553 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4507 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  000ปลอกล้อ 1 L แตก TM.5 ปลด6/12/2555 0:00:0030/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0011/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4507 กำลังซ่อมหนักอุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ตกแต่งทำสี , อค.ซ่อมสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4511 นวร ซ่อมประจำวันกค000000 ตรวจประจำวัน 18/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:00kk17/1/2561 7:39:46
4511 D/541 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4511 พหุ541 ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
4511 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000ซ่อมหนักทุกส่วน แขวงทำสี 2K (TM.4 ปลด TM.1 หน้า Com ชำรุด แคร่เทียม)6/12/2555 0:00:004/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:009/7/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4517 ซ่อมประจำวัน ซ่อมประจำวันอน183500 ข 427 เติมหล่อลื่นเครื่องละ 50 ลิตรพร้อมตรวจจุดรั่วไหล28/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:00ubon18/12/2560 8:41:02
4521 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  00 บริษัทฯ ล้างตัวรถจักร6/12/2555 0:00:0013/1/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0026/10/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4521 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 ยจ. ซ่อมเครื่องยนต์1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4522 สำรอง ถึงสถานีชพ000000  17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
4522 กักซ่อม หนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันมส  000ซ่อมหนักทุกส่วน แขวงทำสี 2K (เครื่องยนต์ 1 น้ำลง Crank สูบ 1 R ทะลุ, แคร่เทียม ของ รจ.4506)6/12/2555 0:00:004/10/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0019/7/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:48
4523 กำลังซ่อมนอกวาระ ซ่อมประจำวันms  00 อก.ซ่อม TA. , อค. ตรวจสภาพสายไฟและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4527 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000บจ.ซ่อมตัวรถจักรและโครงหลังคาห้องเครื่องยนต์6/12/2555 0:00:0017/5/2555 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:49
4528 ซ่อมประจำวัน ซ่อมประจำวันอน204900 ข 141Eng2 อากาศแทรกระบบเชื้้อเพลิงสตาร์ทหมุนไม่จุดระเบิดไล่อากาศใหม่28/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:0028/2/2558 0:00:00ubon18/12/2560 8:41:02
4529 145 ถึงสถานีบซ0033142  6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
4529 581/582 ถึงสถานีบซ05202447  6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
4532 กักซ่อม หนักบางส่วน ซ่อมประจำวันมส  00 วาระ 2 ปี, ติดตั้งแอร์,ทำสี 2K แขวง บซ. ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้งานหลายรายการเปลี่ยนแคร่เทียม6/12/2555 0:00:0013/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:0012/10/2555 0:00:00tm318/3/2556 16:41:49
4534 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 บจ.ถอดรื้ออุปกรณ์ส่งซ่อม1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4540 กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันมส  00 เครื่องยนต์ 1 สูบที่ 1 RL Crank ทะลุแขวงถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้งาน6/12/2555 0:00:0029/11/2555 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00tm318/3/2556 16:41:49
4541 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ประกอบ Hood ห้องเครื่องยนต์ 1-2 , อค. ตรวจสภาพสายไฟและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4543 นอกวาระ ซ่อมประจำวันรส2359000ปลด Moter พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์1 ไปใส่เครื่องยนต์ 2 และปลด Moter start เครื่องยนต์1 ไปใส่เครื่องยนต์21/4/2555 0:00:002/2/2554 0:00:002/2/2554 0:00:002/2/2554 0:00:00nitipong15/10/2555 10:22:53
4546 กำลังซ่อมหนักทุกส่วน ซ่อมประจำวันms  00 บจ. ซ่อมตัวรถและตกแต่งทำสี 1/1/2554 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:001/1/2552 0:00:00ms114/7/2552 11:35:50
4547 142 ถึงสถานีบซ054058212  6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
4547 กักซ่อม อุบัติเหตุ ซ่อมประจำวันมส  000ไฟไหม้ในตู้ไฟฟ้าด้านห้องขับ 2 และ TM.2 ชำรุด แขวงถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายรายการ6/12/2555 0:00:0013/7/2555 0:00:001/1/2552 0:00:005/11/2554 0:00:00tm318/3/2556 16:41:49
4556 นวร ซ่อมประจำวันกค000000 ตรวจประจำวัน 18/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:0017/1/2561 0:00:00kk17/1/2561 7:39:46
4556 สป. ออกจากสถานี กค000000  17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47