รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บชส1019กท1/56/11/5910/11/25599/11/255910/11/2559นอกวาระสฟร.กท.ป.พัดลม UEI12" 2 เครื่อง, ป.ถ่านพัดลมUEI 2 ก้อน, ป.หลอดFlu18w 3 หลอด, ป.TR18w 2 ตัว, ป.Magnetic Contactor 1 ชุด
บชส1325กท/39/8/5925/8/255925/8/255925/8/2559วาระ 4 เดือนสฟร.กท.ใส่พูลเล่ย์เพลาล้อ, ป.พัดลมUEI12" 2 เครื่อง, ป.Pump Fuji 1 เครื่อง, ป.หลอดFlu18w 1 หลอด
บนท1062กท1/181/7/5931/7/255931/7/255931/7/2559นอกวาระสฟร.กท.ตรวจสภาพ, ป.หลอด24v20w 1 หลอด
บชส1079กท2/59/6/5915/6/255911/6/255915/6/2559วาระ 4 เดือนสฟร.กท.ไฟฟ้าซ่อมวาระ
บนท1064กท1/33/9/5517/3/255623/9/255517/3/2556วาระ 4 เดือนสฟร.กท.แจ้ง-ทดสอบระบบชาร์จKAWA,เดินเครื่องชาร์จแบต


รถมอบใช้การ