รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บชส1106ศล/008/7/6031/7/256031/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส1085ศล/009/7/6031/7/256031/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส1028ศล/007/7/6021/7/256021/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0308ศล./016/6/6030/6/256030/6/2560นอกวาระสรง.อด. ศล ปลอกล้อ 3 ขวาหลวม
บชส0485ศล./008/4/5930/4/255930/4/2559วาระปานกลางสรง.อด. ศล วาระปานกลาง
บชส1202ศล./009/3/5929/3/255929/3/2559วาระ 4 เดือนสรง.อด. ศล วาระ 4 เดือน
บชส1199รง.อด./004/3/5928/3/255928/3/2559วาระ 4 เดือนสรง.อด. อด วาระ 4 เดือน
บชส1246ศล./007/3/5918/3/255918/3/2559วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0269ศล./020/1/599/2/25599/2/2559วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก


รถกำลังซ่อม


รถมอบใช้การ