รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บชส1121รง.รส./001/7/6020/9/25607/7/256020/9/2560วาระหนักสรจ.ทส.รอส่งให้บริษัทฯผู้รับจ้างซ่อม


รถมอบใช้การ