รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บชส0310ศล/001/4/6020/4/25603/4/256020/4/2560วาระปานกลางสรจ.อด. 


รถมอบใช้การ