รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บชส0147ชพ/012/9/6015/9/256015/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0330ชพ/002/9/604/9/25604/9/2560วาระหนักสรพ.ชพ. ชพ วาระหนัก
บชส0486ชพ/015/8/6030/8/256030/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0475ชพ/013/8/6022/8/256022/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0253ชพ/010/1/6020/1/256020/1/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0224ชพ/002/11/597/11/25597/11/2559วาระหนักสรพ.ชพ. ชพ วาระหนัก
บชส0270ชพ/021/10/5921/10/255921/10/2559วาระหนักสรพ.ชพ. ชพ วาระหนัก
บชส0305ชพ/020/10/5921/10/255921/10/2559วาระหนักสรพ.ชพ. ชพ วาระหนัก
บชส0166ชพ/007/1/5912/1/255912/1/2559วาระหนักสรพ.ชพ. ชพ วาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บชส0313ชพ/003/9/6030/9/25605/9/256030/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ประกอบแคร่-ป.ล้อ 4 เพลา ล้อ 40-43-45-43 มม./ซ่อมระบบไฟฟ้า-ระบบน้ำ/ทาสีกูป/ขัดกระจกทำความสะอาด
บชส0292ชพ/016/5/6021/9/256022/5/256021/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ประกอบแคร่กับตัวรถ/ป.KE1-528045/ป.ท่อลมอัดต่อขบวน หน้า-หลัง/ทดลองระบบห้ามล้อ
บชส0176ชพ/011/8/6020/9/256018/8/256020/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ใส่บานเกล็ด-Kick plate
บชส0442ชพ/013/9/6017/9/256016/9/256017/9/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ชพ. ตรวจซ่อมส่วนล่าง-แคร่-ระบบห้ามล้อ-ป.แท่ง 16 แท่ง/เติมจาระบีหม้อเพลา/ซ่อมระบบน้ำ-ซ่อมปั๊มน้ำโยกมือ-ป.Timer (ของเก่า)/เติมน้ำกลั่น-ชาร์จแบตฯ
บชส0191ชพ/011/9/6016/9/256015/9/256016/9/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ชพ. ตรวจซ่อมแคร่/อัดจาระบีหม้อเพลา/ตรวจซ่อมส่วนล่าง-เครี่องพ่วง/ระบบห้ามล้อ-ป.แท่ง 16 แท่ง/ทำความสะอาด-เติมน้ำกลั่น-ชาร์จแบตฯ/ซ่อมระบบน้ำ/ทดลองระบบห้ามล้อ
บชส0181ชพ/010/8/6013/9/256011/8/256013/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ทำความสะอาดภายนอก-ภายใน/ขัดกระจกทำความสะอาด
บชส0217ชพ/007/9/6013/9/256012/9/256013/9/2560นอกวาระสรพ.ชพ. แก้ไขดานขัด/เปลี่ยนตัวยกดานขัด
บชส1038ชพ/006/9/6012/9/256011/9/256012/9/2560นอกวาระสรพ.ชพ. เปลี่ยนปั๊มน้ำ/เปลี่ยนแปรงถ่านพัดลม 3 ชุด
บชส0183ชพ/001/9/5912/9/25601/9/255912/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ล้างทำความสะอาดตัวรถ ภายนอก-ภายใน
บชส0186ชพ/002/2/6010/9/256013/2/256010/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. แก้ไขรถเอียง/ขัดกระจก-ทำความสะอาด/ซ่อมเสร็จ
บชส0240ชพ/004/9/607/9/25605/9/25607/9/2560นอกวาระสรพ.ชพ. ซ่อมปั๊มน้ำไฟฟ้า
บชส0242ชพ/005/9/607/9/25605/9/25607/9/2560นอกวาระสรพ.ชพ. ซ่อมปั๊มน้ำไฟฟ้า-สวิทช์ควบคุมอัตโนมัติ
บชส0207ชพ/001/2/606/9/25602/2/25606/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. แก้ไขความสูง-ป.แผ่นรับเต้ากันโคลงใหม่/ระบบน้ำ-ไฟฟ้า/ทดลองระบบห้ามล้อ
บชส0301ชพ/001/9/604/9/25601/9/25604/9/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ชพ. อัดจาระบีหม้อเพลา/ตรวจซ่อมแคร่-ส่วนล่าง-ระบบห้ามล้อ-ป.แท่ง 16 แท่ง/ซ่อมเครื่องพ่วง-ป.ดานขัดด้านหน้า/ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง-พัดลม-ป.แปรงถ่านพัดลม 1 ชุด/ซ่อมระบบน้ำ-ป.แปรงถ่านปั๊มน้ำ 1 ชุด-ซ่อมปั๊มน้ำโยกมือ
บชส0251ชพ/008/8/604/9/25609/8/25604/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ขัดกระจกทำความสะอาด
บชส0174ชพ/008/5/602/8/25609/5/25602/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. เก็บงานสี/ขัดกระจก
บชส0452ชพ/014/2/5930/6/256014/2/255930/6/2560วาระหนักสรพ.ชพ. ซ่อมส่วนบน-ใส่คิ้วบานเกล็ด/ซ่อมดัดโครงกูป-ป.ผ้าใบกูป ด้านหลัง
บชส0237ชพ/006/1/5914/4/256012/1/255914/4/2560วาระหนักสรพ.ชพ. พ่นประทับหมายเลข-ตัวอักษร-เครื่องหมาย-สัญญลักษณ์/เก็บงานสี


รถมอบใช้การ