รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต048112บซจ/21/1/618/1/25618/1/2561นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค449018บซจ/44/1/615/1/25615/1/2561นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต050221บซจ/147/12/6029/12/256029/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล442020บซจ/80/12/6020/12/256020/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444011บซจ/102/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444143บซจ/103/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444436บซจ/104/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444156บซจ/100/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444430บซจ/101/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444435บซจ/99/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค248001บซจ/83/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต046008บซจ/78/12/6013/12/256013/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444175บซจ/71/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444238บซจ/72/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล442033บซจ/74/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444338บซจ/69/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค442038สบค/2/12/601/12/25601/12/2560วาระปานกลาง สบค.บซ.สบควาระปานกลาง
บทต062167บซจ/85/10/6018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต046012บซจ/90/10/6018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค442110บซจ/20/10/605/10/25605/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต239058นซ/57/9/6018/9/256018/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต046171นซ/9/9/601/9/25601/9/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต039253นซ/8/9/601/9/25601/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต039125นซ/96/8/6026/8/256026/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต038011นซ/97/8/6026/8/256026/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต045016บซจ/74/8/6020/8/256020/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค342119บซจ/117/8/6019/8/256019/8/2560วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บขน000045นซ/45/8/6016/8/256016/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทค433147บซจ/59/8/607/8/25607/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทก247026บซจ/53/8/607/8/25607/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต000090นซ/70/7/6022/7/256022/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค333087นซ/12/7/603/7/25603/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทก250048บซจ/130/5/6015/5/256015/5/2560วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต045029บซจ/113/4/6022/4/256022/4/2560วาระสบค.บซ.บซจ 
บทต048023บซจ/17/4/601/4/25601/4/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต050245บซจ/217/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทก247011บซจ/141/2/6015/2/256015/2/2560อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
บตญ030193บซจ/41/2/6013/2/256013/2/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บตญ025056บซจ/0116/11/5922/11/255922/11/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง
บตญ025007บซจ/153/10/5919/10/255919/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจปลอกล้อ 3 ซ้าย,ขวาหลวม
บตญ030299บซจ/154/10/5919/10/255919/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 2 ขวาบาง
บตญ030236บซจ/87/10/5912/10/255912/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ชวาบาง
บทต535030บซจ/11/10/596/10/25596/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทต039169บซจ/240/9/5926/9/255926/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ซ้ายบาง
บทค233098บซจ/127/9/5914/9/255914/9/2559วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทค126095บซจ/165/8/5921/8/255921/8/2559วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขน000008บซจ/0133/8/5916/8/255916/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1,2 ขวาบาง
พห015078บซจ/173/7/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจพื้นล้อเป็นแผล
บทค442017บซจ/60/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจปลอกล้อ 2 ซ้ายหลวม
บทต046165บซจ/151/3/5931/3/255931/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจเพลาคอแรงคด,ถังพักลมขาด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค126093บซจ/106/2/5911/2/255911/2/2559วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต239026บซจ/15/1/594/1/25594/1/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง พื้นล้อ 3 ต่างระดับ
บทค433082บซจ/43/11/586/11/25586/11/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บตญ025032บซจ/128/10/5821/10/255821/10/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บตญ025123บซจ/246/9/584/10/25584/10/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต030001บซจ/87/7/588/7/25588/7/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1,2 ซ้ายบาง
บทข000055บซจ/187/6/5816/6/255816/6/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
ตญ151362บซจ/147/4/5824/4/255824/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
ตญ150245บซจ/148/4/5824/4/255824/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015126บซจ/21/4/586/4/25586/4/2558วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง ก้ามปูหลังฉีก
บทค725014บซจ/251/3/5828/3/255828/3/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046179บซจ/69/3/587/3/25587/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจเปลี่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046177บซจ/70/3/587/3/25587/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจเปลี่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ030234บซจ/278/2/5828/2/255828/2/2558วาระสบค.บซ.บซจวาระ บังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทต046190บซจ/141/1/5824/1/255824/1/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 3 ขวาบาง
บทต028022บซจ/204/11/5723/11/255723/11/2557วาระสบค.บซ.บซจแคร่หน้าเคลื่อน
พห015127บซจ/385/10/5731/10/255731/10/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจพื้นล้อเป็นแผล
พห015006บซจ/153/10/5713/10/255713/10/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค126087บซจ/202/9/5723/9/255723/9/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค126080บซจ/207/9/5723/9/255723/9/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค126004บซจ/160/8/5723/8/255723/8/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต038001สบค/99/8/575/8/25575/8/2557นอกวาระ สบค.บซ.สบค 
บทต046208บซจ/14/8/573/8/25573/8/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ซ้ายบาง
บทต045010บซจ/0114/7/5710/7/255710/7/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทค333089บซจ/93/7/577/7/25577/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต028064บซจ/95/7/577/7/25577/7/2557วาระสบค.บซ.บซจกาบเพลา,เหล็กกดหลังกาบเพลาล้อ 1,2,3,4 ซ้ายไม่มี
บทต028092บซจ/102/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขส000246บซจ/138/4/5715/4/255715/4/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015148บซจ/145/3/5717/3/255717/3/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขส000032บซจ/58/12/565/12/25565/12/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
ขต001235บซจ/122/11/5613/11/255613/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขต000038บซจ/124/11/5613/11/255613/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท144021บซร/94/10/5627/10/255627/10/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซรบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทค126073บซร/59/10/5614/10/255614/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031048บซร/49/10/5612/10/255612/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031008บซร/47/10/5610/10/255610/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031051บซร/37/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126072บซร/106/9/5624/9/255624/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126051บซร/98/9/5622/9/255622/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126086บซร/100/9/5622/9/255622/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031093บซร/66/9/5615/9/255615/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031085บซร/59/9/5614/9/255614/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031065บซร/60/9/5614/9/255614/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031018บซร/58/9/5612/9/255612/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031060บซร/48/9/5610/9/255610/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031062บซร/49/9/5610/9/255610/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031012บซร/33/8/5622/8/255622/8/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทต028050บซจ/53/8/569/8/25569/8/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซท031092บซร/7/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031059บซร/9/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031003บซร/10/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031068บซร/24/6/5610/6/255610/6/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บซท031040บซป/6/6/567/6/25567/6/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซป 
บทค433135บซร/6/4/568/4/25568/4/2556วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บทค433122บซร/7/4/568/4/25568/4/2556วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บขส000166บซป/58/3/5626/3/255626/3/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซปวาระหนัก
บทค126035บซร/31/7/5511/7/255511/7/2555นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทค126096บซร/32/7/5511/7/255511/7/2555นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทต028094บซจ/80/6/5518/6/255518/6/2555วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บตญ030229บซร/13/6/556/6/25556/6/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทต050328บซป/28/5/5519/5/255519/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซปวาระหนัก
บทค429030บซร/53/4/5513/4/255513/4/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บตญ000011บซจ/47/2/557/2/25557/2/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046149บซจ/91/1/5525/1/255525/1/2555อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
บขต000053บซจ/25/7/549/7/25549/7/2554วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บตญ030312บซร/36/7/547/7/25547/7/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.บซรวาระปานกลาง
บทต028040บซจ/44/6/5413/6/255413/6/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
พห015075สรค/13/6/549/6/25549/6/2554นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต028076บซจ/148/5/5410/5/255410/5/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต028083บซจ/143/3/5413/3/255413/3/2554วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทต028068บซจ/100/3/5410/3/255410/3/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค429012บซร/18/3/545/3/25545/3/2554วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บทต000042บซจ/152/2/5428/2/255428/2/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บขถ000111บซร/4/2/541/2/25541/2/2554วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทต038004บซจ/136/1/5428/1/255428/1/2554อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจอุบัติเหตุ
บขส000169สรค/27/12/5314/12/255314/12/2553นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บขต000022บซร/54/11/5321/11/255321/11/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
ตญ150551บซจ/88/11/5315/11/255315/11/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค125003สรค/59/10/5312/10/255312/10/2553นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต039102บซจ/161/7/5331/7/255331/7/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บตญ000734บซป/3/6/537/6/25537/6/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซป 
บทค725010วผล/020/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซปเดินรถแจ้ง
บทค125022วผล/022/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจเดินรถแจ้ง
บทค126081วผล/024/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจเดินรถแจ้ง
บขส000013บซจ/006/3/532/3/25532/3/2553วาระสบค.บซ.บซจวาระ
ตญ150936บซร/53/2/5318/2/255318/2/2553วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค542002บทค/192/2/5318/2/255318/2/2553วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทค429018บซจ/90/2/539/2/25539/2/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค233032บซจ/63/2/538/2/25538/2/2553วาระสบค.บซ.บซจ 
ตญ151532บซจ/69/1/5319/1/255319/1/2553วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บซท031088บซจ/0104/10/5215/10/255215/10/2552อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
ทต020031บซร/221/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020064บซร/222/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020007บซร/219/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020004บซร/217/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ151655บซจ/70/6/5217/6/255217/6/2552นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444373สบค/50/2/5219/2/255219/2/2552อุบัติเหตุ สบค.บซ.สบคอุบัติเหตุ ส่งบริษัทซ่อม
บขถ000106บซร/82/2/5229/1/255229/1/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บขถ000212บซร/88/1/5229/1/255229/1/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บตญ000739บซร/128/11/5126/11/255126/11/2551วาระสบค.บซ.บซรวาระ
ตญ151375บซจ/52/11/5112/11/255112/11/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ขวาบาง
บซท144033บซร/109/10/5124/10/255124/10/2551วาระสบค.บซ.บซรครบวาระ
บขถ000166บซป/1/10/5114/10/255114/10/2551วาระสบค.บซ.บซปวาระ
ตญ151227สรค/107/9/5117/9/255117/9/2551นอกวาระ สบค.บซ. บังใบล้อ 2 ซ้ายบาง
ตญ150619สรค/106/9/5117/9/255117/9/2551นอกวาระ สบค.บซ.สรคบังใบล้อ 1 ขวาบาง
ขส015025บซร/26/8/518/8/25518/8/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซล444362บซร/173/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บซล444342บซร/174/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บทต046224บซร/176/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บทต046228บซร/177/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บขต000045บซจ/32/7/517/7/25517/7/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจกาบเพลา1,2,4 ซ้าย,1,2 ขวาไม่มี
บขน000049บซป/1/4/511/4/25511/4/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซปครบซ่อมหนัก(อุบัติเหตุ)
ทต020080บซจ/76/3/5113/3/255113/3/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซจครบวาระหนัก
ทต020090บซจ/158/2/5128/2/255128/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจห้ามล้อจับตายพื้นล้อเป็นแผล
บทต050203บซจ/76/2/5119/2/255119/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจท่อลมเล็กเข้าหม้อ BC ขาด
ตญ151606บซร/74/2/5119/2/255119/2/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค725006บซร/58/2/5112/2/255112/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซรถังน้ำมันรั่วซึมด้านซ้ายแคร่หน้า
ขข015090บซร/46/2/5110/2/255110/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซรตรวจสภาพ แคร่แกว่ง
บทค725008บซร/68/1/5125/1/255125/1/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรครบวาระหนัก
ตญ150978บซจ/45/11/509/11/25509/11/2550อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจตกราง 1 เพลา 2 ล้อหลัง
บซล444444บซป/2/9/506/9/25506/9/2550นอกวาระ สบค.บซ.บซปปลอกล้อแคร่หน้า - หลังหลวม
บทข042008สรค/1/9/502/9/25502/9/2550นอกวาระ สบค.บซ.สรคปลอกล้อ 3 ขวา หลวม
บซล444246บซร/65/8/5023/8/255023/8/2550นอกวาระสบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ เป็รถตกรางที่ รังสิต ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซล444245บซร/66/8/5023/8/255023/8/2550นอกวาระสบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ เป็รถตกรางที่ รังสิต ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท144011บซร/3/8/501/8/25501/8/2550นอกวาระ สบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ รถตกรางแคร่หลังชำรุด
บทต050106อด/004/12/4920/12/254920/12/2549PMวาระสบค.บซ.อดครบวาระ


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค233110บซจ/115/7/6013/1/25619/7/256013/1/2561นอกวาระ สบค.บซ. 
บตญ030408บซจ/109/12/6027/12/256016/12/256027/12/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต046124สบค/106/12/6019/12/256019/12/256019/12/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต050105บซจ/114/12/6018/12/256017/12/256018/12/2560วาระสบค.บซ. 
บทค449050บซจ/87/12/6015/12/256014/12/256015/12/2560วาระสบค.บซ. 
บทต046136บซจ/146/11/608/12/256025/11/25608/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046126สบค/100/12/607/12/25607/12/25607/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต000061สบค/100/7/601/12/256029/7/25601/12/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต046108บซจ/134/11/6024/11/256021/11/256024/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต045020สบค/105/11/6020/11/256020/11/256020/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046157สบค/104/11/6016/11/256016/11/256016/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039202สบค/103/11/6016/11/256016/11/256016/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039131สบค/100/11/6015/11/256015/11/256015/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039114สบค/101/11/6015/11/256015/11/256015/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039268บซจ/31/10/582/11/25609/10/25582/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039122สบค/102/10/6019/10/256019/10/256019/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยน 4 เพลา
บทต039171สบค/101/10/6018/10/256018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039277สบค/100/10/6018/10/256018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039176สบค/102/9/6028/9/256028/9/256028/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต045002สบค/111/12/5826/9/256024/12/255826/9/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต039119สบค/101/9/6023/9/256023/9/256023/9/2560วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046227บซจ/0118/7/5726/8/256010/7/255726/8/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทค446010สบค/62/6/5417/8/256022/6/255417/8/2560วาระหนัก สบค.บซ.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค126019สบค/40/7/5513/8/256024/7/255513/8/2560วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต039210สบค/100/8/603/8/25603/8/25603/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039165สบค/101/8/602/8/25602/8/25602/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต000123บซจ/37/8/5927/7/25608/8/255927/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039252สบค/102/6/6026/6/256026/6/256026/6/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค449048บซจ/112/6/6018/6/256017/6/256018/6/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต000014สบค/110/6/6014/6/256014/6/256014/6/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค442129สบค/24/6/608/6/25608/6/25608/6/2560วาระปานกลาง สบค.บซ.อัดจาระบีลูกปืนคอเพลา
บตญ025043บซจ/71/4/6015/4/256012/4/256015/4/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต039199บซจ/70/3/593/4/256013/3/25593/4/2560วาระสบค.บซ. 
บทต039126บซจ/226/3/603/4/256028/3/25603/4/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค433010บซจ/94/2/6024/3/256011/2/256024/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค433014บซจ/43/12/5924/3/25608/12/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค333006บซจ/37/11/5924/3/25604/11/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค333119บซจ/36/11/5924/3/25604/11/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทต000052สบค/100/2/6014/2/256014/2/256014/2/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
พห015177บซจ/17/2/607/2/25602/2/25607/2/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บตญ030251บซจ/183/1/6029/1/256024/1/256029/1/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทต048014บซจ/22/1/606/1/25604/1/25606/1/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต045005บซจ/209/11/599/12/255928/11/25599/12/2559นอกวาระ สบค.บซ.แคร่ร้าว,รอเปลื่ยนล้อ
บทต046161บซจ/314/2/5927/10/25592/3/255927/10/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บขส000247บซจ/47/10/5914/10/25598/10/255914/10/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บตญ030248บซจ/276/9/5912/10/255929/9/255912/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค233047สบค/100/10/597/10/25597/10/25597/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทค233069สบค/101/10/597/10/25597/10/25597/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทค233051สบค/112/9/5927/9/255927/9/255927/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทต039230บซจ/64/9/5911/9/25595/9/255911/9/2559วาระสบค.บซ.พื้นล้อ 3 ต่ำกว่าพิกัด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค233101สบค/5/9/595/9/25595/9/25595/9/2559วาระสบค.บซ.วาระ
บทค233066บซจ/87/2/591/9/255910/2/25591/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทต239029สบค/98/8/5925/8/255925/8/255925/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239004สบค/24/8/5924/8/255924/8/255924/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239016สบค/99/8/5924/8/255924/8/255924/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239065สบค/101/7/5912/7/255912/7/255912/7/2559วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239021สบค/100/7/595/7/25595/7/25595/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046015บซจ/216/4/5929/6/255928/4/255929/6/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.พื้นล้อต่ำ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต239024สบค/100/6/5928/6/255928/6/255928/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ030247บซจ/149/4/587/6/255924/4/25587/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ025137บซจ/274/2/587/6/255928/2/25587/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039216สบค/108/3/5929/3/255929/3/255929/3/2559วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046197บซจ/201/1/5825/3/255931/1/255825/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046222สบค/107/3/5923/3/255923/3/255923/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต050096บซจ/171/2/5914/3/255919/2/255914/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039154บซจ/297/2/595/3/255927/2/25595/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000048บซจ/4/3/593/3/25591/3/25593/3/2559วาระสบค.บซ.พื้นล้อระหว่างแคร่ต่างระดับ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค449083บซป/9/3/553/3/255910/3/25553/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.อุปกรณ์สูญหาย
บทต039266บซจ/206/2/591/3/255921/2/25591/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.ปลอกล้อ 1,3 ขวาหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต048028บซป/15/12/5520/1/255914/12/255520/1/2559นอกวาระ สบค.บซ.อุปกรณ์สูญหาย
บทค126069บซจ/35/4/577/1/25592/4/25577/1/2559วาระหนัก สบค.บซ.จานแคร่แตก,ฝากเก็บย่านจัด
บขต000151บซจ/249/9/585/10/255830/9/25585/10/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028077บซจ/208/6/5728/9/255824/6/255728/9/2558วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค725009บซจ/128/7/5819/8/255811/7/255819/8/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค333096บซจ/264/12/5716/8/255828/12/255716/8/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 2 ซ้าย,3,4 ซ้าย,ขวา ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค126042บซจ/146/3/5725/6/255817/3/255725/6/2558วาระหนัก สบค.บซ. 
บทต046174บซจ/204/5/583/6/255826/5/25583/6/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 1,2,3 บาง,ปลอกล้อ 4 ซ้ายหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค126021บซจ/158/8/5729/5/255823/8/255729/5/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค125016บซจ/252/3/5816/4/255828/3/255816/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046155บซจ/83/11/5720/3/255812/11/255720/3/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 3 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046203บซจ/108/2/5820/3/255810/2/255820/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ซ้าย,2 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046168บซจ/200/1/5818/3/255831/1/255818/3/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต039274สบค/98/8/5717/3/25585/8/255717/3/2558วาระสบค.บซ.ระบบห้ามล้อแคร่หน้าไม่มี
บทต046205บซจ/266/2/5828/2/255827/2/255828/2/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต045021บซจ/52/2/5812/2/25585/2/255812/2/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000203บซจ/10/11/575/11/25573/11/25575/11/2557นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028042บซจ/197/6/5728/10/255724/6/255728/10/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 4 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000126บซร/101/12/5420/10/255728/12/255420/10/2557วาระสบค.บซ.อุปกรณ์ห้ามล้อไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015113บซจ/59/8/5712/8/25578/8/255712/8/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015110สรค/6/9/5422/7/25577/9/255422/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต038008บซจ/187/7/5721/7/255718/7/255721/7/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028082บซจ/89/11/5611/7/25579/11/255611/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028027บซจ/158/12/567/7/255723/12/25567/7/2557วาระสบค.บซ.กาบเพลา,เหล็กกดหลังกาบเพลาล้อ 1,2,3,4 ขวาไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028063บซจ/15/9/563/7/25574/9/25563/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015131บซจ/221/1/5726/6/255722/1/255726/6/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028032บซจ/22/6/573/6/25573/6/25573/6/2557วาระสบค.บซ.ส่งตรวจสภาพดราฟเกียร์หน้า ที่ สบค.บซ.
บตญ025008บซจ/129/12/5623/5/255719/12/255623/5/2557อุบัติเหตุ สบค.บซ. 
บทต028090บซจ/139/2/5722/5/255715/2/255722/5/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000133บซจ/110/2/574/4/255711/2/25574/4/2557วาระสบค.บซ.วาระ หม้อสูบลมดูดไม่มี
บทข000033บซร/3/3/5628/3/25571/3/255628/3/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง ระยางห้ามล้อแคร่หน้าไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000235บซจ/41/3/577/3/25575/3/25577/3/2557นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง,ประตูบานที่ 4 ขวาคด
บซล444204บซร/48/11/5613/1/255715/11/255613/1/2557วาระสบค.บซ.วาระ บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ TPI
บตญ030114บซร/65/11/5620/12/255622/11/255620/12/2556นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150572บซจ/185/11/5619/12/255625/11/255619/12/2556วาระสบค.บซ.วาระ บังใบล้อ 1 ขวาบาง 5.0 มม. ล้อหนา 30 มม. ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ151052บซร/67/11/5614/12/255622/11/255614/12/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000239บซร/115/9/5618/11/255630/9/255618/11/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000150บซจ/23/10/5113/11/25566/10/255113/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000189บซป/64/3/5613/11/255629/3/255613/11/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขต000139บซร/55/11/5313/11/255621/11/255313/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.ชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขน000021บซร/43/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556นอกวาระ สบค.บซ.ปลอกล้อ 2 ซ้ายหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031030บซร/17/9/569/9/25565/9/25569/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031056บซร/16/9/569/9/25565/9/25569/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031032บซร/23/5/5619/8/255631/5/255619/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031035บซร/22/5/5619/8/255631/5/255619/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031041บซป/53/8/5613/8/255610/8/255613/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031091บซร/52/6/569/8/255629/6/25569/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028114บซจ/140/8/569/8/25568/8/25569/8/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031066บซร/1/5/5630/7/25564/5/255630/7/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031082บซร/19/7/5630/7/255626/7/255630/7/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028059บซป/61/5/5624/5/255624/5/255624/5/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000029บซป/63/3/5629/3/255629/3/255629/3/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000188บซร/44/9/5226/3/255614/9/255226/3/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031049บซร/48/2/562/3/255627/2/25562/3/2556นอกวาระ สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค233003สบค/24/7/5511/7/255511/7/255511/7/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ151696บซร/99/9/546/7/255525/9/25546/7/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บขถ000244บซร/70/5/5518/5/255515/5/255518/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028112บซป/11/2/555/5/25555/2/25555/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031067สบค/59/4/5525/4/255525/4/255525/4/2555วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บตญ030373สบค/57/4/5524/4/255524/4/255524/4/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค438008บซป/12/3/5510/3/255510/3/255510/3/2555นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค433124บซร/90/1/5526/1/255513/1/255526/1/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บตญ030306บซร/74/1/542/12/255428/1/25542/12/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บขต000132สรค/1/12/541/12/25541/12/25541/12/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บขถ000156สรค/56/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บซล444075สบค/11/11/5423/11/255423/11/255423/11/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทน000009บซร/60/9/5415/10/25548/9/255415/10/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ขข015034สบค/41/8/5430/8/255430/8/255430/8/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค233013สบค/02/8/542/8/25542/8/25542/8/2554วาระสบค.บซ.วาระ
บทค233023สบค/03/8/542/8/25542/8/25542/8/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
ตญ150505บซร/62/7/5422/7/255414/7/255422/7/2554วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต039113บซจ/22/7/5413/7/255413/7/255413/7/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต000020บซจ/77/4/5425/6/255420/4/255425/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000049บซจ/88/4/5425/6/255421/4/255325/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000121บซจ/26/4/5425/6/255411/4/255425/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต028043บซจ/12/6/548/6/25546/6/25548/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต028101บซจ/40/12/518/6/255415/12/25518/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000130บซจ/157/4/5427/5/255428/4/255427/5/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บทค429023บซร/59/3/5412/5/255411/3/255412/5/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต028095บซจ/83/4/5421/4/255420/4/255421/4/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บทค429009บซร/58/3/541/4/255411/3/25541/4/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต028100สบค/42/3/5428/3/255428/3/255428/3/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บซท031021บซร/52/3/5413/3/255411/3/255413/3/2554วาระสบค.บซ. 
บทค429010สบค/55/2/5421/2/255421/2/255421/2/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค429002บซจ/9/2/545/2/25544/2/25545/2/2554วาระสบค.บซ. 
บทค429031กค/18/11/5320/11/255320/11/255320/11/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค442035วผล/064/3/5320/9/25532/3/255320/9/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค429005บซร/58/12/528/8/255325/12/25528/8/2553วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
ตญ150104สบค/109/6/5330/6/255330/6/255330/6/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150010บซร/81/10/5120/6/255217/10/255120/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ151652บซร/80/6/5220/6/255218/6/255220/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150697บซร/79/6/5220/6/255218/6/255220/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค342122บซร/051/8/492/6/255211/8/25492/6/2552นอกวาระ สบค.บซ. 
บขส000167สบค/09/1/527/1/25527/1/25527/1/2552นอกวาระ สบค.บซ.ทดลองห้ามล้อ
บทต048086ฉบ/001/10/501/4/255111/10/25501/4/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.อุบัติเหตุ,ตรวจสภาพ,ประเมินราคาว่าจ้างซ่อม


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทต062017สบค/51/1/6116/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทต062061สบค/52/1/6116/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทต062101สบค/53/1/6116/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทค442090สบค/41/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อเสร็จ
บทต062145สบค/44/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทต062045บซจ/29/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อมา
บทต048196บซจ/23/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทต062111สบค/42/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทต062149สบค/43/1/6115/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทก247061สบค/40/1/6113/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทก250051สบค/34/1/6112/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลี่ยนล้อ 1 2 3 4
บทค449028สบค/35/1/6112/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคกลึงล้อเสร็จ
บทต046010บซจ/8/11/6012/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคกลึงล้อมา
บทต045035สบค/36/1/6112/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลี่ยนล้อ 1 2 3 4
บทค442070สบค/37/1/6112/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลี่ยนล้อ 1 2 3 4
บทก247032สบค/39/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลี่ยนล้อ 1 2 3 4
บทก247060สบค/31/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บขน000047สบค/29/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทต048109สบค/30/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลี่ยนล้อ 2
บทก250040สบค/32/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทก250041สบค/33/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทก250002สบค/27/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทก250012สบค/28/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทค442057สบค/25/1/619/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลื่ยนล้อ 1,3,4
บทต046001บซจ/16/12/589/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคเปลื่ยน friction
บทต046013บซจ/86/11/609/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทค433118สบค/17/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อเสร็จ
บทก250016สบค/18/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลี่ยนล้อ 3
บขน000055สบค/19/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บขน000065สบค/20/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บขน000083สบค/21/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทก247057สบค/23/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคป.FRICTION แคร่
บทต048015สบค/24/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บขน000002นซ/23/11/606/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทต050288สบค/16/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สบคอุปกรณ์ทุกส่วน
บทค442052บซจ/144/12/605/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคเปลี่ยนล้อ 3
บทต045032บซจ/146/12/605/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลี่ยนล้อ 1
บทต050076บซจ/127/12/605/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลื่ยนแท่งห้ามล้อ
บทต048005สบค/15/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคทดลองระบบห้ามล้อ
บขน000073สบค/14/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อมา
บขน000107สบค/6/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อมา
บขน000074สบค/7/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บขน000056สบค/8/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บขน000046สบค/9/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคกลึงล้อมา
บขน000076สบค/10/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคกลึงล้อมา
บทต000018สบค/11/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทต045004สบค/12/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทต039178สบค/13/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลื่ยน wear plate
บทค449040บซจ/130/12/603/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สบคกลึงล้อเสร็จ
บทต050326สบค/2/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อมา
บทต046132สบค/1/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บทค233010บซจ/105/8/603/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคเปลื่ยน BC
บขน000103สบค/3/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสบคกลึงล้อมา
บขน000088สบค/4/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา
บขน000086สบค/5/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สบคกลึงล้อมา