รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทค449084ลป./013/10/6018/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปทดลองระบบห้ามล้อ ยกรถถอดแคร่1-2. ป.ล้อ1-3. (ล้อสำรองใช้การ.ล้อ3ล้อกลึง ล้อ1-2 ล้อถอดออกจากรถ บทข.42231)
บทค333037ลป./018/10/6017/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปทดลองห้ามล้อ. ยกรถ-ป.ล้อ1 (สำรองใช้งาน.ล้อ2กับล้อ3สลับกัน) ป.coil.sping ของในแคร่ 2L. (ใช้coilsping. ของในรถบทค.433008 แทน) คาดสีปลอกล้อฯ1-4LR. ประกอบล้อ1-4. ใส่สลักยึดเหล็กขวางหม้อเพลาล้อ 3LR สลักเกลี่ยว=2. แหวนสปริง=2. อัดจารบีล้อ3LR. หยอดน้ำมันฯ
บทค233097ลป./029/10/6017/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ. อัดจารบี8หม้อ. ป.ขอพ่วง(B) ด้านหน้า-หลัง. สลักผ่ากลม=2 คาดสีปลอกล้อ1-4LR. หยอดน้ำมันฯ
บทค233062ลป./030/10/6016/10/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปทดลองระบบห้ามล้อ ยกรถถอดแคร่ 1-2 ป.สลักผ่าระยางห้ามล้อแคร่1-2 สลักผ่าแบบNo.2=10 สลักผ่ากลม=6 ป.สาแหรกรับระบบห้ามล้อแคร่ 2=1 ป.สลักยึดเต้ากันโคลงแคร่ 1LR สลักเกลียว=4 แหวนสปริง=4 กลับแท่งห้ามล้อฯ1-4 LR ประกอบแค
บทข042100ลป./031/10/6016/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ ยกรถเปลี่ยนล้อ 1-4 (ถอดล้อจากรถบทข. 042231.ป.แทน) ประกอบล้อ ใส่สลักเหล็กขวาง. หม้อเพลาล้อ 1-4 LR สลักเกลียว=8. แหวนสปริง.=8. หยอดน้ำมันฯ.
บทค333014ลป./028/10/6015/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปทำการทดลองห้ามล้อสูบ BC , KE ทำการปกติ หยอดน้ำมันฯ
บทค233115ลป./024/10/6015/10/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปยกรถถอดแคร่1,2 ป.ล้อ1 เอาล้อRB.1438 .ใส่ป.สลักผ่าระยางห้ามล้อ สลักผ่าแบนเบอ์2 = 12 สลักผ่ากลม1/2x2" = 12 ใส่แผ่นรองกรอบหลัง ขันสลักยึดเต้ากันโครง ใส่จุกอัดจาระบี =3 ยกรถประกอบแคร่ต่อราวห้ามล้อ ทดลองห้ามล้อ ฯ
บทค333090ลป./020/10/6014/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปทดลองห้ามล้อ ตอ่ท่อลมเข้าแอมตี้โหลด ทาสีสัณญาลักษน์ ทดลองห้ามล้อ หยอดน้ำมันฯ
บทค433019ลป./015/10/6012/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองห้ามล้อ อัดจารบี 8 หม้อ กลับแท่งห้ามล้อฯ 1-2 LR. หยอดน้ำมันฯ
บทค433008ลป./003/7/6012/10/2560ซ่อมเสร็จวาระหนัก ลปทดลองห้ามล้อ
บทค333120ลป./066/9/609/10/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปทดลองระบบห้ามล้อ อัดจาระบี 8 หม้อ ยกรถถอดแคร่ 1-2 ป
บทค333012ลป./001/10/609/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองสูบ อัดจารบี ใส่สลักยึดท่อจ่าย ใส่จุกอัดจาระบี 4 R หยอดน้ำมันฯ
บทค333120บซจ/20/8/598/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลป 
บทค333116ลป/050/9/607/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ อัดจาระบี 8 หม้อ ป. KE.582600 คาดสีปลอกล้อ ทดลองห้ามล้อ หยอดน้ำมันฯ
บทค233090ลป./011/10/605/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ ตรวจเติมจาระบี 8 หม้อคาดสีปลอกล้อ หยอดน้ำมัน
บทค333016ลป./008/6/605/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปยกรถถอดล้อ ออกเปลี่ยนล้อ1,RB.516 ,ล้อ2 RB.583,ล้อ3 RB.460,ล้อ4 RB.324 (ล้อเก่ากลึงมา) อัดจารบี 8 หม้อ ป.สลักยึดเหล็กขวางหม้อเพลา แซมแท่งห้ามล้อ 3,4 L,Rคาดสีปลอกล้อ ทดลองห้ามล้อ หยอดน้ำมันฯ
บทข042108ลป./007/10/604/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ ตรวจเติมจาระบี 8 หม้อคาดสีปลอกล้อ หยอดน้ำมัน
บทข042273ลป./008/10/604/10/2560ซ่อมเสร็จวาระลปทดลองระบบห้ามล้อ หยอดน้ำมัฯ
บทค449002ลป./068/9/603/10/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปทดลองห้ามล้อ ยกรถถอดแคร่ ป.สลักผ่าระยางห้ามล้อ ป.เชื่อมปุ่มร้อยห่วง 2 L,R ขันสลักยึดเต้ากันโครง 1-2 L,R อัดจาระบีล้อ 3 L,R ป.ขอพ่วงNห้น้า คาดสีปลอกล้อ า