รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทค442036ลป./021/12/608/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค449081ลป./009/12/608/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค449031ลป./08/11/607/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค442001ลป./019/12/607/12/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปป.KE-2 (654047)
บทค433017ลป./010/12/607/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 4 เดือนทุกรายการ /ป. KE-2 (1680007)
บทค449029ลป./016/12/606/12/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปตรวจซ่อมวาระ ปานกลาง ทุกรายการ
บทค442014ลป./015/12/606/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค233036ลป./017/12/606/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค233126ลป./018/12/606/12/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ ลปป.ล้อ1-2 แก้ไขท่าลมเล็กเข้า KE
บทค233091ลป./003/12/603/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ,เปลี่ยนขอพ่วงด้านหน้า
บทค233044ลป./005/12/603/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ
บทค233049ลป./004/12/603/12/2560ซ่อมเสร็จวาระลปตรวจซ่อมวาระ 8 เดือนทุกรายการ,เปลี่ยนขอพ่วงด้านหลัง
บทค233111ลป./010/10/602/12/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง ลปตรวจซ่อมวาระปานกลางทุกรายการ/เปลี่ยนล้อ 4 เพลา(บังใบบาง)