รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
ตญ150474รพ.หใ/041/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ150366รพ.หใ/039/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ151343รพ.หใ/040/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ151135รพ.หใ/042/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
บขต000160รพ.หใ/013/1/5610/1/255610/1/2556วาระสรจ.หใ.หใวาระ


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทข042106รพ.หใ/146/4/6011/4/256011/4/256011/4/2560วาระปานกลาง สรจ.หใ.วาระปานกลาง
บทข042062รพ.หใ/117/3/6024/3/256024/3/256024/3/2560นอกวาระ สรจ.หใ. 


รถมอบใช้การ