รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค433013สบค/3/7/6019/9/25603/7/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค442009บซจ/182/2/6019/9/256023/2/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค449069สบค/58/6/6018/9/256030/6/256018/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค433027บซจ/240/1/5916/9/256031/1/255916/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค449089บซจ/92/8/6029/8/256013/8/256029/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค433025บซจ/12/6/601/8/25602/6/25601/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442010บซจ/154/4/6028/7/256027/4/256028/7/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทค245030กค/919/9/608/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง กควาระปานกลาง
บทค245035กค/920/9/608/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทค248003กค/921/9/608/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทค248009กค/918/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทก250028กค/917/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทค449062กค/916/9/604/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทค126007กค/914/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ
บทค126017กค/915/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระกควาระ