รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทต045007บซจ/93/9/5926/6/25608/9/255926/6/2560วาระสรพ.ธบ.วาระ


รถมอบใช้การ