รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต039251บซจ/134/8/6023/8/256023/8/2560วาระหนัก สรพ.ธบ.สรควาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทข000047บซร/1/12/5623/8/25601/12/255623/8/2560วาระหนัก สรพ.ธบ. 
บทต045007บซจ/93/9/5926/6/25608/9/255926/6/2560วาระสรพ.ธบ.วาระ


รถมอบใช้การ