รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
ตญ150793ปพ./001/3/558/3/25558/3/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ปพวาระหนัก
ตญ150486ปพ./001/2/5516/2/255516/2/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ปพก้ามปูล้อ 1 ขวา หลวมรอการซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บตญ0250548/004/3/5916/3/255916/3/255916/3/2559วาระสรพ.ปพ.วาระ
บทข042080003/ปพ./2/5918/2/255918/2/255918/2/2559วาระสรพ.ปพ.ตรวจสภาพระบบห้ามล้อ
บตญ025075007/ปพ./5/5826/4/255826/4/255826/4/2558วาระหนัก สรพ.ปพ.ซ่อมอุปกรณ์ทุกส่วน
บตญ025067ปพ./006/10/5715/10/255715/10/255715/10/2557วาระสรพ.ปพ.อัดจาระบีหม้อเพลา 4 กก./ซ่อม/ทำความสะอาดหม้อสูบ/เปลี่ยนลิ้นระบายลม.2 ชุด/ตรวจซ่อมประตู/บันได/ทาสีขาวคาดปลอกล้อ/ทดลองระบบห้ามล้อ
พห015147ปพ./003/7/5717/7/255717/7/255717/7/2557วาระสรพ.ปพ.เปลี่ยนล้อพร้อมเพลา 1,2 เปลี่ยนแท่งห้ามล้อ 4 แท่ง,เปลี่ยนปากขอพ่วงหลัง 1 ปาก(เบลเยี่ยม)
บตญ030203บซจ/53/4/564/3/255716/4/25564/3/2557วาระหนัก สรพ.ปพ.ส่งต่างแขวงซ่อม
ตญ150980ปพ./011/7/5616/7/255616/7/255616/7/2556วาระสรพ.ปพ.ตรวจสูบ ทดลองห้ามล้อ
ตญ150140บซร/129/10/552/11/255530/10/25552/11/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
ตญ150421บซจ/97/9/522/12/255423/9/25522/12/2554วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บขต000048บซร/52/8/541/9/255429/8/25541/9/2554วาระหนัก สรพ.ปพ. 
บขต000054บซร/51/8/541/9/255429/8/25541/9/2554วาระหนัก สรพ.ปพ. 
ขข015068บซร/53/12/521/4/255425/12/25521/4/2554วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ150730บซร/258/8/521/11/255331/8/25521/11/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ151069บซจ/111/9/4921/10/255318/9/254921/10/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ขข015086บซร/59/8/535/9/255324/8/25535/9/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ150548บซจ/131/11/5227/11/255225/11/255227/11/2552วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ150588บซจ/135/11/5227/11/255225/11/255227/11/2552วาระหนักสรพ.ปพ.วาระหนัก


รถมอบใช้การ