ประกาศประจำวันที่ 28/1/2558 0:00:00 เเขวง บางซื่อ3
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11ส.8-16ชัยนันท์ เทพเทียมทัศน์(7)    
21524ตฤณ สมวัน(6)นรินทร์ อินทรยานยศ(6)   
31523/524ศิริพงษ์ จันทา    
41พ.     
51ป.102/141 เชาวน์ฤทธิ์ ชีพธรรม   
61604พิเชษฐ วงศ์เดือน    
71603     
81640 - ชค - บซปริญญา ประยงค์(7)    
91639 - บก - ชค ชาญวิทย์ ม่วงศรี(6)   
101639 - บซ - บก     
111พ.อนันต์ สุวรรณวงษ์    
121502รณชัย ทวีชัยการ    
131501อุดร ขำภู่    
141ด.170สุวรรณชัย สังข์เงิน    
151722 - จข - พบศักดิ์ชัย อินทรลักษณ์(7)    
161721 - พบ - จขสายชล เสงี่ยมโพธิ์(6)วินัย กิ่งพยอม(6)   
171ด.169 - บซ - พบรังสรรค์ วิรัชลาภ    
181พ.     
191146 ธนสร เหล่าพานิชกรนิทัศน์ อ่อนน่วม  
201145 สมาคม กลิ่นศรีสุขสุรินทร์ โกศลสมาคม กลิ่นศรีสุข 
211ส.8-16ราชันย์ อินนาคกชภูมิ ชนะวงศ์   
221ด.280จักรนารายณ์ ตามสีวัน(7)สำเริง จานทอง(7)   
231534/533 ธีรวัต ไชยวุฒิ(6)วีระ พันธ์บุรี  
241ด.279 ประชา มิ่งพรสมานสายชล เสงี่ยมโพธิ์(6)วิทยา ชวนชม 
251พ.     
261ส.ลำดวล วิกูล    
271ส.อภิชาติ แสงเพชร    
281ส.อภินันท์ แก้วมณี    
291ส.สุพจน์ สุขจิตร(7)    
301ส.มณฑล วีระเพ็ชร(6)    
311ส.     
321พ.     
331ป.146/51     
341722 - พบ - บซนิวัฒน์ วันแย้ม    
351721 - บซ - พบสถาพร เอี่ยมสุวรรณวินัย ทองสัมฤทธิ์   
361ส.8-16พิชิต ปิ่นแก้ว(7)    
371842ทวีศักดิ์ เรียบร้อยเจริญ(6) ประศาสน์ กำเนิดบุญสุระชัย ไวยาวัจกร 
381841สมเกียรติ ฮั้วเฮง ศักดิ์ชัย อินทรลักษณ์(7)รณชัย ทวีชัยการ 
391พ.     
4011048/145เชาวลิต ปิ่นแก้ว    
411522     
421521/522นิทัศน์ อ่อนน่วม    
431632  เกศรัตน์ เปลี่ยนเฉยเชาวน์ฤทธิ์ ชีพธรรมจัดขบวนพิเศษ
441   ทวีศักดิ์ เรียบร้อยเจริญ(6)สยาม ทรัพย์บุญมีจัดขบวนพิเศษ
451   รังสรรค์ วิรัชลาภธีรศักดิ์ นวลศรีจัดขบวนพิเศษ
461   มานพ สิงห์ยมลำดวล วิกูลจัดขบวนพิเศษ
4712801  สุวรรณชัย สังข์เงินธีระศักดิ์ เลิศวาสนาจัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
ธีรศักดิ์ ศรีภิรมย์ส.8-16
ประชา มิ่งพรสมานป.146/51
กาญจนะ แจ่มกระจ่างส.8-16
ราชศักดิ์ เหมกรณ์พักผ่อนประจำปี
วราวุธ สุขช่วยชูส.
วีระวัฒน์ วรวงศ์ส.
สมเกียรติ ฮั้วเฮงส.
สมชาย พิมานส.
สุรเดช คชานุภาพส.8-16
อรรถตะชัย วงศ์เดือนส.
เอกชัย บุญโสภาร.86