หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4018342ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4130541ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4206ป.536ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4206643ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4307629ออกจากสถานี าพ000017/1/2561 
4402พ.เปล่าออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4511พหุ541ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4511D/541ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
4556สป.ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
5106535ออกจากสถานี กค000017/1/2561 
5111555ออกจากสถานี ฉบ000017/1/2561 
5120635ออกจากสถานี ฉบ000017/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4025นวรซ่อมประจำวันกค000018/1/2561ตรวจประจำวัน
4402นวรซ่อมประจำวันกค000018/1/2561ตรวจประจำวัน
4511นวรซ่อมประจำวันกค000018/1/2561ตรวจประจำวัน
4556นวรซ่อมประจำวันกค000018/1/2561ตรวจประจำวัน