หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1011437ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
1018431ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
1022439ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
1032433ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
1046431ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
4018342ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
4107629ออกจากสถานี าพ000015/12/2560 
4150635ออกจากสถานี ฉบ000015/12/2560 
4150635ออกจากสถานี ฉบ000015/12/2560 
4204643ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
4226541ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
4534พหุ541ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
4534558ออกจากสถานี กค000015/12/2560 
5110536ออกจากสถานี ขอ000015/12/2560 
5118556ออกจากสถานี นค000015/12/2560 
5120532ออกจากสถานี ขอ000015/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1011นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560ใส่สลักปากขอพ่วง ด้าน 16 ใหม่ / ใส่สลักขั่วแบตเตอร์รี่เครื่อง 1 ใหม่
1022นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560ตรวจประจำวัน
4004นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560แก้ไขประตูห้องเครื่อง Cab 2 ด้าน ชค.ปิดไม่ได้
4005นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560ตรวจประจำวัน
4154นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560แก้ไข A 9 Cab 2 ลมรั่ว
4207นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560รอ Compressor (243 VC ) จำนวน 2 เครื่อง
4212นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560ตรวจประจำวัน
4219นวรซ่อมประจำวันกค000016/12/2560ตรวจประจำวัน