หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1016431ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
1022439ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
1036433ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
1040431ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
1047437ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
4204643ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
4210629ออกจากสถานี าพ000019/10/2560 
4307635ออกจากสถานี ฉบ000019/10/2560 
4409541ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
4516พหุ 541ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
4520D/541ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
5103535ออกจากสถานี กค000019/10/2560 
5110532ออกจากสถานี ขอ000019/10/2560 
5111556ออกจากสถานี นค000019/10/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4005วาระซ่อมประจำวันกค000020/10/2560 รอ comp 1 set จาก มส.
4207วาระซ่อมประจำวันกค000020/10/2560วาระ 6 เดือน / ถ่ายแคร้ง เลขที่ใบสั่งงานรถจักร 4207 ? 97686 ( ชม.ทำการ 9,458 )
4409นวรซ่อมประจำวันกค000020/10/2560หาสาเหตุ รอบค้าง เปลี่ยน Coil ve-ech ใหม่
4520นวรซ่อมประจำวันกค000020/10/2560ยกรถปลด-เปลี่ยน TM 1,2 เปลี่ยนกระโปรงลม TM 3,4 ใหม่