หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1022437ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
1031439ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
1032433ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
1036431ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
1048431ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
4004สป.ปป.ออกจากสถานี ปป000020/11/2560 
4022สป.ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
40251801ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
4038342ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
4224629ออกจากสถานี าพ000020/11/2560 
4408643ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
4503146ออกจากสถานี กค000020/11/2560 
4529635ออกจากสถานี ฉบ000020/11/2560 
45482102ออกจากสถานี หล000020/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4025นวรซ่อมประจำวันกค000021/11/2560ตรวจประจำวัน
4416นวรซ่อมประจำวันกค000021/11/2560หาสาเหตุไฟไม่ลง TM
4503วาระซ่อมประจำวันกค000021/11/2560วาระ 1 เดือน
4541นวรซ่อมประจำวันกค000021/11/2560ตรวจประจำวัน
4547นวรซ่อมประจำวันกค000021/11/2560ตรวจประจำวัน
5116นวรซ่อมประจำวันกค000021/11/2560ตรวจประจำวัน