หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1012431ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
1023431ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
1032439ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
1036433ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
4016สป.ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
4018342ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
4305635ออกจากสถานี ฉบ000020/9/2560 
4403643ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
4547641ออกจากสถานี กค000020/9/2560 
5103536ออกจากสถานี ขอ000020/9/2560 
5105532ออกจากสถานี ขอ000020/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1032นวรซ่อมประจำวันกค000021/9/2560ตรวจประจำวัน
4029นวรซ่อมประจำวันกค000021/9/2560ตรวจประจำวัน
4037นวรซ่อมประจำวันกค000021/9/2560Comp 2 ชำรุด / ปลด ส่ง มส.
4042นวรซ่อมประจำวันกค000021/9/2560แก้ไข Eng 2 ไฟไม่ Charge
4129วาระซ่อมประจำวันกค000021/9/2560วาระ 1 ปี / D 3 CAT เลขที่ใบสั่งงานรถจักร 4129 ? 94666 ( ชม.ทำการ ) / รอ RHD 4
4548นวรซ่อมประจำวันกค000021/9/2560ตรวจประจำวัน