หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1020439ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
1034437ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
1040431ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
1048439ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
4018342ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
4131629ออกจากสถานี าพ000019/1/2561 
4206643ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
4206ป.536ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
4228433ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
45052102ออกจากสถานี หล000019/1/2561 
5101635ออกจากสถานี ฉบ000019/1/2561 
5103532ออกจากสถานี ขอ000019/1/2561 
5106535ออกจากสถานี กค000019/1/2561 
5111555ออกจากสถานี ฉบ000019/1/2561 
5119558ออกจากสถานี นค000019/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4130นวรซ่อมประจำวันกค000020/1/2561ตรวจประจำวัน
4307วาระซ่อมประจำวันกค000020/1/2561วาระ 1 ปี D 2 / Co ใบสั่งงาน ? 106508 ( ชม.ทำการ ) / เปลี่ยน TS 1
4511นวรซ่อมประจำวันกค000020/1/2561ตรวจประจำวัน
4548นวรซ่อมประจำวันกค000020/1/2561ตรวจประจำวัน