หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5101831/832ออกจากสถานี ศช00151/4/2560