หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4119สป.ถึงสถานีชพ000017/11/2560 
4521สำรองถึงสถานีชพ000017/11/2560 
45351402ออกจากสถานี ชพ060017/11/2560 
4558445ออกจากสถานี ชพ063017/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4521วาระAซ่อมประจำวันชพ000017/11/2560วาระ 23 ทุกรายการ.TMครบ.