ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4040สป.ถึงสถานีชพ000023/9/2560 
4040สป.ถึงสถานีชพ000023/9/2560 
4124สำรองถึงสถานีชพ000023/9/2560 
4124สำรองถึงสถานีชพ000023/9/2560 
4523173ถึงสถานีชพ033023/9/2560 
4523173ถึงสถานีชพ033023/9/2560 
4560173ออกจากสถานี ชพ035023/9/2560 
4050445ออกจากสถานี ชพ063023/9/2560 
4230446ถึงสถานีชพ173023/9/2560 
4230446ถึงสถานีชพ173023/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4230วรท.ซ่อมประจำวันชพ000023/9/2560วาระประจำเที่ยว.
4523วรทซ่อมประจำวันชพ000023/9/2560วาระประจำเที่ยว.