หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4147สป.ถึงสถานีชพ000017/1/2561 
4522สำรองถึงสถานีชพ000017/1/2561 
4225445ออกจากสถานี ชพ063017/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4147นวรซ่อมประจำวันชพ000016/1/2561แก้ไขสายไฟTM.5 แตะโครง
4225วรทซ่อมประจำวันชพ000016/1/2561วาระประจำเที่ยว.