หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4007สป.ถึงสถานีชพ000019/10/2560 
4308สำรองถึงสถานีชพ000019/10/2560 
4006445ออกจากสถานี ชพ063019/10/2560 
4050446ถึงสถานีชพ174019/10/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4050วรทซ่อมประจำวันชพ000019/10/2560วาระประจำเที่ยว.