หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4130สป.ถึงสถานีชพ000014/12/2560 
45081402ออกจากสถานี ชพ060014/12/2560 
4129445ออกจากสถานี ชพ063014/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4112นวร.ซ่อมประจำวันชพ000014/12/2560ต่องาน*ประกอบสายไฟเข้าTM1-6
4503นวรซ่อมประจำวันชพ000014/12/2560Speed Meter ชำรุด,ทำความสะอาดหน้าComm.