ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4212109ถึงสถานีชม040519/10/2560ประจำเที่ยว
4212102ออกจากสถานี ชม063019/10/2560 
42279(พหุ)ถึงสถานีศล.- ชม.071519/10/2560ประจำเที่ยว
45099ถึงสถานีชม071519/10/2560ประจำเที่ยว
450513ถึงสถานีชม084019/10/2560ประจำเที่ยว
2126R8ออกจากสถานี ชม085019/10/2560 
2522R8ออกจากสถานี ชม085019/10/2560 
2543R8ออกจากสถานี ชม085019/10/2560 
1128R408ออกจากสถานี ชม093019/10/2560 
1129R408ออกจากสถานี ชม093019/10/2560 
1242R408ออกจากสถานี ชม093019/10/2560 
452751ถึงสถานีชม121019/10/2560ประจำเที่ยว
1251R407ถึงสถานีชม144519/10/2560ประจำเที่ยว
1135R407ถึงสถานีชม145519/10/2560ประจำเที่ยว
1239R407ถึงสถานีชม145519/10/2560ประจำเที่ยว
452752ออกจากสถานี ชม153019/10/2560 
450514ออกจากสถานี ชม.170019/10/2560 
4227พหุ 10ออกจากสถานี ชม.-อด.180019/10/2560 
450910ออกจากสถานี ชม.180019/10/2560 
2535R7ถึงสถานีชม194019/10/2560ประจำเที่ยว
2537R7ถึงสถานีชม194019/10/2560ประจำเที่ยว
2540R7ถึงสถานีชม194019/10/2560ประจำเที่ยว


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน