ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4043สป.น 10 ชม.ถึงสถานีชม.000014/12/2560 
4043สป.น 10 ชมออกจากสถานี ชม.000014/12/2560 
4131641ถึงสถานีชม023014/12/2560 
4407641(พหุ)ถึงสถานีศล.-ชม.023014/12/2560 
4407D.เปล่าออกจากสถานี ชม.- อด.030014/12/2560 
4304109ถึงสถานีชม041014/12/2560 
4304102ออกจากสถานี ชม063014/12/2560 
4152พหุ ข.9ถึงสถานีศล.- ชม.071514/12/2560 
45199ถึงสถานีชม071514/12/2560 
4401พหุ 13ถึงสถานีศล.-ชม.084014/12/2560 
451613ถึงสถานีชม084014/12/2560 
2127R8ออกจากสถานี ชม085014/12/2560 
2528R8ออกจากสถานี ชม085014/12/2560 
2531R8ออกจากสถานี ชม085014/12/2560 
1126R408ออกจากสถานี ชม093014/12/2560 
1128R408ออกจากสถานี ชม093014/12/2560 
1137R408ออกจากสถานี ชม093014/12/2560 
413551ถึงสถานีชม121014/12/2560 
4131642ออกจากสถานี ชม131014/12/2560 
1105R407ถึงสถานีชม144514/12/2560 
1213R407ถึงสถานีชม144514/12/2560 
1218R407ถึงสถานีชม144514/12/2560 
413552ออกจากสถานี ชม153014/12/2560 
4401พหุ14ออกจากสถานี ชม.-ศล.170014/12/2560 
451614ออกจากสถานี ชม.170014/12/2560 
4152พหุ ข.10ออกจากสถานี ชม.-อด.180014/12/2560 
451910ออกจากสถานี ชม.180014/12/2560 
2123R7ถึงสถานีชม194014/12/2560 
2515R7ถึงสถานีชม194014/12/2560 
2542R7ถึงสถานีชม194014/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน