ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4043สป.น 10 ชม.ถึงสถานีชม.000019/1/2561-แก้ไขหวีด ด้าน พขร.2 ไม่ดัง แก้ไขทวารหวีดหลวม
4043สป.น 10 ชมออกจากสถานี ชม.000019/1/2561 
4109641(พหุ)ถึงสถานีศล.-ชม.023019/1/2561วาระประจำเที่ยว
4305641ถึงสถานีชม023019/1/2561วาระประจำเที่ยว
4109D.เปล่าออกจากสถานี ชม.- อด.033019/1/2561 
4222109ถึงสถานีชม042019/1/2561วาระประจำเที่ยว
4305102ออกจากสถานี ชม063019/1/2561 
4124พหุ ข.9ถึงสถานีศล.- ชม.071519/1/2561วาระประจำเที่ยว
45229ถึงสถานีชม071519/1/2561วาระประจำเที่ยว
451013ถึงสถานีชม084019/1/2561วาระประจำเที่ยว
2122R8ออกจากสถานี ชม085019/1/2561 
2517R8ออกจากสถานี ชม085019/1/2561 
2538R8ออกจากสถานี ชม085019/1/2561 
1105R408ออกจากสถานี ชม093019/1/2561 
1108R408ออกจากสถานี ชม093019/1/2561 
1237R408ออกจากสถานี ชม093019/1/2561 
452751ถึงสถานีชม121019/1/2561วาระประจำเที่ยว
4222642ออกจากสถานี ชม131019/1/2561 
1102R407ถึงสถานีชม144519/1/2561วาระประจำเที่ยว
1218R407ถึงสถานีชม144519/1/2561วาระประจำเที่ยว
1231R407ถึงสถานีชม144519/1/2561วาระประจำเที่ยว
452752ออกจากสถานี ชม153019/1/2561 
451014ออกจากสถานี ชม.170019/1/2561 
4124พหุ ข.10ออกจากสถานี ชม.-อด.180019/1/2561 
452210ออกจากสถานี ชม.180019/1/2561 
2515R7ถึงสถานีชม194019/1/2561วาระประจำเที่ยว
2524R7ถึงสถานีชม194019/1/2561วาระประจำเที่ยว
2532R7ถึงสถานีชม194019/1/2561วาระประจำเที่ยว


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน