ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4147109ถึงสถานีชม040519/9/2560ประจำเที่ยว
4147102ออกจากสถานี ชม063019/9/2560ประจำเที่ยว
41369(พหุ)ถึงสถานีศล.- ชม.071519/9/2560ประจำเที่ยว
45219ถึงสถานีชม071519/9/2560ประจำเที่ยว
2518R8ออกจากสถานี ชม085019/9/2560ประจำเที่ยว
2523R8ออกจากสถานี ชม085019/9/2560ประจำเที่ยว
2537R8ออกจากสถานี ชม085019/9/2560ประจำเที่ยว
441113ถึงสถานีชม085519/9/2560ประจำเที่ยว
4547D.เปล่าออกจากสถานี ชม.- อด.090819/9/2560ประจำเที่ยว
1122R408ออกจากสถานี ชม093019/9/2560ประจำเที่ยว
1135R408ออกจากสถานี ชม093019/9/2560ประจำเที่ยว
1251R408ออกจากสถานี ชม093019/9/2560ประจำเที่ยว
455851ถึงสถานีชม121019/9/2560ประจำเที่ยว
1128R407ถึงสถานีชม144519/9/2560ประจำเที่ยว
1218R407ถึงสถานีชม145519/9/2560ประจำเที่ยว
1246R407ถึงสถานีชม145519/9/2560ประจำเที่ยว
455852ออกจากสถานี ชม153019/9/2560ประจำเที่ยว
441114ออกจากสถานี ชม.170019/9/2560ประจำเที่ยว
4136พหุ 10ออกจากสถานี ชม.-อด.180019/9/2560ประจำเที่ยว
452110ออกจากสถานี ชม.180019/9/2560ประจำเที่ยว
2518R7ถึงสถานีชม194019/9/2560ประจำเที่ยว
2523R7ถึงสถานีชม194019/9/2560ประจำเที่ยว
2537R7ถึงสถานีชม194019/9/2560ประจำเที่ยว


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน