หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4511109ถึงสถานีชม040515/11/2560 
4511102ออกจากสถานี ชม063015/11/2560 
4306พหุ ข.9ถึงสถานีศล.- ชม.071515/11/2560 
45169ถึงสถานีชม071515/11/2560 
2518R8ออกจากสถานี ชม085015/11/2560 
2525R8ออกจากสถานี ชม085015/11/2560 
2543R8ออกจากสถานี ชม085015/11/2560 
1105R408ออกจากสถานี ชม093015/11/2560 
1218R408ออกจากสถานี ชม093015/11/2560 
1231R408ออกจากสถานี ชม093015/11/2560 
453313ถึงสถานีชม104515/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน