ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
454383ถึงสถานีตร065911/1/2561 
4523173ถึงสถานีธำ083011/1/2561 
4102167ถึงสถานีกต090011/1/2561 
4523174ออกจากสถานี ทส143911/1/2561 
4102168ออกจากสถานี ทส150211/1/2561 
454786ออกจากสถานี ทส161511/1/2561 
4029สปถึงสถานีทส235911/1/2561 
4407169ถึงสถานีทส235911/1/2561 
454384ออกจากสถานี ทส235911/1/2561 
454785ถึงสถานีทส235911/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037สปซ่อมประจำวัน 23596/1/2561วท
4512789ซ่อมประจำวัน 23596/1/2561หาสาเหตุรถจักรไม่มีกำลัง