ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
450683ถึงสถานีตร065911/10/2560 
4410173ถึงสถานีธำ083011/10/2560 
4103167ถึงสถานีกต090011/10/2560 
451286ออกจากสถานี ทส105911/10/2560 
4103168ออกจากสถานี ทส150211/10/2560 
4550174ออกจากสถานี ทส151511/10/2560 
4025สปถึงสถานีทส235911/10/2560 
450684ออกจากสถานี ทส235911/10/2560 
451285ถึงสถานีธำ235911/10/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4025สปซ่อมประจำวัน 235911/10/2560