ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
455683ถึงสถานีตร06595/12/2560 
4212173ถึงสถานีธำ08305/12/2560 
4221167ถึงสถานีกต09005/12/2560 
452286ออกจากสถานี ทส10595/12/2560 
452286ออกจากสถานี ทส10595/12/2560 
4221168ออกจากสถานี ทส15025/12/2560 
4221168ออกจากสถานี ทส15025/12/2560 
4212174ออกจากสถานี ทส15155/12/2560 
4212174ออกจากสถานี ทส15155/12/2560 
4037สปถึงสถานีทส23595/12/2560 
452285ถึงสถานีทส23595/12/2560 
455684ออกจากสถานี ทส23595/12/2560 
455684ออกจากสถานี ทส23595/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037สปซ่อมประจำวัน 23596/12/2560วท
4413778/767ซ่อมประจำวัน 23596/12/2560Qvea หลวม แก้ใขValve ลม Vecp
453537ซ่อมประจำวัน 23596/12/2560ไฟรั่วเข้าEWR2 พบ DIODE RT46ทะลุ