ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
455183ถึงสถานีตร065914/1/2561 
4548173ถึงสถานีธำ083014/1/2561 
4220167ถึงสถานีกต090014/1/2561 
4548174ออกจากสถานี ทส143914/1/2561 
4220168ออกจากสถานี ทส150214/1/2561 
453386ออกจากสถานี ทส161514/1/2561 
4029สปถึงสถานีทส235914/1/2561 
453385ถึงสถานีทส235914/1/2561 
455184ออกจากสถานี ทส235914/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037สปซ่อมประจำวัน 23596/1/2561วท
4512789ซ่อมประจำวัน 23596/1/2561หาสาเหตุรถจักรไม่มีกำลัง