ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4149485/486ถึงสถานีปด-าต/าต-ปด043530/9/2560 
4303254ถึงสถานีงส-ธบ161030/9/2560 
4017259ถึงสถานีธบ-าต235930/9/2560 
4047260ถึงสถานีาต-ธบ235930/9/2560 
4153252/251ถึงสถานีจข-ธบ/ธบ-จข235930/9/2560 
4301352/351ถึงสถานี 235930/9/2560 
4308255ถึงสถานีธบ-งส235930/9/2560 
4404257/258ถึงสถานีธบ-าต/าต-ธบ235930/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4004ข.352ซ่อมประจำวันธบ071014/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4038ข.260ซ่อมประจำวันธบ075914/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4403ข.252ซ่อมประจำวันธบ085914/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4404ข.254ซ่อมประจำวันธบ102014/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4303ข.258ซ่อมประจำวันธบ175014/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน