ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4008485/486ถึงสถานีปด-าต/าต-ปด043511/12/2560 
4307257/258ถึงสถานีธบ-าต/าต-ธบ075011/12/2560 
4011260/259ถึงสถานีาต-ธบ/ธบ-าต102511/12/2560 
4415252/251ถึงสถานีจข-ธบ/ธบ-จข105511/12/2560 
4546352/351ถึงสถานีรร-ธบ/ธบ-รร 135511/12/2560 
4550254ถึงสถานีงส-ธบ161011/12/2560 
4404255ถึงสถานีธบ-งส235911/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4415ข.352ซ่อมประจำวันธบ071014/12/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4119ข.260ซ่อมประจำวันธบ102514/12/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4546ข.252ซ่อมประจำวันธบ105514/12/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4404ข.254ซ่อมประจำวันธบ161014/12/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4301ข.258ซ่อมประจำวันธบ174014/12/2560ตรวจทำวาระประจำวัน