ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4011485/486ถึงสถานีปด-าต/าต-ปด043518/11/2560 
4136257/258ถึงสถานีธบ-าต/าต-ธบ075018/11/2560 
4415252/351ถึงสถานีจข-ธบ/ธบ-รร105518/11/2560 
4130254ถึงสถานีงส-ธบ161018/11/2560 
4008259ถึงสถานีธบ-าต235918/11/2560 
4041260ถึงสถานีาต-ธบ235918/11/2560 
4103352/251ถึงสถานีรร-ธบ/ธบ-จข 235918/11/2560 
4404255ถึงสถานีธบ-งส235918/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4131ข.352ซ่อมประจำวันธบ071021/7/2560 
4038ข.260ซ่อมประจำวันธบ075921/7/2560 
4536ข.252ซ่อมประจำวันธบ085921/7/2560 
4152ข.254ซ่อมประจำวันธบ102021/7/2560 
4408ข.258ซ่อมประจำวันธบ175021/7/2560