ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4017485/486ถึงสถานีปด-าต/าต-ปด043520/8/2560 
4134352ถึงสถานีรร-ธบ050020/8/2560 
4404257/258ถึงสถานีธบ-าต/าต-ธบ050020/8/2560 
4405255ถึงสถานีธบ-งส072520/8/2560 
4218260ถึงสถานีาต-ธบ102520/8/2560 
4414252/351ถึงสถานีจข-ธบ/ธบ-จข105520/8/2560 
4529254ถึงสถานีงส-ธบ161020/8/2560 
4543352/251ถึงสถานีรร-ธบ/ธบ-จข162020/8/2560 
4029259ถึงสถานีธบ-าต192020/8/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4226ข.352ซ่อมประจำวันธบ07105/6/2560วาระ A2
4017ข.260ซ่อมประจำวันธบ07595/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4403ข.252ซ่อมประจำวันธบ08595/6/2560ทำวาระ C4
4212ข.254ซ่อมประจำวันธบ10205/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน
4153ข.258ซ่อมประจำวันธบ17505/6/2560ตรวจทำวาระประจำวัน