ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4008485/486ถึงสถานีปด-าต/าต-ปด04359/1/2561 
4307352/ตป.ธบ. - บซ.ถึงสถานีรร.ธบ/ตป.ธบ.-บซ07009/1/2561 
4135351ถึงสถานีธบ-รร07159/1/2561 
4149255ถึงสถานีธบ-งส07259/1/2561 
4223252/251ถึงสถานีจข-ธบ/ธบ-จข07309/1/2561 
4014สับเปลี่ยน 08.00น.- 24.00น.ถึงสถานีธบ.08009/1/2561 
4103257/258ถึงสถานีรร-ธบ/ธบ-าต/าต-ธบ10559/1/2561 
4560ตป.บซ.-ธบถึงสถานีบซ.-ธบ10559/1/2561 
4110254ถึงสถานีงส-ธบ16109/1/2561 
4005260/259ถึงสถานีาต-ธบ/ธบ-จข23599/1/2561 
4011สำรองใช้การ พบ.ถึงสถานีพบ.23599/1/2561 
4016สำรองใช้การ ธบ.ถึงสถานีธบ.23599/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
3118นวร.ซ่อมประจำวันธบ07001/1/2561หาสาเหตุมีแรงดันในกรองหล่อลื่นมาก
79นวร.ส่ง มส.ซ่อมประจำวันธบ07001/1/2561ส่ง มส.ถอดเปลี่ยนเพลาล้อ 3 เพลา พื้นล้อเข้าพิกัด
4307ข.352ซ่อมประจำวันธบ07101/1/2561ตรวจทำวาระประจำวัน
4011ข.260ซ่อมประจำวันธบ10251/1/2561ตรวจทำวาระประจำวัน
4110ข.252ซ่อมประจำวันธบ10551/1/2561ตรวจทำวาระประจำวัน
4551ข.254ซ่อมประจำวันธบ16101/1/2561ตรวจทำวาระประจำวัน
4225ข.258ซ่อมประจำวันธบ17401/1/2561ตรวจทำวาระประจำวัน