หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4224634ถึงสถานีบซ00481/4/2560 
4106201ออกจากสถานี บซ09151/4/2560 
4529109ออกจากสถานี บซ09351/4/2560 
4034811ออกจากสถานี บซ10591/4/2560 
4040891ออกจากสถานี บซ11551/4/2560 
40012101/2102ถึงสถานีบซ12301/4/2560 
4113171ออกจากสถานี บซ12301/4/2560 
451831ออกจากสถานี บซ12301/4/2560 
4539722ถึงสถานีบซ13201/4/2560 
455037ออกจากสถานี บซ13301/4/2560 
4137173ออกจากสถานี บซ15001/4/2560 
4201167ออกจากสถานี บซ15351/4/2560 
45229ออกจากสถานี บซ15401/4/2560 
453485ออกจากสถานี บซ17341/4/2560 
4415139ออกจากสถานี บซ18141/4/2560 
452013ออกจากสถานี บซ18451/4/2560 
4550136ถึงสถานีบซ20051/4/2560 
4040891/892ถึงสถานีบซ23051/4/2560 
4106146ถึงสถานีบซ23501/4/2560 
4008ตป.ถึงสถานีบซ23591/4/2560 
4015702ถึงสถานีบซ23591/4/2560 
4034811/812ถึงสถานีบซ23591/4/2560 
4120107ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
4201102ถึงสถานีบซ23591/4/2560 
4211133ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
4403141ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
4408145ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
450367ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
451023ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
451351ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
45151607ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
451625ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 
4558กค.ออกจากสถานี บซ23591/4/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4105กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Roller Tappet 13,14 ขาดคา
4129กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Cut TM.2,6 ท่อน้ำเข้า Turbo.1 ชำรุด
4142กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TM.4 ปลด TM.2,5 a Low
4201กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เปลี่ยน Water Pump 2 ระบบ หาสาเหตุน้ำลง Crankเข้าวาระ 2 ปี
4206กักซ่อม รอส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ALTP ชำรุดเข้าทำสีเสร็จแล้วสลับแคร่ 4307 แคร่เทียม
4208กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Valve ทรุดหลายสูบ Turbo1,2 ชำรุด
4216กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TM.1,5 Cut ล้อ 4,5 ล้อ บาง เข้าวาระ 1 ปี
4217กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555หาสาเหตุน้ำลงสูบ Turbo.2 ชำรุด
4224กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2 ปี
4229กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ล้อ 4 R หลวม
4302กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2ปี
4304กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4308กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ยก IP เปลี่ยนใหม่
4407กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ล้อ 5 R หลวมเปลี่ยน Turbo.2 ยกหัวสูบ Comp
4408กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ยก Liner สูบ 9 ยกรังผึ้งทำความสะอาดแก้ไขน้ำร้อน วาระ 2 ปี
4505กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ปลอกล้อ 2 L หลวม
4509กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555กระโปรง Gear ล้อ 2 แตก
4517กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เฟือง Gear Wheel ล้อ 4 แตกล้อ 4 แผลแคร่ 1 แผลพรุน
4525กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Eng.1 ยก Liner สูบ 2 L
4528กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้า Load Test
4530กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ขอพ่วง Cab 1 ชำรุด
4532กักซ่อม รอส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2 ปีเสร็จแล้วแคร่เทียม
4534กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4546กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4549กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ปลด TM 3 TM.5 หาสาเหตุ Eng.2 ไฟไม่ลง
4554กักซ่อม ส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Eng.2 เฟือง Fly Wheel ชำรุด
4556กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TA.2 Low แคร่เทียม
4560กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Cut TM 4,5 วาระ 2 ปี