ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
411586ถึงสถานีบซ001520/7/2560 
4404146ถึงสถานีบซ004820/7/2560 
4405142ถึงสถานีบซ053020/7/2560 
4142174ถึงสถานีบซ061520/7/2560 
4120168ถึงสถานีบซ071020/7/2560 
4524108ถึงสถานีบซ071020/7/2560 
452026ถึงสถานีบซ081620/7/2560 
451110ถึงสถานีบซ090120/7/2560 
4551134ถึงสถานีบซ091020/7/2560 
451684ถึงสถานีบซ104020/7/2560 
421952ถึงสถานีบซ105020/7/2560 
410238ถึงสถานีบซ114020/7/2560 
4207722ถึงสถานีบซ132020/7/2560 
4034ร211ถึงสถานีบซ133420/7/2560 
4006490/489ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4010สป มนถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4014มส-บซถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4026891/892ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4039สป.1ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4043สป.2ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4112202ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4137170ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
422168ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4306136ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
450632ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
45101607ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
45101608ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
451414ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
452224ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
45292102ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4531140ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4545172ถึงสถานีบซ235920/7/2560 
4547102ถึงสถานีบซ235920/7/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4105กักซ่อม นอกวาระ ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Roller Tappet 13,14 ขาดคา
4129กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Cut TM.2,6 ท่อน้ำเข้า Turbo.1 ชำรุด
4142กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TM.4 ปลด TM.2,5 a Low
4201กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เปลี่ยน Water Pump 2 ระบบ หาสาเหตุน้ำลง Crankเข้าวาระ 2 ปี
4206กักซ่อม รอส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ALTP ชำรุดเข้าทำสีเสร็จแล้วสลับแคร่ 4307 แคร่เทียม
4208กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Valve ทรุดหลายสูบ Turbo1,2 ชำรุด
4216กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TM.1,5 Cut ล้อ 4,5 ล้อ บาง เข้าวาระ 1 ปี
4217กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555หาสาเหตุน้ำลงสูบ Turbo.2 ชำรุด
4224กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2 ปี
4229กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ล้อ 4 R หลวม
4302กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2ปี
4304กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4308กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ยก IP เปลี่ยนใหม่
4407กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ล้อ 5 R หลวมเปลี่ยน Turbo.2 ยกหัวสูบ Comp
4408กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ยก Liner สูบ 9 ยกรังผึ้งทำความสะอาดแก้ไขน้ำร้อน วาระ 2 ปี
4505กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ปลอกล้อ 2 L หลวม
4509กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555กระโปรง Gear ล้อ 2 แตก
4517กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เฟือง Gear Wheel ล้อ 4 แตกล้อ 4 แผลแคร่ 1 แผลพรุน
4525กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Eng.1 ยก Liner สูบ 2 L
4528กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้า Load Test
4530กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ขอพ่วง Cab 1 ชำรุด
4532กักซ่อม รอส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555วาระ 2 ปีเสร็จแล้วแคร่เทียม
4534กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4546กักซ่อม บริษัทซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555เข้าทำสี
4549กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555ปลด TM 3 TM.5 หาสาเหตุ Eng.2 ไฟไม่ลง
4554กักซ่อม ส่ง มส ซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Eng.2 เฟือง Fly Wheel ชำรุด
4556กักซ่อม นอกวาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555TA.2 Low แคร่เทียม
4560กักซ่อม วาระซ่อมประจำวันบซ23592/11/2555Cut TM 4,5 วาระ 2 ปี