ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1105407ออกจากสถานี นว.050012/1/2561 
1108407ออกจากสถานี นว.050012/1/2561 
1237407ออกจากสถานี นว.050012/1/2561 
4110212ออกจากสถานี ตห.053012/1/2561 
1118401ออกจากสถานี ลบ.060012/1/2561 
1133401ออกจากสถานี ลบ.060012/1/2561 
1136401ออกจากสถานี ลบ.060012/1/2561 
5101652ออกจากสถานี ปพ.070012/1/2561 
5101651ถึงสถานีปพ.070012/1/2561 
1118402ถึงสถานีลบ.184512/1/2561 
1133402ถึงสถานีลบ.184512/1/2561 
1136402ถึงสถานีลบ.184512/1/2561 
4050211ถึงสถานีตห.193012/1/2561 
1128408ถึงสถานีปพ203012/1/2561 
1137408ถึงสถานีปพ.203012/1/2561 
1251408ถึงสถานีปพ.203012/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4211สำรองซ่อมประจำวันปพ.070012/1/2561วาระประจำเที่ยว
44051301/2ซ่อมประจำวันปพ.070012/1/2561วาระประจำเที่ยว
5101651ซ่อมประจำวันปพ.070012/1/2561วาระประจำเที่ยว
1128408ซ่อมประจำวันปพ204012/1/2561วาระประจำเที่ยว
1137408ซ่อมประจำวันปพ.204012/1/2561วาระประจำเที่ยว
1251408ซ่อมประจำวันปพ204012/1/2561วาระประจำเที่ยว