ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1136407ออกจากสถานี นว.05008/4/2560 
1219407ออกจากสถานี นว.05008/4/2560 
1220407ออกจากสถานี นว.05008/4/2560 
4119212ออกจากสถานี ตห.05308/4/2560 
1140401ออกจากสถานี ลบ.06008/4/2560 
1240401ออกจากสถานี ลบ.06008/4/2560 
1256401ออกจากสถานี ลบ.06008/4/2560 
1140402ถึงสถานีลบ.18458/4/2560 
1240402ถึงสถานีลบ.18458/4/2560 
1256402ถึงสถานีลบ.18458/4/2560 
4119211ถึงสถานีตห.19308/4/2560 
1101408ถึงสถานีปพ.20308/4/2560 
1111408ถึงสถานีปพ.20308/4/2560 
1130408ถึงสถานีปพ20308/4/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
40301303ซ่อมประจำวันปพ.07008/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4120สำรองซ่อมประจำวันปพ.07008/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
45159ซ่อมประจำวันปพ08008/4/2560eng 2น้ำร้อนไฟไม่ลงTM ใช้ดีเซล 4120 ทำการแทนที่ ปพ.
1101408ซ่อมประจำวันปพ20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1111408ซ่อมประจำวันปพ.20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1130408ซ่อมประจำวันปพ20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว