ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1128407ออกจากสถานี นว.050013/1/2561 
1137407ออกจากสถานี นว.050013/1/2561 
1251407ออกจากสถานี นว.050013/1/2561 
4050212ออกจากสถานี ตห.053013/1/2561 
1118401ออกจากสถานี ลบ.060013/1/2561 
1133401ออกจากสถานี ลบ.060013/1/2561 
1136401ออกจากสถานี ลบ.060013/1/2561 
5110652ออกจากสถานี ปพ.070013/1/2561 
5110651ถึงสถานีปพ.070013/1/2561 
1118402ถึงสถานีลบ.184513/1/2561 
1133402ถึงสถานีลบ.184513/1/2561 
1136402ถึงสถานีลบ.184513/1/2561 
4210211ถึงสถานีตห.193013/1/2561 
1105408ถึงสถานีปพ.203013/1/2561 
1108408ถึงสถานีปพ.203013/1/2561 
1237408ถึงสถานีปพ203013/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4211สำรองซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
44051301/2ซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
5110651ซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
21223ซ่อมประจำวันปพ.105013/1/2561เครื่อง PGU ดับ ทำการ Start ใหม่ ทำงานปกติ ท่อลมระหว่าง กซข.ป.2538-2122 หลุดทำการต่อให้ใหม่เรียบร้อยทำขบวนต่อได้
1105408ซ่อมประจำวันปพ.204013/1/2561วาระประจำเที่ยว
1108408ซ่อมประจำวันปพ204013/1/2561วาระประจำเที่ยว
1237408ซ่อมประจำวันปพ204013/1/2561วาระประจำเที่ยว