ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1128407ออกจากสถานี นว.05001/9/2560 
1218407ออกจากสถานี นว.05001/9/2560 
1246407ออกจากสถานี นว.05001/9/2560 
4307212ออกจากสถานี ตห.05301/9/2560 
1133401ออกจากสถานี ลบ.06001/9/2560 
1219401ออกจากสถานี ลบ.06001/9/2560 
1224401ออกจากสถานี ลบ.06001/9/2560 
5111652ออกจากสถานี ปพ.07001/9/2560 
5111651ถึงสถานีปพ.07001/9/2560 
1133402ถึงสถานีลบ.18451/9/2560 
1219402ถึงสถานีลบ.18451/9/2560 
1224402ถึงสถานีลบ.18451/9/2560 
4408211ถึงสถานีตห.19301/9/2560 
1129408ถึงสถานีปพ.20301/9/2560 
1131408ถึงสถานีปพ.20301/9/2560 
1242408ถึงสถานีปพ20301/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4408สำรองซ่อมประจำวันปพ.07001/9/2560ทำวาระประจำเที่ยว
5111651ซ่อมประจำวันปพ.07001/9/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4008211ซ่อมประจำวันปพ.12551/9/2560Eng.2 MG ground Eng.1 ไฟไม่ชาร์จ Aux ชำรุด
1129408ซ่อมประจำวันปพ20401/9/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1131408ซ่อมประจำวันปพ.20401/9/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1242408ซ่อมประจำวันปพ20401/9/2560ทำวาระประจำเที่ยว