ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4217629 กค.-พล.ถึงสถานีพล.041918/10/2560 
4307635 กค.-พล.ถึงสถานีพล.053018/10/2560 
1105403ออกจากสถานี พล.055518/10/2560 
1115403ออกจากสถานี พล.055518/10/2560คันนำ
1218403ออกจากสถานี พล.055518/10/2560 
4420202ออกจากสถานี พล.060518/10/2560 
45531306ออกจากสถานี พล.061618/10/2560 
4210630ออกจากสถานี พล.083418/10/2560 
44073302ออกจากสถานี พล.091518/10/2560ไปเปลี่ยนล้อที่ หด.รถ บทค 233074
1121401ถึงสถานีพล.105518/10/2560คันนำ
1139401ถึงสถานีพล.105518/10/2560 
1256401ถึงสถานีพล.105518/10/2560 
4307636ออกจากสถานี พล.112018/10/2560 
45531305บะ.-พลถึงสถานีพล.120318/10/2560 
1121402ออกจากสถานี พล.134518/10/2560 
1139402ออกจากสถานี พล.134518/10/2560 
1256402ออกจากสถานี พล.134518/10/2560คันนำ
44073301ถึงสถานีพล.150218/10/2560 
4110201 กท.-พล.ถึงสถานีพล.175918/10/2560 
1105410ถึงสถานีพล.181018/10/2560คันนำ
1131410ถึงสถานีพล.181018/10/2560 
1218410ถึงสถานีพล.181018/10/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4407รอทำขบวนซ่อมประจำวันพล.080018/10/2560รถจักรGround ตรวจสอบพบ Tm 3 สายไฟเข้า Tm หลุดแก้ไขปกติ