หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5112635 กค.-พล.ถึงสถานีพล.034515/12/2560CSR
4227629 กค.-พล.ถึงสถานีพล.043715/12/2560Tm6ลูก
1239403ออกจากสถานี พล.055515/12/2560 
1243403ออกจากสถานี พล.055515/12/2560 
1251403ออกจากสถานี พล.055515/12/2560คันนำ
4403202 ( 1 )ออกจากสถานี บะ.-พล.060515/12/2560Tm6ลูก
4133630 ( 1 )ออกจากสถานี พล.080715/12/2560Tm6ลูก


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน