หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4205635 กค.-พล.ถึงสถานีพล.030515/1/2561Tm6ลูก
1102403ออกจากสถานี พล.055515/1/2561 
1218403ออกจากสถานี พล.055515/1/2561 
1231403ออกจากสถานี พล.055515/1/2561คันนำ
4308202 ( 1 )ออกจากสถานี บะ.-พล.060515/1/2561Tm6ลูก
4130629 กค.-พล.ถึงสถานีพล.071515/1/2561Tm6ลูก
4130630 ( 1 )ออกจากสถานี พล.082015/1/2561Tm6ลูก
1118401ถึงสถานีพล.105515/1/2561คันนำ
1133401ถึงสถานีพล.105515/1/2561 
1136401ถึงสถานีพล.105515/1/2561 
4205636 ( 1 )ออกจากสถานี พล.114915/1/2561Tm6ลูก
1118402ออกจากสถานี พล.134715/1/2561 
1133402ออกจากสถานี พล.134715/1/2561คันนำ
1136402ออกจากสถานี พล.134715/1/2561 
4307201 กท.-พล.ถึงสถานีพล.175915/1/2561Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )
1102410ถึงสถานีพล.181415/1/2561คันนำ
1218410ถึงสถานีพล.181415/1/2561 
1231410ถึงสถานีพล.181415/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1118401/2ซ่อมประจำวันพล000015/1/2561ล้อที่ 1 ซ้ายแท่งห้ามล้อบาง / เปลื่ยนแท่งห้ามล้อ 1 แท่ง
4042643ซ่อมประจำวันพล.000015/1/2561สำรอง สป. ที่ พล.
4416635(1)ซ่อมประจำวันพล000015/1/2561ตรวจซ่อมที่ พล. ( ชารจ์ไฟBatt )
4418201ซ่อมประจำวันพล000015/1/2561ใส่น็อตยึดเพลาขับTm Bower =4ตัว ( ทำ ข.202/15มค.61 )
74Hasซ่อมประจำวันพล.000015/1/2561สป. ที่ พล.