ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4136234ออกจากสถานี ลช04478/1/2561ลช.-สร.-กท.
451925ถึงสถานีนค07128/1/2561กท.-นค.
4528133ถึงสถานีนค09308/1/2561กท.-นค.
4403428ถึงสถานีรส12118/1/2561อน.-รส.
4403427ออกจากสถานี รส14208/1/2561รส.-อน.
4133134ออกจากสถานี นค18538/1/2561นค.-กท.
451926ออกจากสถานี นค19108/1/2561นค.-กท.
4218233ถึงสถานีลช20418/1/2561กท.-สร.-ลช.


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1018Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1020Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1022Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1027Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555ผรม. ซ่อมสีรถ
1028Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1032Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1033Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1036Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1045Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555แก้ไข Oil pump เสียงดัง / รอทดลองวิ่ง
1047Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1048Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
15Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
17Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
22Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555ตรวจสภาพ / รอทดลองวิ่ง
33Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
43Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
46กักซ่อมซ่อมประจำวันรส00001/4/2555สปริงรับลำตัวเครื่องพ่วงด้านหน้าหัก
47Renovateซ่อมประจำวันรส00001/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
1026นอกวาระซ่อมประจำวันรส23591/4/2555แคร่2 เปลี่ยนแผ่น Wear plat แผ่นใหญ่ 8 แผ่น แผ่นเล็ก 8 แผ่น
1035นอกวาระซ่อมประจำวันรส23591/4/2555เปลี่ยน Compressor เครื่องยนต์2 ใหม่
1038นอกวาระซ่อมประจำวันรส23591/4/2555เครื่องยนต์2 เปลี่ยน Moter start ใหม่, ใส่หัวสายสายบวกในตู้ Main switch ใหม่ 1 ตัว
1041อุบัติเหตุซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอแรงงาน
14Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555ผรม. ซ่อมสีรถ
18ประจำเที่ยวซ่อมประจำวันรส23591/4/2555เปลี่ยนแท่งห้ามล้อ 1 แท่ง
24Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
25Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
32Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
37กักซ่อมซ่อมประจำวันรส23591/4/2555ตัวรถผุ / รอแรงงาน
39Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
41Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
42Renovateซ่อมประจำวันรส23591/4/2555รอส่งผู้รับเหมา
4543นอกวาระซ่อมประจำวันรส23591/4/2555ปลด Moter พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์1 ไปใส่เครื่องยนต์ 2 และปลด Moter start เครื่องยนต์1 ไปใส่เครื่องยนต์2