หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540สป.ลป.ถึงสถานีลป.000114/12/2560 
4131พหุ 641 ลป.-ชม.ออกจากสถานี ลป000414/12/2560 
4407641ออกจากสถานี ลป000414/12/2560 
4407D.ตป.ชม.-ลป.ถึงสถานีลป.044414/12/2560 
4407D.ตป.ลป.-อด.ออกจากสถานี ลป.045414/12/2560 
4105พหุ 51 ลป.-ขน.ออกจากสถานี ลป100114/12/2560 
4105D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป121014/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/244ซ่อมประจำวันลป.070014/12/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4105ลป./4105/M/61/245ซ่อมประจำวันลป.071014/12/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ/เปลี่ยนแถบบันทึกความเร็ว