ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540สป.ลป.ถึงสถานีลป.000120/9/2560 
งด641ออกจากสถานี ลป000420/9/2560 
4121พหุ 644 ลป.-ศล.ออกจากสถานี ลป032020/9/2560 
4227644ออกจากสถานี ลป.032020/9/2560 
4130D.ตป. ลป.-มต.ออกจากสถานี ลป.055020/9/2560พหุ 13 มต.-ขน.
4130D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป084420/9/2560 
4130พหุ 51 ลป.-ขน.ออกจากสถานี ลป100720/9/2560 
4130D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป120920/9/2560 
4130D.ตป.ลป.-าช.ออกจากสถานี ลป145020/9/2560พหุ 52/14 าช.-ขน.
งด642ออกจากสถานี ลป161020/9/2560 
งด642ถึงสถานีลป.162020/9/2560 
4121643ถึงสถานีลป.185320/9/2560 
4227พหุ 643 ศล.-ลป.ถึงสถานีลป.185320/9/2560 
4130D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป.194620/9/2560 
4112พหุ 641 ศล.-ลป.ถึงสถานีลป.210520/9/2560 
4128641ถึงสถานีลป.210520/9/2560 
4121D.ตป.ลป.-อด.ออกจากสถานี ลป.211120/9/2560 
งด601ออกจากสถานี ลป235920/9/2560 
งด602ออกจากสถานี ลป235920/9/2560 
งด602ถึงสถานีลป.235920/9/2560 
งด601ถึงสถานีลป.235920/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/60/943ซ่อมประจำวันลป070020/9/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4130ลป./4130/M/60/944ซ่อมประจำวันลป082020/9/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ
2542ลป./2542/U/60/095ซ่อมประจำวันลป173020/9/2560PGU ชำรุด/แชร์โหลดใช้การ