ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5101845/846ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5107831/832ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5107849/850ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5109843/844ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5110833/834ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5110847/848ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5118863/864ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5118861/862ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5118865/866ถึงสถานีศช235930/4/2560 
5118861ถึงสถานีศช235930/4/2560