หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4033สป16.00น.-24.00น.ถึงสถานีหใ000020/10/2560 
4033สป.08.00น.-16.00น.ถึงสถานีหใ000020/10/2560 
4033สป 0.00น.-08..00น.ถึงสถานีหใ000020/10/2560 
4216172ออกจากสถานี โล064420/10/2560 
4549172ออกจากสถานี หใ090920/10/2560 
4225722ถึงสถานีทส123020/10/2560 
4518707/708ถึงสถานีหใ123020/10/2560 
4518787/788ถึงสถานีหใ123020/10/2560 
4532721ถึงสถานีหใ123020/10/2560 
4559767ถึงสถานีหใ123020/10/2560 
4559768ถึงสถานีทส123020/10/2560 
4411453ถึงสถานีโล151620/10/2560 
4128790ถึงสถานีทส161520/10/2560 
4102456ถึงสถานีธำ235920/10/2560 
4128790ออกจากสถานี หใ235920/10/2560 
4135175/176ถึงสถานีหใ235920/10/2560 
4139สำรอง ยล.ถึงสถานียล235920/10/2560 
4139สำรอง ยลออกจากสถานี หใ235920/10/2560 
4225722ออกจากสถานี หใ235920/10/2560 
4225455ถึงสถานีหใ235920/10/2560 
4518707/708ออกจากสถานี หใ235920/10/2560 
4532448ถึงสถานีรท235920/10/2560 
4532721ออกจากสถานี ทส235920/10/2560 
4549451ถึงสถานีหใ235920/10/2560 
4559767/46ออกจากสถานี หใ235920/10/2560 
4559767ออกจากสถานี ทส235920/10/2560 
4559768ออกจากสถานี หใ235920/10/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4135ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000019/10/2560วาระ B2/-ทุกรายการ/ป.แปรงถ่าน tm 5+เป่า tm 3,5+ป-ถ่ายน้ำมัน comp 1,2=12L/
4139ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000019/10/2560ป.cock+ท่อลม bp cab 2 ชค.(ชนโค)/ห.สห.RV ไม่กลับ+เดินสายไฟ TEL 1 ใหม่/ห.สห.SP cab 2 ไม่ขึ้น+เดินสายไฟเข้า SP ใหม่/
4145ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000019/10/2560ห.สห.Start ไม่ติด+(รอ Actuator)