ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4230สป16.00น.-24.00น.ถึงสถานีหใ000014/12/2560 
4230สป.08.00น.-16.00น.ถึงสถานีหใ000014/12/2560 
4230สป 0.00น.-08..00น.ถึงสถานีหใ000014/12/2560 
4118171/172ถึงสถานีหใ.024814/12/2560 
4547171ถึงสถานีหใ024814/12/2560 
453137ถึงสถานีหใ035514/12/2560 
454737/38ถึงสถานีหใ.035514/12/2560 
4536169ถึงสถานีหใ.043114/12/2560 
4308169/170ถึงสถานีหใ052614/12/2560 
452131ถึงสถานีหใ062714/12/2560 
4118172ออกจากสถานี โล064414/12/2560 
403345/708ถึงสถานีหใ074414/12/2560 
4223463ถึงสถานีหใ080014/12/2560 
4223463/464ถึงสถานีหใ080514/12/2560 
4410464ถึงสถานีพท.085014/12/2560 
4129445ถึงสถานีหใ090614/12/2560 
454737ออกจากสถานี หใ090914/12/2560 
4527447ถึงสถานีหใ101414/12/2560 
4139447ถึงสถานีโล101514/12/2560 
4145451/454ถึงสถานียล104714/12/2560 
4216455ถึงสถานียล104714/12/2560 
4411452ถึงสถานีหใ104714/12/2560 
4139448ถึงสถานีหใ105014/12/2560 
4103446ถึงสถานีชพ123014/12/2560 
4145456ถึงสถานีหใ123014/12/2560 
4416767ถึงสถานีหใ123014/12/2560 
4416768ถึงสถานีทส123014/12/2560 
4527452ถึงสถานีธำ123014/12/2560 
4411453ถึงสถานีโล151614/12/2560 
4308170ออกจากสถานี ยล164014/12/2560 
403345/708ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4103446ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4118171ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4129445ออกจากสถานี ชพ235914/12/2560 
4134175/176ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4134175/176ถึงสถานีหใ235914/12/2560 
4139447ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4139448ออกจากสถานี โล235914/12/2560 
4145454ออกจากสถานี โล235914/12/2560 
4203สำรอง ยล.ถึงสถานียล235914/12/2560 
4203สำรอง ยลออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4216455ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4223463ออกจากสถานี พท235914/12/2560 
4223463/464ออกจากสถานี โล235914/12/2560 
4410464ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4410455ถึงสถานีหใ235914/12/2560 
4410455ออกจากสถานี ธำ235914/12/2560 
4411452ออกจากสถานี โล235914/12/2560 
4416767ออกจากสถานี ทส235914/12/2560 
4416768ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
452132ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4527452ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4527447ออกจากสถานี รท235914/12/2560 
4531456ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4531456ถึงสถานีธำ235914/12/2560 
4536767/46ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4538448ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 
4538451ออกจากสถานี ธำ235914/12/2560 
4538451ถึงสถานีหใ235914/12/2560 
4538448ถึงสถานีรท235914/12/2560 
DRC947/948/949/950ออกจากสถานี หใ235914/12/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4213ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000014/12/2560วาระ A2/-ทุกรายการ/เป่า tm 4,5/
4216ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000014/12/2560ฉีดล้างห้องอุปกรณ์ลม/