ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4047สป16.00น.-24.00น.ถึงสถานีหใ000016/1/2561 
4047สป.08.00น.-16.00น.ถึงสถานีหใ000016/1/2561 
4047สป 0.00น.-08..00น.ถึงสถานีหใ000016/1/2561 
4542171ถึงสถานีหใ024816/1/2561 
4543171/172ถึงสถานีหใ.024816/1/2561 
454237/38ถึงสถานีหใ.035516/1/2561 
455037ถึงสถานีหใ035516/1/2561 
4136169ถึงสถานีหใ.043116/1/2561 
4550169/170ถึงสถานีหใ052616/1/2561 
451831ถึงสถานีหใ062716/1/2561 
4543172ออกจากสถานี โล064416/1/2561 
451845/พ.เปล่าถึงสถานีหใ074416/1/2561 
4534463ถึงสถานีหใ080016/1/2561 
4216463/464ถึงสถานีหใ080516/1/2561 
4545464ถึงสถานีพท.085016/1/2561 
4137445ถึงสถานีหใ090616/1/2561 
454237ออกจากสถานี หใ090916/1/2561 
4532447ถึงสถานีหใ101416/1/2561 
4136447ถึงสถานีโล101516/1/2561 
4135452ถึงสถานีหใ104716/1/2561 
4139451/454ถึงสถานียล104716/1/2561 
4145455ถึงสถานียล104716/1/2561 
4411448ถึงสถานีหใ105016/1/2561 
4112767ถึงสถานีหใ123016/1/2561 
4112768ถึงสถานีทส123016/1/2561 
4139456ถึงสถานีหใ123016/1/2561 
4145707/708ถึงสถานีหใ123016/1/2561 
4225446ถึงสถานีชพ123016/1/2561 
4532452ถึงสถานีธำ123016/1/2561 
4135453ถึงสถานีโล151616/1/2561 
4550170ออกจากสถานี ยล164016/1/2561 
4112767ออกจากสถานี ทส235916/1/2561 
4112768ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4134175/176ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4134175/176ถึงสถานีหใ235916/1/2561 
4135767/46ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4135452ออกจากสถานี โล235916/1/2561 
4137445ออกจากสถานี ชพ235916/1/2561 
4139454ออกจากสถานี โล235916/1/2561 
4145455ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4145707/708ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4213สำรอง ยล.ถึงสถานียล235916/1/2561 
4213สำรอง ยลออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4216463/464ออกจากสถานี โล235916/1/2561 
4225446ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4407451ถึงสถานีหใ235916/1/2561 
4407448ถึงสถานีรท235916/1/2561 
4407448ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4407451ออกจากสถานี ธำ235916/1/2561 
4411448ออกจากสถานี โล235916/1/2561 
451845/พ.เปล่าออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
451832ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4532452ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4532447ออกจากสถานี รท235916/1/2561 
4532447ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4534456ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4534463ออกจากสถานี พท235916/1/2561 
4534456ถึงสถานีธำ235916/1/2561 
4543171ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4545455ออกจากสถานี ธำ235916/1/2561 
4545464ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 
4545455ถึงสถานีหใ235916/1/2561 
DRC947/948/949/950ออกจากสถานี หใ235916/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4230ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561ป.tm 2,4/
4411ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561แก้ไข ชพ.รั่วท่อเข้าหัวฉีดสูบ 10/
4529ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561ต่อวาระ C3/-ทุกรายการ/ลองเครื่อง/