ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4042สับเปลี่ยนถึงสถานีอด00016/4/2560 
4042สัปเปลี่ยนออกจากสถานี อด00016/4/2560 
4143พหุ ข.9ออกจากสถานี อด00306/4/2560 
4414ตัวปล่าถึงสถานีอด00556/4/2560 
4106107ถึงสถานีอด04026/4/2560 
1122R105ถึงสถานีอด04166/4/2560 
1128R105ถึงสถานีอด04166/4/2560 
1233R105ถึงสถานีอด04166/4/2560 
1246R105ถึงสถานีอด04166/4/2560 
2107R105ถึงสถานีอด04166/4/2560 
1122R106ออกจากสถานี อด06306/4/2560 
1128R106ออกจากสถานี อด06306/4/2560 
1233R106ออกจากสถานี อด06306/4/2560 
1246R106ออกจากสถานี อด06306/4/2560 
2107R106ออกจากสถานี อด06306/4/2560 
1135R403ถึงสถานีอด07366/4/2560 
1139R403ถึงสถานีอด07366/4/2560 
1253R403ถึงสถานีอด07366/4/2560 
4229644ถึงสถานีอด07506/4/2560 
4106112ออกจากสถานี อด08196/4/2560 
4403644ออกจากสถานี อด09186/4/2560 
4211ตัวปล่าถึงสถานีอด12496/4/2560 
4031643ถึงสถานีอด14356/4/2560 
4229643ออกจากสถานี อด14456/4/2560 
4414643ออกจากสถานี อด14456/4/2560 
4529111ถึงสถานีอด15406/4/2560 
1135R410ออกจากสถานี อด16306/4/2560 
1139R410ออกจากสถานี อด16306/4/2560 
1253R410ออกจากสถานี อด16306/4/2560 
4026642ออกจากสถานี อด20266/4/2560 
4227642ถึงสถานีอด20366/4/2560 
4143พหุ ข.10ถึงสถานีอด23506/4/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด080015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4110วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4121วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4228นอกวาระซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ยกแคร่เปลี่ยน TM1,3
4115วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด235915/4/2557ตรวจประจำเที่ยว