ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4030สับเปลี่ยนถึงสถานีอด005016/1/2561 
4030สับเปลี่ยนออกจากสถานี อด011016/1/2561 
4124พหุ ข.9ออกจากสถานี อด012016/1/2561 
1115R105ถึงสถานีอด041616/1/2561 
1116R105ถึงสถานีอด041616/1/2561 
1139R105ถึงสถานีอด041616/1/2561 
1220R105ถึงสถานีอด041616/1/2561 
2110R105ถึงสถานีอด041616/1/2561 
1115R106ออกจากสถานี อด063016/1/2561 
1116R106ออกจากสถานี อด063016/1/2561 
1139R106ออกจากสถานี อด063016/1/2561 
1220R106ออกจากสถานี อด063016/1/2561 
2110R106ออกจากสถานี อด063016/1/2561 
1102R403ถึงสถานีอด073616/1/2561 
1218R403ถึงสถานีอด073616/1/2561 
1231R403ถึงสถานีอด073616/1/2561 
4109ตัวเปล่าออกจากสถานี อด080016/1/2561 
4111112ออกจากสถานี อด081216/1/2561 
4301108ออกจากสถานี อด081516/1/2561 
4419644ถึงสถานีอด100516/1/2561 
4109ตัวเปล่าถึงสถานีอด111016/1/2561 
4111พ่วง 4109ถึงสถานีอด111016/1/2561 
4206644ออกจากสถานี อด115516/1/2561 
4109643ออกจากสถานี อด142216/1/2561 
4113643ออกจากสถานี อด142216/1/2561 
4305643ถึงสถานีอด153516/1/2561 
1102R410ออกจากสถานี อด163016/1/2561 
1218R410ออกจากสถานี อด.163016/1/2561 
1231R410ออกจากสถานี อด163016/1/2561 
4107642ถึงสถานีอด181716/1/2561 
4227642ถึงสถานีอด181716/1/2561 
4305642ออกจากสถานี อด201316/1/2561 
4124พหุ ข.10ถึงสถานีอด234816/1/2561 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด080015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4110วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4121วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4228นอกวาระซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ยกแคร่เปลี่ยน TM1,3
4115วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด235915/4/2557ตรวจประจำเที่ยว