หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4030สัปเปลี่ยนออกจากสถานี อด000111/6/2560 
4112พหุ ข.9ออกจากสถานี อด003011/6/2560 
1135R106ออกจากสถานี อด063011/6/2560 
1152R106ออกจากสถานี อด063011/6/2560 
1236R106ออกจากสถานี อด063011/6/2560 
1250R106ออกจากสถานี อด063011/6/2560 
2106R106ออกจากสถานี อด063011/6/2560 
4115112ออกจากสถานี อด082911/6/2560 
4554111ออกจากสถานี อด155911/6/2560 
1102R410ออกจากสถานี อด163011/6/2560 
1118R410ออกจากสถานี อด163011/6/2560 
1220R410ออกจากสถานี อด163011/6/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด080015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4110วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4121วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4228นอกวาระซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ยกแคร่เปลี่ยน TM1,3
4115วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด235915/4/2557ตรวจประจำเที่ยว