ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4042สัปเปลี่ยนออกจากสถานี อด00019/4/2560 
4042สับเปลี่ยนถึงสถานีอด00019/4/2560 
4131107ถึงสถานีอด04029/4/2560 
1122R105ถึงสถานีอด04169/4/2560 
1128R105ถึงสถานีอด04169/4/2560 
1233R105ถึงสถานีอด04169/4/2560 
1246R105ถึงสถานีอด04169/4/2560 
2107R105ถึงสถานีอด04169/4/2560 
1122R106ออกจากสถานี อด06309/4/2560 
1128R106ออกจากสถานี อด06309/4/2560 
1233R106ออกจากสถานี อด06309/4/2560 
1246R106ออกจากสถานี อด06309/4/2560 
2107R106ออกจากสถานี อด06309/4/2560 
1135R403ถึงสถานีอด07369/4/2560 
1139R403ถึงสถานีอด07369/4/2560 
1253R403ถึงสถานีอด07369/4/2560 
4131112ออกจากสถานี อด08199/4/2560 
4229644ถึงสถานีอด08299/4/2560 
4414644ถึงสถานีอด08299/4/2560 
4031644ออกจากสถานี อด09109/4/2560 
4229643ออกจากสถานี อด13459/4/2560 
4403643ถึงสถานีอด13459/4/2560 
4414643ออกจากสถานี อด13459/4/2560 
1135R410ออกจากสถานี อด16309/4/2560 
1139R410ออกจากสถานี อด16309/4/2560 
1253R410ออกจากสถานี อด16309/4/2560 
4026642ออกจากสถานี อด20159/4/2560 
4026642ถึงสถานีอด21069/4/2560 
4105642ถึงสถานีอด21069/4/2560 
4143พหุ ข.10ถึงสถานีอด23509/4/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด080015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4110วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4121วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4228นอกวาระซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ยกแคร่เปลี่ยน TM1,3
4115วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด235915/4/2557ตรวจประจำเที่ยว