ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4030สัปเปลี่ยนออกจากสถานี อด000131/7/2560 
4030สับเปลี่ยนถึงสถานีอด000131/7/2560 
4150พหุ ข.9ออกจากสถานี อด003031/7/2560 
42251301ออกจากสถานี อด031931/7/2560 
1124R105ถึงสถานีอด041631/7/2560 
1138R105ถึงสถานีอด041631/7/2560 
1223R105ถึงสถานีอด041631/7/2560 
1231R105ถึงสถานีอด041631/7/2560 
2105R105ถึงสถานีอด041631/7/2560 
1124R106ออกจากสถานี อด063031/7/2560 
1138R106ออกจากสถานี อด063031/7/2560 
1223R106ออกจากสถานี อด063031/7/2560 
1231R106ออกจากสถานี อด063031/7/2560 
2105R106ออกจากสถานี อด063031/7/2560 
1128R403ถึงสถานีอด073631/7/2560 
1218R403ถึงสถานีอด073631/7/2560 
1226R403ถึงสถานีอด073631/7/2560 
4139644ถึงสถานีอด074031/7/2560 
4301644ถึงสถานีอด074031/7/2560 
4223112ออกจากสถานี อด082931/7/2560 
4037644ออกจากสถานี อด110031/7/2560 
4226641ถึงสถานีอด141531/7/2560 
4139643ออกจากสถานี อด144531/7/2560 
4301643ออกจากสถานี อด144531/7/2560 
4018643ถึงสถานีอด150631/7/2560 
42251302ถึงสถานีอด150931/7/2560 
4118111ออกจากสถานี อด160931/7/2560 
1128R410ออกจากสถานี อด163031/7/2560 
1218R410ออกจากสถานี อด163031/7/2560 
1226R410ออกจากสถานี อด163031/7/2560 
4205641ออกจากสถานี อด163331/7/2560 
4541641ออกจากสถานี อด163331/7/2560 
4150พหุ ข.10ถึงสถานีอด235031/7/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด080015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4110วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4121วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ตรวจประจำเที่ยว
4228นอกวาระซ่อมประจำวันอด193015/4/2557ยกแคร่เปลี่ยน TM1,3
4115วาระประจำเที่ยวซ่อมประจำวันอด235915/4/2557ตรวจประจำเที่ยว