หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4105145ถึงสถานีอน.033525/6/2560 
4201139ถึงสถานีอน.061525/6/2560 
450323ถึงสถานีอน.063525/6/2560 
453967ถึงสถานีอน.075025/6/2560 
1026425ถึงสถานีอน.083025/6/2560 
1046425ถึงสถานีอน.083025/6/2560 
34425ถึงสถานีอน.083025/6/2560 
37425ถึงสถานีอน.083025/6/2560 
4554141ถึงสถานีอน.102025/6/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4517ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน183528/2/2558ข 427 เติมหล่อลื่นเครื่องละ 50 ลิตรพร้อมตรวจจุดรั่วไหล
4528ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน204928/2/2558ข 141Eng2 อากาศแทรกระบบเชื้้อเพลิงสตาร์ทหมุนไม่จุดระเบิดไล่อากาศใหม่