ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4418145ถึงสถานีอน.033527/9/2560 
111972ออกจากสถานี อน.054027/9/2560 
121772ออกจากสถานี อน.054027/9/2560 
122572ออกจากสถานี อน.054027/9/2560 
210472ออกจากสถานี อน.054027/9/2560 
4553139ถึงสถานีอน.061527/9/2560 
450623ถึงสถานีอน.063527/9/2560 
4418136ออกจากสถานี อน.070027/9/2560 
451267ถึงสถานีอน.075027/9/2560 
1028425ถึงสถานีอน.083027/9/2560 
1045425ถึงสถานีอน.083027/9/2560 
22425ถึงสถานีอน.083027/9/2560 
24425ถึงสถานีอน.083027/9/2560 
4553146ออกจากสถานี อน.093027/9/2560 
4419141ถึงสถานีอน.102027/9/2560 
1016421ถึงสถานีอน.121527/9/2560 
1036421ถึงสถานีอน.121527/9/2560 
14421ถึงสถานีอน.121527/9/2560 
34421ถึงสถานีอน.121527/9/2560 
1028426ออกจากสถานี อน.123527/9/2560 
1045426ออกจากสถานี อน.123527/9/2560 
22426ออกจากสถานี อน.123527/9/2560 
24426ออกจากสถานี อน.123527/9/2560 
212521ถึงสถานีอน.140027/9/2560 
251321ถึงสถานีอน.140027/9/2560 
253821ถึงสถานีอน.140027/9/2560 
212222ออกจากสถานี อน.145027/9/2560 
253122ออกจากสถานี อน.145027/9/2560 
253922ออกจากสถานี อน.145027/9/2560 
1026422ออกจากสถานี อน.151527/9/2560 
1036422ออกจากสถานี อน.151527/9/2560 
14422ออกจากสถานี อน.151527/9/2560 
34422ออกจากสถานี อน.151527/9/2560 
1022419ถึงสถานีอน.164527/9/2560 
1048419ถึงสถานีอน.164527/9/2560 
17419ถึงสถานีอน.164527/9/2560 
42419ถึงสถานีอน.164527/9/2560 
4419142ออกจากสถานี อน.173527/9/2560 
4137135ถึงสถานีอน.180027/9/2560 
1022420ออกจากสถานี อน.184527/9/2560 
1048420ออกจากสถานี อน.184527/9/2560 
17420ออกจากสถานี อน.184527/9/2560 
42420ออกจากสถานี อน.184527/9/2560 
450624ออกจากสถานี อน.190027/9/2560 
451268ออกจากสถานี อน.193027/9/2560 
110571ถึงสถานีอน.195027/9/2560 
110771ถึงสถานีอน.195027/9/2560 
123171ถึงสถานีอน.195027/9/2560 
210571ถึงสถานีอน.195027/9/2560 
4542427ถึงสถานีอน.201527/9/2560 
4137140ออกจากสถานี อน.203027/9/2560 
4542428ออกจากสถานี อน.235927/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4517ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน183528/2/2558ข 427 เติมหล่อลื่นเครื่องละ 50 ลิตรพร้อมตรวจจุดรั่วไหล
4528ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน204928/2/2558ข 141Eng2 อากาศแทรกระบบเชื้้อเพลิงสตาร์ทหมุนไม่จุดระเบิดไล่อากาศใหม่