ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4226275ออกจากสถานี กท055521/5/2560 
4013สป.กท1ถึงสถานีกท060021/5/2560 
4024สป.กทถึงสถานีกท060021/5/2560 
4407111ออกจากสถานี กท070021/5/2560 
4217384ถึงสถานีกท074521/5/2560 
4031372ถึงสถานีกท081521/5/2560 
4110302ถึงสถานีกท081521/5/2560 
4414342ถึงสถานีกท084021/5/2560 
4219261ออกจากสถานี กท092021/5/2560 
4110367ออกจากสถานี กท101021/5/2560 
4304278ถึงสถานีกท101521/5/2560 
4140208ถึงสถานีกท102021/5/2560 
4026สป.กท2ถึงสถานีกท110021/5/2560 
4226275ถึงสถานีอร113521/5/2560 
4217233ออกจากสถานี กท114021/5/2560 
4110367ถึงสถานีฉท114521/5/2560 
4227212ถึงสถานีกท122021/5/2560 
4531211ออกจากสถานี กท125521/5/2560 
4219261ถึงสถานีหห135021/5/2560 
4304207ออกจากสถานี กท140521/5/2560 
4110368ถึงสถานีกท141021/5/2560 
4107234ถึงสถานีกท141421/5/2560 
4414277ออกจากสถานี กท152521/5/2560 
4227301ออกจากสถานี กท163021/5/2560 
4110391ออกจากสถานี กท165521/5/2560 
4031341ออกจากสถานี กท170021/5/2560 
4107371ออกจากสถานี กท174021/5/2560 
4524112ถึงสถานีกท180021/5/2560 
4129277ถึงสถานีกบ182021/5/2560 
4110391ถึงสถานีฉท182521/5/2560 
4129262ถึงสถานีกท190021/5/2560 
4140276ถึงสถานีกท194021/5/2560 
4217233ถึงสถานีสร200021/5/2560 
4227301ถึงสถานีลบ200521/5/2560 
4107371ถึงสถานีปจ203221/5/2560 
4031341ถึงสถานีกค204521/5/2560 
45241079ถึงสถานีภช210021/5/2560 
45241079ออกจากสถานี กท.235921/5/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1129THNอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1130THNบางส่วนซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1135NKFหนักอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1140THNอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1144THNบางส่วนซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1219NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1229NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1254NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ